Bēgļi no "Muceniekiem" izteikuši pateicību par iespēju uzturēties Latvijā
 
©f64.lv

Šomēnes Jaunpilī notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" organizēts seminārs-diskusija "Bēgļi - Latvijā un pasaulē", uz kuru bija atbraukuši arī iemītnieki no patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki", kuri pozitīvi novērtējuši provinces vidi, šauboties par darba iespējām, aģentūra LETA uzzināja Tukuma novada pašvaldībā.

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" organizētās diskusijas mērķis bija paplašināt pašvaldību institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, arī par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Diskusijas sadaļā klātesošajiem bija iespēja uzdot interesējošus jautājumus patvēruma meklētājiem, kuri uzturas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki".

Daži no tiem dalījās ar saviem dzīvesstāstiem un iespaidiem, izsakot pateicību valdībai par iespēju uzturēties Latvijā. Iepazīstot Jaunpils apkārtējo teritoriju un Jaunpils vidusskolu, patvēruma meklētāji atzina, ka pēc statusa saņemšanas labprāt dzīvotu tādā vietā kā Jaunpils, taču šeit grūtības sagādātu atrast darbu. Pēc semināra patvēruma meklētāji devās iepazīt arī Tukuma pilsētu.

Seminārā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede, Jaunpils, Dobeles, kā arī Tukuma pašvaldības darbinieki un citi interesenti.

Semināra laikā biedrības "Patvērums "Drošā māja"" jurists Alvis Šķenders un adaptācijas programmu vadītāja Gunta Vīksne klātesošos informēja par biedrības praktisko darbu un atbalstu bēgļu sociālekonomiskās iekļaušanās nodrošināšanā, par kārtību, kādā var iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu un par šo personu pienākumiem un tiesībām.

Patlaban konstatēts, ka Tukuma novada pašvaldības rīcībā nav brīvu dzīvojamo telpu, kuras varētu piedāvāt izīrēšanai patvēruma meklētājiem, un vairāk nekā 140 novadā deklarētas personas gaida pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā.

Tukuma novada pašvaldības nostāja bēgļu uzņemšanas un izmitināšanas jautājumā ir nemainīga - patvēruma meklētāji nedrīkst būt priviliģētākā stāvoklī par valsts un novada iedzīvotājiem.

Tukuma novada pašvaldībai nav informācijas par to, ka Tukuma novadā dzīvotu vai strādātu bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušas personas.