Par godu Ūdens dienai bērni ir izveidojuši filmiņu par Latvijas saldūdens resursiem
 
©Youtube

22.marts pasaulē ir noteikts kā Pasaules ūdens diena, kurā ikviens ir aicināts novērtēt dzeramo ūdeni kā savas valsts dabas vērtību, it īpaši ņemot vērā, ka arvien vairāk pasaulē pieaug reģioni, kuros izsīkst dzeramā ūdens resursi.

Lai atgādinātu iedzīvotājiem par mūsu saldūdens resursiem un nepieciešamību tos aizsargāt, kā arī nezaudēt to vērtīgumu mantojumā arī nākamajām paaudzēm, Rīgas 41.vidusskolas skolēni, sadarbībā ar Mangaļi dabas fondu ir izveidojuši video klipu par Latvijas ūdeņiem.

Skolēnu izveidotā filma ir veidota kā stāsts par Latvijas saldūdeni, uzsverot faktus, ar kuriem varam lepoties. Piemēram, Latvijā ūdens klāj aptuveni 3,62% no visas valsts teritorijas. Latvija ir ezeriem bagāta zeme. Valstī ir 2256 ezeri, kas pārsvarā ir nelieli. Tikai 16 ezeru platība ir lielāka par 1000 ha.

Ventas rumba Kuldīgā ir unikāls dabas piemineklis Latvijā, kā arī platākais ūdenskritums Eiropā, kurā vērojamas lidojošas zivis. Mēs varam lepoties, jo Latvijā svaigu ūdens resursu apmērs uz vienu iedzīvotāju ir ceturtais lielākais Eiropas Savienībā. Mūsu dzīles glabā ļoti vērtīgus pazemes resursus - Tallinas universitātes pētnieki ir pierādījuši, ka dabīgais minerālūdens "Mangaļi" tiek iegūts no pazemes ūdens dzīlēm, kur ūdens ir filtrējies aptuveni 36 tūkstošus gadu.

Jau 23 gadus pēc UNESCO iniciatīvas 22.martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē, kā arī apzinoties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīkšanu visā pasaulē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada.