Mūžīgais jautājums – kā maksāt mazāk?
ASLATVENERGO VALDES LOCEKLIS, KOMERCDIREKTORS ULDIS BARISS: «Jāuzsver, ka Latvenergo ir vienīgais tirgotājs Latvijā, kas pats ražo elektrību Daugavas HES un Rīgas TEC. Citu tādu nav. Savukārt mūsu pieredze ar klientiem liecina, ka lielākā daļa ir paredzamu un stabilu maksājumu piekritēji, neizvēloties mainīt savus ieradumus un apgrūtināt ar jauniem lietošanas paradumiem, ko prasa biržas produkts. ©F64

AS Latvenergo valdes loceklis, komercdirektors Uldis Bariss intervijā Neatkarīgajai par elektrības tirgu

- Pirmais jautājums bez gara ievada - elektroenerģijas tirgus ir viegls vai sarežģīts?

- Katrā mājā elektroenerģija ir komforta produkts, un, jo mazāk klientam par to ir jādomā, jo labāk. Tādēļ mēs darām visu, lai elektrības lietošana būtu ērtākā tieši ar Elektrum. Daudzas lietas šajā jomā jau ir sakārtotas likumā - tirgotājs ir tas, kurš veic visas darbības, piemēram, sazinās ar AS Sadales tīkls. Klientam ir jāizdara tikai viena lieta - jāpiezvana savam tirgotājam. To esam uzsvēruši jau kopš tirgus atvēršanas brīža, un tā tam ir jābūt ar visiem tirgotājiem, ar ko vien klients ir gatavs sadarboties - tikai zvans vai epasts un visas formalitātes klienta vietā nokārtos tirgotājs.

- Kā jebkurā tirgū, arī šajā klientiem ir svarīga cena. Kā izvēlēties piemērotāko tirgotāju un izdevīgāko tarifu?

- Būtībā tirgū ir tikai divi cenas piedāvājumi - biržas cena un fiksētā cena. Taču tie ļoti atšķirīgi pēc savas būtības - vienā gadījumā elektrības cena var mainīties ik mēnesi (un līdzšinējā pieredze liecina, ka tā arī ir noticis), bet otrā gadījumā klients visu līguma laiku saņem fiksētu cenu un viņam nav jāraizējas par cenu kāpumu vai kritumu elektrības biržā. Lai arī principiāli atšķirīgi, tomēr abu šo produktu gadījumā izcelsme ir viena - NordPool birža. Tā ir vieta, no kuras elektrību iegādājas visi ražotāji, un tā ir arī vieta, kur nonāk Latvenergo saražotā elektrība. Jāuzsver, ka Latvenergo ir vienīgais tirgotājs Latvijā, kas pats ražo elektrību Daugavas HES un Rīgas TEC. Citu tādu nav. Savukārt mūsu pieredze ar klientiem liecina, ka lielākā daļa ir paredzamu un stabilu maksājumu piekritēji, neizvēloties mainīt savus ieradumus un apgrūtināt ar jauniem lietošanas paradumiem, ko prasa biržas produkts.

- Bet kas tad ir izdevīgākais?

- Izdevīgākais ir tas, kas ir ērtākais un piemērotākais katram klientam individuāli. Mēs nekad neesam agresīvi uzspieduši vienu agresīvu produktu, tādā veidā ietekmējot patērētāja viedokli. Publiskā telpā izskanējuši solījumi samazināt elektrības rēķinu, ja klients izvēlēsies konkrētu tirgotāju. Šajā gadījumā lielākoties tiek salīdzināti divi pilnīgi atšķirīgi produkti - fiksētais tarifs ar biržas tarifu. Tieši tādu pašu efektu varētu iegūt, mainot produktus viena tirgotāja robežās. Šeit ir svarīgi saprast, ka tirgotājiem ir ne tikai jāpārdod savs produkts, bet arī jāizskaidro atšķirības, jāizglīto un jāļauj patērētājam pašam pieņemt lēmumu par viņam ērtāko produktu. Tā drīkst būt tikai klienta izvēle, ko nekas neietekmē, nevis tirgotāja ambīciju uzspiesta.

Līdz ar biržas produkta izvēli lietotājam jāmaina savi elektroenerģijas izmantošanas paradumi un jānovērtē savas ģimenes iknedēļas ritms. Jāseko līdzi savam elektrības patēriņam un apzināti jācenšas to lietot tajās stundās, kad tā ir lētāka. Jā, šobrīd biržas produkts ir lētāks nekā fiksētie tarifi, taču jārēķinās, ka gadījumā, ja biržā elektrības cena kāps, arī klientam par elektrību būs jāmaksā dārgāk. Savukārt fiksēta tarifa gadījumā risku par iespējamu cenu kāpumu uzņemas elektrības tirgotājs, un pat gadījumā, ja biržā elektrības cena kāpj, klientam ir jāsaņem elektrība par tādu cenu, kā paredz līgums. Līgums ir garantija, kurā tirgotājs nevar izdarīt vienpusējas izmaiņas.

- Vai līguma nosacījumi ir līdzīgi visiem tirgotājiem?

- Arī šajā tirgū ir gadījumi, kad reklāmas saukļi un līgumā rakstītais ir divas dažādas lietas. Tādēļ piedāvājums ir jāizpēta uzmanīgi, īpaši tad, ja tiek uzsvērtas zemas cenas un solīts ievērojams ietaupījums, nepareizi salīdzinot produktus. Klientam ir būtisks ērtums un izdevīgums, taču jānovērtē arī tas, kas piedāvājumā un līgumā rakstīts gan ar lielajiem, gan mazajiem burtiem.

