Latvijā: Tiesā apstrīd jaunos "Latvenergo" tarifus [papildināts] 33 komentāri
 
Latvijā

Tiesā apstrīd jaunos "Latvenergo" tarifus [papildināts]

 
Par labu Latviju/flickr

Apvienības "Par Labu Latviju" frakcijas deputāte Rita Strode Administratīvajā apgabaltiesā iesniegusi pieteikumu, kurā prasa atcelt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumu par Latvenergo tarifu paaugstināšanu.

To portālam nra.lv apliecināja PLL pārstāve Sarmīte Kolāte. Viņa arī uzsvēra, ka R. Strode - saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu - tiesā vērsusies kā privātpersona. Tiesa, parlamentārietes viedokli atbalsta arī viņas pārstāvētā politiskā organizācija kopumā.

R. Strode norāda - vēlētāji bija spiesti samierināties ar elektroenerģijas tarifa kāpumu jau janvārī, jo tika atcelta samazinātā PVN likme. Taču, "tā kā no aprīļa tarifs tiks pacelts jau otro reizi šogad, es neredzu citu veidu kā aizstāvēt savu vēlētāju intereses, kā vien griežoties tiesā." Turklāt deputāte uzsver, ka viņa varētu nebūt vienīgā, kas vērsusies tiesā ar līdzīgu iesniegumu. R. Strodes rīcībā esot informācija, ka līdzīgi grasās rīkoties vēl vairākas sabiedriskās organizācijas.

Jau ziņots, ka SPRK apstiprinājusi "Latvenergo" jauno tarifu plānu, kas būtiski palielinās maksu par elektrību. Lai gan "Latvenergo" un ekonomikas ministrs Artis Kampars uzsver, ka līdz pat 80 % mājsaimniecību tarifu pieaugums nebūs būtisks, speciālisti un sabiedriskās organizācijas ir paudušas pretēju viedokli.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 16.februārī atzina, ka Latvijas energokompānijas "Latvenergo" tarifu projekts ir ekonomiski pamatots un tādējādi "Latvenergo" elektroenerģijas gala tarifs patērētājiem no 1.aprīļa pieaugs par 21%. Jaunie tarifi neskars 61% "Latvenergo" klientu, jo tos piemēros klientiem, kas gadā patērē vairāk par 1200 kilovatstundām (kWh). No 1.aprīļa visām mājsaimniecībām par pirmajām 1200 kWh būs jāmaksā līdzšinējais starta tarifs - 0,0825 lati (Ls)/kWh. Savukārt no 1201 kWh tiks piemērots pamata tarifs - 0,1074 Ls/kWh.

Komentāri [33]
#
brivdomataja. 10.marts 2011 21:52 atbildēt
Nejau Artim Kamparam sap galva,ka tautai nav par ko samaksat rekinus,vinam pietiks lidz muza galam,sabazis pilnas kabatas uz tautas rekina,ari no sa pasakuma savs labums atlec,ja tik negodigi dzied.Kad musu deputati saks domat ar galvam,nevis ar s......... .Sagraut visu ir viegli,bet ka atjaunot???Janem piemers no Egiptes,jo ar godu jau sen nesaprot,Latviesi mostaties!!!
 
#
Sonets 9.marts 2011 22:38 atbildēt
Cienu Ritu Strodi!
Vai atradīsies vēl kāds, kurš ies tiesāties ar KAMPENERGO?
 
#
piespiedu nomas zeme 9.marts 2011 21:32 atbildēt
Valdim Zatleram, LR Valsts prezidentam
Solvitai Āboltiņai, LR Saeimas pr-jai (un visiem 10. Saeimas deputātiem)
Valdim Dombrovskim, LR Ministru Prezidentam
Aigaram Štokenbergam, LR Tieslietu ministram
Ērikam Kalnmeijeram, LR ģenerālprokuroram
Ivaram Bičkovičam, LR Augstākās tiesas priekšsēdētājam
Jurim Jansonam, LR Tiesībsargam
Nilam Ušakovamm, Rīgas domes priekšsēdētājam
Noraksts Eiropas Cilvēktiesību tiesai: The Registrar European
Court of Human Rights Concil of Europe F-67075 STRASBURG CEDEX France


