GRĀMATU APSKATS: Ruta Stelmahere. Krekls
 
©Publicitātes foto

Neputns

Priecīga ziņa visiem dzejas cienītājiem – šogad dzejoļu krājumi tiek izdoti arī pavasarī, nevis ierastajā laikā ap dzejas dienām. Rutas Štelmaheres krājuma Krekls atvēršanas svētkos vairāki runātāji, īsi un lakoniski grāmatu raksturojot, teica vārdu – skaisti. «Kūp pamalē gadsimtu prauli,/ tas izgaiņā nācējus biežos –/ lūdzējus, radus un draugus –,/ tie aiziet un neatgriežas.