BRĪVPRĀTĪGO DARBS: Meklē aktīvus jauniešus un seniorus
 
©Rūta Kalmuka/ F64 Photo Agency

Rīgas domes Labklājības departaments aicina pieteikties brīvprātīgajam darbam gan seniorus, gan jauniešus, uzsverot, ka abas šīs grupas nav izolētas, bet, darbojoties kopā, spēj uzlabot savstarpējo sapratni un apkaimes dzīves vidi.

Rīgas Sociālā dienesta Kopienas centra Ābeļzieds darbinieki sadarbībā ar brīvprātīgajiem un citām organizācijām jau īsteno projektu

Iznāc laukumā - līdz 31. augustam labiekārto basketbola laukumu Dzirciema ielā 24. Projekta mērķis ir veicināt Kopienas centra Ābeļzieds apmeklētāju un Dzirciema apkaimes iedzīvotāju personisko līdzdalību un iesaistīšanos dzīves vides uzlabošanā. Labiekārtoto basketbola laukumu izmantos gan centra Ābeļzieds un Dzirciema jaunieši, gan seniori, tajā tiks rīkotas dažādas aktivitātes un pasākumi, veicinot piederību savai apkaimei. Jau ir uzstādīti soliņi, grozu tīkli, būs velonovietnes.

Kopienas centrā darbojas dažādu vecumu cilvēki, bet par brīvprātīgo var kļūt no 13 gadu vecuma. Kopienas centrā uzsver, ka tā apmeklētāji nav tikai pakalpojumu saņēmēji, bet arī paši iesaistās centra darbā, palīdzot citiem, piemēram, senioriem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un tiem rīdziniekiem, kuriem ikdienā nav iespēju saņemt sociālo atbalstu un iziet sabiedrībā. Savukārt skolēniem un studentiem vasarā brīvprātīgais darbs ir iespēja pavadīt brīvo laiku un darboties pēc sev izdevīga grafika, kā arī saņemt atsauksmes un atskaiti par nostrādāto stundu skaitu un studiju prakses iespēju.

***

ŠOBRĪD NEPIECIEŠAMI BRĪVPRĀTĪGIE:

Vingrošanas grupu vadītāji (senioru grupām); nūjošanas grupas vadītājs (senioru grupai); deju un fitnesa grupu vadītāji (senioru vai jauniešu grupai); galda tenisa treniņa grupas vadītājs (jauniešu grupai); boksa apmācības treneri (jauniešu grupai); basketbola un futbola iemaņu treneri (jauniešu grupai); sporta pasākumu vadītāji.

Var pieteikties klātienē Rīgā, Dzirciema ielā 24, iepriekš saskaņojot laiku, rakstot uz e-pastu: sanita.lilje@riga.lv vai zvanot pa tālruni 29203058.

Dalība Kopienas centrā ir bez maksas.

Avots: www.ld.riga.lv