Rīgā, 2011.gads
Konstitucionāla sūdzība

Mēs, daudzdzīvokļu mājas ____________________________ ielā, Nr._____ dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, zem šī teksta apakšā parakstījušies, iepazīstoties ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 54. panta otrās daļas grozījumu redakciju, esam konstatējuši, ka šo likumu normas ir divkosīgas, tumšas un neskaidras, dzīvokļu iemītnieku tiesības diskriminējošas, kuros reformas realizēšanai piešķirtas plašas subjektīvisma un koruptīva rakstura iespējas, kas ir tikušas plaši izmantotas.
Šī likuma normas neatbilst Satversmes 91.un 92.pantam, satur rupjus cilvēktiesību pārkāpumus starptautisko tiesību izpratnē, diskriminējošas salīdzinājumā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.panta subjektiem, tās neatbilst pirmskara 18.novembra Latvijas likumam par zemes zem mājām izmantošanas nosacījumiem, neatbilst Civillikuma normām.
Šis pilsētu zemes reformas likums un tā realizācija daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus un īrniekus padarīja par „piespiedu nomas” vergiem un iedzina gadsimtu naida attiecībās ar nomas zemes īpašniekiem vai tās pārvaldītājiem. Mēs, daudzdzīvokļu māju īrnieki un tagad kā dzīvokļu īpašnieki, tikām atstāti ārpus minētā likuma, pilnīgā beztiesiskā statusā, netikām iekļauti kā šī likumā subjekti, nebija un joprojām mums nav piešķirtas prasītāja tiesības, lai kā atsevišķu dzīvokļu īrnieki ( tagad īpašnieki) aizstāvētu savas aizskartās intereses, reformas realizācijas gaitā netikām informēti par reformas gaitu un nosacījumiem. Pašvaldības privatizācijas (un denacionalizācijas) un zemes komisijas vienpusēji no likuma variantiem: — pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu; — vai pieprasīt nodot viņiem īpašumā vai piešķirt lietošanā līdzvērtīgu zemes gabalu; —vai saņemt kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā, nodrošināja vienīgi zemes īpašnieku intereses par īpašuma tiesību atjaunošanu un nerisināja jautājumu par kompensāciju.
Bez tam pašvaldību amatpersonas katrai mājai piesaistāmās zemes lielumu noteica patvaļīgi, bez likuma un bez saskaņošanas ar māju iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka tās izmantoja likumā iestrādāto interešu konflikta apstākļus un likumā noteiktās neierobežotās izvēles iespējas lemt ieinteresēto personu labā. Līdz šim valsts un pašvaldību amatpersonas liedz noskaidrot vai zeme zem mūsu mājas ir tikusi atdota patiesajiem mantiniekiem, kad, uz kāda likuma pamata tā tikusi pārdota, neizsniedz attiecīgo lēmumu un citu dokumentu kopijas, ļauj apiet likumā noteiktās daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesības.
Secinām, ka vārdu salikums "piespiedu zemes noma", ir juridiski pazemojoša, nekorekta un negodīga norma jau pašos pamatos. Šāds juridisks jēdziens nav atrodamas arī atjaunotajā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma normās, tātad, kā jau teikts, radīts koruptīvo interešu nodrošināšanai. Tāpat, mūsu daudzdzīvokļu mājai piespiedu kārtā tika piesaistīta zeme ___________ m2 apjomā, kas šādā apmērā mājas iedzīvotājiem nav nepieciešama, kur šādi mājai piesaistīto zemi lieto nevis daudzdzīvokļu mājas iemītnieki, bet gan visi pilsētas iedzīvotāji. Piespiedu nomas subjekti ar likumu tiek piespiesti īpašniekiem maksāt netaisnīgi augstu nomas maksu un papildus šīs zemes īpašuma nodokli, proti:
Nav iedomājams lielāks absurds kā tas, ka zem daudzdzīvokļu mājām ar likumu tiek noteikta „zemes piespiedu noma” un šai nevērtīgajai zemei, no kuras nevar gūt ienākumus un tās vērtība ir nemainīga, tomēr VZD uz kopējā zemes vērtības fona, it kā tai paaugstinājusies tirgus vērtība, nepamatoti piešķir pārmērīgi augstu kadastrālo vērtību. Šādi cilvēktiesību pārkāpumi vērtējami kā totalitāras valsts pazīme: likumdevējs atjaunoja it kā vienas nelielas cilvēku grupas vēsturisko taisnību, bet uz vairākuma vēsturiskās netaisnības rēķina. Prasām nekavējoties:
- grozīt likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta redakciju un šo pantu izteikt līdzīgā saturā kā likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.pants;
- pārskatīt daudzdzīvokļu māju zemes kadastrālo vērtību atbilstoši pirmskara 18.novembra neatkarīgās Latvijas likumu par zemes zem mājām izmantošanas nosacījumiem, ar kuriem noteica, ka no nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti purvi, ceļi, smiltāji, grāvji un pagalmi, zeme zem ēkām un ūdeņiem, ja tā nenesa vai ja no tās nevarēja gūt ienākumu, kas atzīstama par nederīgu zemi;
- izlemt jautājumu, lai mājai piesaistītu zemi minimālā apmērā un zeme zem mājas (mājām) tiktu atdota māju uzturēšanai, īpašniekiem kompensējot tās vērtību vai ar likumu nosakot nosacījumus zemi zem mājām izpirkt par saprātīgu cenu, bet tās atsavināšanas gadījumā noteikt dzīvokļu īpašnieku PIRMPIRKUMA TIESĪBAS.
Papildus informējam, ka mūsu sūdzības neapmierināšanas gadījumā savu tiesību aizsardzībai apsvērsim iespējas vērsties attiecīgās starptautiskās institūcijās un/vai organizēt pilsoniskās nepakļaušanās akciju masveidā atteikties no piespiedu nomas un īpašuma nodokļa maksas nomaksas.

1.
(Vārds, uzvārds, mājas adrese, paraksts datums)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
(Vārds, uzvārds, mājas adrese, datums, paraksts)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(parakstu turpinājums nākamajā cauršūtajā un numurētajā lapā)
 
#
tiesi taa 9.marts 2011 21:24 atbildēt
pareizi,ka jatiesajas, nav godigi shadi rikoties pret tautu,fui
 
#
@@ 9.marts 2011 19:26 atbildēt
Uz tiesu!
 
Skatīt visus 33 komentārus >
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers