70 skolēni pieprasījuši, lai tiktu pārskatīts centralizētajos eksāmenos iegūtais vērtējums
 
©F64

Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22410 skolēni, kuru 52331 darbus novērtēja 645 vērtētāji. Šobrīd Valsts izglītības satura centrā (VISC) par 9. un 12. klases centralizētajos eksāmenos izteikto vērtējumu iesniegtas 90 apelācijas no 70 personām, vērtējums mainīts 10 gadījumos.

Pirmās apelācijas ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu saņemtas laika posmā no 29. jūnija līdz 7. jūlijam. Visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajā centralizētajā eksāmenā matemātikā izteikto vērtējumu, un šo eksāmenu šogad arī kārtoja vislielākais skaits izglītojamo.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai paaugstināt to.

Ģirts Ozoliņš, F64 Photo Agency

Pērn apelāciju pirmajā nedēļā iesniegta 61 apelācija no 51 personas un kopumā tika saņemtas 103 apelācijas no 87 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 20 gadījumos, kas veido aptuveni 20% no kopējā apelāciju skaita.

Pagājušajā gadā visvairāk apelāciju tika saņemtas par obligātajā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā izteikto vērtējumu, un tajā proporcionāli bija arī viens no lielākajiem kārtotāju skaitiem.

Šogad apelāciju iesniegšana VISC vēl turpinās līdz 29. jūlijam.