Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Ar piederības sajūtu
JAUNO ZELLĪŠU skolā praktizējas mazie nākotnes pavāriņi ©Publicitātes foto

Atšķirībā no profesionālās izglītības lielajās pilsētās tehnikumam reģionā šodien ir jāspēj nodrošināt kvalitatīvu un modernu profesionālo prasmju apguvi un vienlaikus jāveic plašs un sarežģīts sociālais darbs, jārada harmoniska kultūrizglītības vide, kurā jaunais cilvēks jūtas novērtēts, uzklausīts, sasildīts, gaidīts un tad arī mācās.

Laikā, kad laukos slēdz skolas un daudzviet līdz tuvākajam sabiedriskajam transportam ir pat desmit kilometru, bet bērni dzīvo pie vecākajiem brāļiem vai māsām vai radiniekiem un kaimiņiem un bieži vien ar ļoti trūcīgiem iztikas līdzekļiem, jo vecāki dzīvo citā valstī, reģionu tehnikumu nozīme valstī ir neaptverami pieaugusi. Te ir lauku jaunatnei vienīgā pieejamā iespēja kopā ar profesionālā darba prasmēm, uzņēmējdarbību iegūt starptautisko pieredzi, pilsonisko un patriotisko izpratni, apgūt sadzīves un sabiedriskās dzīves iemaņas. Tā ir arī vienīgā palikusī cilvēkresursu banka uzņēmējdarbībai laukos un līdz ar to cerība dzīvībai mazpilsētās un pagastos.

Pateicoties audzēkņu nākamajiem darba devējiem, ēdināšanas, tūrisma, kokapstrādes un autotransporta nozaru asociācijām, Latvijas Lauksaimniecības universitātes atbalstam, Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT), kaut joprojām darbojas ļoti pieticīgās telpās, ir apgādāts ar labu tehnisko aprīkojumu, programmām atbilstošiem mācību līdzekļiem un izveidojies par nozīmīgu izglītības centru. Mūsu tehnikuma darbs sākas jau Zellīšu skolā, kurā, sākot no bērnudārza bērniņiem un pamatskolēniem, iepazīst tehnikumā apgūstamās profesijas, iesaistās KTTT aktivitātēs. KTTT audzēkņi un arī pedagogi praktizējas profesionālajās kompetencēs un inovatīvās prasmēs uzņēmumos un profesionālajā izglītībā Eiropas 14 valstīs dažādos starptautiskos projektos, UNESCO darbā, Eiropas viesnīcu un tūrisma skolu asociācijas konkursos un praktikumos, ES Kulinārā mantojuma programmā, Latvijas-Īrijas tirdzniecības kameras programmā u.c. Pedagogi starptautiskajā pieredzē iegūst izpratni un zināšanas par darba tirgus prasībām, profesionālās izglītības strukturālām pārmaiņām un attīstības stratēģiju Eiropas Savienībā, kas tiek integrēta tehnikuma darbā.

Mūsu tehnikumā jaunieši iegūst profesionālo vidējo izglītību ēdināšanas, tūrisma, mēbeļu dizaina, restaurācijas, autotransporta, pārtikas ražošanas, loģistikas, bērnu aprūpes un skaistumkopšanas programmās; mūžizglītību īsteno pieaugušie; vairāku nozaru uzņēmumu darbinieki padziļina profesionālās zināšanas un kompetences; vispārējās izglītības skolotāji paplašina prasmes semināros un praktikumos; citu profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi pilnveido zināšanas konferencēs, konkursos, plenēros. KTTT korī Liepzieds, deju kolektīvā Kastan’s, moderno deju grupā, literārajā studijā, gleznošanas un foto studijās jaunieši atmodina savus radošos talantus. Tehnikuma absolventu klubs Graduate ir vērtīga saikne ar nu jau esošajiem jaunajiem darba devējiem.

2016. gada novembrī akreditācijas komisijai KTTT audzēkņi pāri visām apgūstamajām modernajām kompetencēm kā vissvarīgāko norādīja savu stipro piederības sajūtu tehnikumam. Tas arī ir mūsu tehnikuma pamatakmens, uz kura attīstās izglītības kvalitāte un pieejamība, jaunas mācību formas, veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem, darba vidē balstīta izglītība, moduļu programmas.

Autors: Dace CINE, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore 
Komentāri Skatīt