Galvenās lietas, kam pievērst uzmanību - izpētīt, vai tirgotājs nepatur sev tiesības vienpusēji mainīt līguma nosacījumus; pārbaudīt, kādam periodam tirgotājs garantē cenu; pārliecināties, vai ir uzrādītas visas maksājuma komponentes, t.sk. PVN; pārliecināties, vai cenas piedāvājumā ir ņemts vērā pieslēguma veids; uzzināt, kāda ir produktu maiņas un līguma laušanas maksa u.c.

Turklāt katram klientam ir svarīgs lietošanas ērtums - cik garš ir rēķina apmaksas termiņš, vai var apvienot vairākus objektus, vai iespējams par lielāku patēriņu maksāt mazāk u.c. Pēdējo iespēju nodrošina cenas uzbūves veids, ko nodrošina tirgotāji - vieni to sauc par apkalpošanas maksu, citi par abonēšanas maksu. Tā nav papildu maksa, bet cenas veidošanas princips, kas nodrošina, ka, pieaugot patēriņam, cena par kilovatstundu samazinās.

- Cena ir viens no izvēles aspektiem, taču klientu prasīgums aug arī citās jomās - ko elektroenerģijas tirgus piedāvā papildus, piemēram, viedo tehnoloģiju jomā?

- Jā, tikai ar to, ka elektriskā plīts silda un spuldze deg, mūsdienās ir par maz. Piemēram, viedo skaitītāju lietotāji jau tagad elektrum.lv redz savu patēriņu pa diennakts stundām un var izdarīt secinājumus par labu savai energoefektivitātei, tātad - samazināt izmaksas.

Latvenergo pieredze sadarbībā ar klientiem rāda, ka iedzīvotāji visvairāk novērtē ātru un ērtu komunikāciju neskaidro jautājumu risināšanā vai savā apkalpošanā. Šo gadu laikā esam pilnveidojuši un ieguldījuši klientu apkalpošanas portālā - tā izmantošana ir pieaugusi, tas nozīmē, ka klienti to aktīvi izmanto norēķiniem un jautājumu risināšanai, par kuriem iepriekš zvanīja. Viedo tehnoloģiju izmantošana, mobilā aplikācija, SMS pakalpojumi - cilvēki lieto un novērtē, cik ātra ir saziņa rādījumu nosūtīšanai vai cenas aplūkošanai. Pilnveidojam klientu servisa darbu, kas nodrošina sarunu un efektīvu jautājuma sakārtošanu lietotājam. Galvenais, ka klients vienmēr saņem atgriezenisko saiti.

Tas, kas ir unikāli tikai mums un, šķiet, tā arī būs turpmāk, ir Energoefektivitātes centrs. Tā speciālisti var palīdzēt novērtēt ģimenes elektroenerģijas lietošanas paradumus un sniegt ļoti praktiskus padomus patēriņa samazināšanai vismaz par 10%.

Kā arī šobrīd esam pirmie un vienīgie, kas piedāvā apdrošināt elektroenerģijas piegādi ar produktu Elektrum Apdrošināts - ja atslēguma rezultātā ir bojātas elektroiekārtas, sadarbībā ar apdrošinātāju tas tiek kompensēts.

- Taču mūsu sabiedrībā ne visiem patērētājiem ir vienāda maksātspēja. Norēķināšanās par elektrību daļai var kļūt par problēmu, un tas pat nav atkarīgs no produkta vai tirgotāja izvēles.

- Tādēļ jau vairākus gadus valsts nodrošina atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju sociāli mazaizsargāto lietotāju grupām, un arī 2017. gadā šo atbalstu realizē Latvenergo. Tas nozīmē, ka atbalstu kā aizsargātie lietotāji var saņemt tikai tie, kas ir Latvenergo klienti. Pērn jau esošais lietotāju loks - daudzbērnu ģimenes, mazturīgie un trūcīgie iedzīvotāji - tika paplašināts ar personām ar I. grupas invaliditāti un ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Kopumā atbalstu elektrības iegādē saņem aptuveni 100 000 mājsaimniecību, un tas nav maz.

- Taču lēta elektrība katra mājās nav atkarīga tikai no tirgotāja, ražotāja un patērētāja.

- Tā ir tiesa. Pēdējo divu gadu laikā elektrība ir kļuvusi lētāka - tas ir redzams ikgadējos piedāvājumos, kur elektroenerģijas komponente ir samazinājusies. Tas ir brīvā tirgus nopelns, starpsavienojumu izveide. Līdz ar Zviedrijas - Lietuvas starpsavienojuma atklāšanu elektrības cenu samazinājums bija gaidāms, tas arī notika, lai gan visu šo gadu bija tehniskas problēmas. Tas ir normāli, kabelim ir jāiesilst. Šajās situācijās stabilizēt cenu palīdzēja Rīgas TEC. Būtiski, ka Zviedrijas - Lietuvas kabelis ļauj nosegt Lietuvas elektroenerģijas deficītu, kas zināmā mērā arī Latvijā turēja augstāku cenu nekā Igaunijā. Kopš pagājušā gada pavasara elektrības cenas Latvijas un Igaunijas biržā ir daudz līdzīgākas, un pērn rudenī pirmo reizi elektroenerģijas cena Latvijā bija pat zemāka nekā Igaunijā. 
Komentāri Skatīt