Reģionos: Tiesa publisko foto no Pāvilostas mājas-kuģa būvniecības 27 komentāri
 
Reģionos

Tiesa publisko foto no Pāvilostas mājas-kuģa būvniecības

 
Skatīt 4 bildes
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
 
Tiesa publisko foto no Pāvilostas mājas-kuģa būvniecības
1 / 4 Bildes 
 
 

Kā iepriekš ziņots, izskanējusi informācija par to, ka Pāvilostā dažus metrus no jūras ir uzbūvēta māja un tiesā ir pierādīts, ka tas ir kuģis. Piektdien Administratīva tiesa publiskojusi fotogrāfijas, kurā redzams, kā 2011. gadā būve tapa.

Administratīvā rajona tiesa vēlas vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka tiesa 2013. gada 6. februārī taisīja spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, kurā SIA „ALCO” bija saukta pie administratīvās atbildības par to, ka savā īpašumā „Oļi”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, aptuveni 10 m no stāvkrasta malas bija novietojusi metāla režģu un pontonu konstrukciju, kuras augstums ir aptuveni 1,7 m līdz 2,1 m, platums aptuveni 15 m un garums aptuveni 35 m, tādējādi pārkāpjot Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 8. punktā noteikto aizliegumu izvietot Aizsargjoslu likumā noteiktas konstrukcijas kāpu aizsargjoslā, par ko saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57. pantu SIA „ALCO” bija sodīta ar naudas sodu.

Tiesa, izskatot lietu, konstatēja, ka administratīvā atbildība SIA „ALCO” bija piemērota par kuģa būvniecības stadijā izvietošanu krasta kāpu aizsargjoslā, tomēr tiesa secināja, ka kuģim būvniecības stadijā ir atļauts attiecīgajā vietā atrasties. Līdz ar to tiesa atzina, ka nav pierādīts pamats SIA „ALCO” saukšanai pie administratīvās atbildības par kuģa būvniecības stadijā izvietošanu vietā, kur to nepieļauj normatīvo aktu prasības.

Izskatāmās lietas ietvaros, pretēji presē izskanējušai informācijai, pēc būtības netika vērtēts jautājums par to, vai attiecīgā konstrukcija ir māja vai kuģis, jo par to lietā strīda nebija. Arī Valsts vides dienests gan pārsūdzētajā lēmumā, gan tiesai sniegtajā rakstveida paskaidrojumā konstrukciju atzina par kuģi būvniecības stadijā. Tāpat minēto apliecināja arī lietā esošie fotoattēli. Lietas izskatīšanas laikā 2013. gadā neviena atbildīgā institūcija ēkas esamību attiecīgajā vietā nebija konstatējusi.

Publicitātes foto

Arī Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedumā, kas taisīts, izskatot Valsts vides dienesta apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, ir secināts, ka SIA „ALCO” rīcībā, novietojot būvniecības stadijā esošu kuģi tauvas joslā, nav saskatāms administratīva rakstura pārkāpums. Tāpat lietā tika secināts, ka SIA „ALCO” konkrēto kuģi ir reģistrējusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 467 „Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas kuģu reģistrā”.

Savukārt konstatējot, ka pēc Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas sprieduma spēkā stāšanās situācija ir mainījusies un kuģa būves vietā notiek dzīvojamās ēkas celtniecība, atbildīgajām institūcijām, tai skaitā Pāvilostas novada pašvaldībai un Valsts vides dienestam, uz to bija jāreaģē, norāda Administratīvā tiesa.

Komentāri [27]
#
Madara -Ostapam Benderam- 21.janvāris 2018 0:46 atbildēt
nelaid muļķi,skaidráks par skaidru,ka miljoni aizbázuši acis un ausis,izskatás ,Bender,ka tev arí....
 
#
es 19.janvāris 2018 20:45 atbildēt
korumpētaLatvijas tiesa,to tak visi zin.Stumjam to kuģi jūrā.
 
#
OSTAPS BENDERS 19.janvāris 2018 20:35 atbildēt
9. pants. Tauvas josla
(7) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:
2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts;
(8) Šā panta sestajā un septītajā daļā minētās darbības drīkst veikt, ievērojot vides aizsardzības normas. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes tauvas joslā laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts, kā arī zvejnieku un ūdenstūristu apmetņu ierīkošana atļauta, ja tas nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
(9) Dabiskās tauvas joslas platums ir:
3) gar jūras piekrasti — 20 metru.
(12) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:
3) jūras piekrastē — no tās vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.
P.S. AR zemes īpašnieku VALSTS saskaņots, ievērota vides aizsardzība un teritorijas plānojums, metināts rāmis nav konstrukcija -TIESA ir taisnīga
 
#
xxl » OSTAPS BENDERS 20.janvāris 2018 21:00 atbildēt
Ja tas ir kuģis tad es esu nēģeris
 
#
xxl » OSTAPS BENDERS 20.janvāris 2018 21:01 atbildēt
ja ir miljoni tad tiesas neeksistē
 
#
He 19.janvāris 2018 15:02 atbildēt
Latvijas "godīga,"tiesa ! Oj,kā smird !
 
#
hah 19.janvāris 2018 14:37 atbildēt
Ko ta vvd 5 gadus mulki laida, vareja pabūt jaunu bildet un straapet un pasvaldiba likt likvidet to pludinju! :-) :-) :-)
 
Skatīt visus 27 komentārus >
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers