Liepājas RAS palīdz sabiedrībai dzīvot zaļāk
VIDES AIZSARDZĪBA. Poligons Ķīvītes Liepājas reģiona iedzīvotājiem piedāvā izmantot labiekārtotu dalīto atkritumu savākšanas laukumu, uz kuru privātpersonas bez maksas var atvest šķirotus atkritumus ©Publicitātes foto

Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA Liepājas RAS uzņēmuma attīstības stratēģijā 2015.–2020. gadam izvirzījis vairākus stratēģiskos mērķus, tostarp sabiedrības iesaisti un izglītošanu, lai panāktu vides aizsardzības ilgtspējīgu attīstību, samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu.

Liepājas RAS poligonā Ķīvītes ievieš tādas atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas, kas palīdz apstrādāt atkritumus videi draudzīgā veidā un samazināt apglabājamo atkritumu apjomu. Tāpat, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Liepājas RAS sabiedrības vides izglītošanā aktīvi sadarbojas gan ar reģionā strādājošajiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, gan izveidojis Liepājas izglītības pārvaldē akreditētu interešu izglītības programmu Vides skola, kas piedāvā interesentiem apgūt jaunas zināšanas par vides saudzēšanu un ekoloģisku dzīvesveidu, akcentējot tieši atkritumu apsaimniekošanas jomu.

Vides skolā tiek organizētas ekskursijas un nodarbības dažāda vecuma bērnu un jauniešu grupām un iepazīstina ar Liepājas reģiona atkritumu saimniecību, dalīto atkritumu vākšanu gan teorijā, gan izglītojošās spēlēs.

Liepājas RAS īstenotie vides izglītības pasākumi vairo sabiedrības izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, par ko liecina pieaugošais iedzīvotāju pieprasījums pēc atkritumu šķirošanas konteineriem, kā arī šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izmantošana poligonā Ķīvītes.

Poligons Ķīvītes Liepājas reģiona iedzīvotājiem piedāvā izmantot labiekārtotu dalīto atkritumu savākšanas laukumu, uz kuru privātpersonas bez maksas var atvest šķirotus atkritumus - papīru, kartonu, plastmasas pudeles, citu plastmasu, pudeļu un logu stiklu, metālu, bīstamos atkritumus, elektropreces, lielizmēra sadzīves atkritumus, vieglo automobiļu riepas, tekstilu, zaļos jeb dārzu un parku atkritumus.

Dalīto atkritumu savākšanas sistēma domāta, lai dalīti savāktu dažādu veidu atkritumus, kas ļauj savākt atkritumus atsevišķos konteineros jau pie šo atkritumu rašanās vietām. Sašķirotos atkritumus var vieglāk pāršķirot un pārstrādāt atkarībā no to veidiem, savukārt iedzīvotājiem šķirošana ļauj samazināt izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu.

Apstākļos, kad resursu patēriņš pasaulē pieaug un krājumi izsīkst, aizvien nepieciešamāk ir jauno izstrādājumu ražošanai izmantot jau izmantotas izejvielas. Atkritumu šķirošana un pārstrāde ļauj samazināt atkritumu poligonos noglabāto atkritumu daudzumu un padarīt tīrāku apkārtējo vidi. 
Komentāri 3 Skatīt [3]
Skatīt komentārus [3]