Latvijā jānovērš organizētā noziedzība īpašumu politikas jomā
 

Trīspadsmitajā maijā NVO namā, Ieriķu ielā 43A notiks seminārs: Kas jāzina par "piespiedu" - "zemes nomu" - "piespiedu"- "dalītā" nekustamajā īpašumā. Tādi semināri bijuši jau trīs. Gudri, pacilāti, bet jēga – maza. Šajā rakstā centos atgādināt un uzsvērt gan situācijas cēloņus, gan to, ka arī mums pašiem jārīkojas, lai novērstu netaisnību un nelikumības.

Nav šaubu - pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas procesā radās organizētās noziedzības grupējumi valsts līmenī. To pazīmes: - dalītā īpašuma anomālijas radīšana ar Civillikuma (CL) 847. un 968.pantu kā arī vairāku citu tiesību normu izkropļojumu; - būvēm, dzīvojamām mājām piesaistītās zemes atņemšana un maksas izspiešana prātam neaptveramā veidā un apjomā, izmantojot krimināli uzpūsto kadastrālo vērtību, apšaubāmus tiesu procesus, zemes spekulāciju, pirmpirkuma tiesību kriminalizēšanu, kriminālu maksātnespējas procesu organizēšanu un nodokļu nemaksāšanas shēmas.

Var piekrist, var nepiekrist Gintera Prodla spārnotajam secinājumam grāmatā Temīda ir bezspecīga vai Jāņa Raiņa lugā Uguns un nakts teiktajam - “vēl cīņa nav galā un nebeigsies …”. Viss sākās un beidzas. Galvenais dziedētājs un visu nelaimju ārsts ir laiks. Un - paši cilvēki. Taču - jau pagājuši 27 gadi, bet „gaisma tuneļa galā” nav saskatāma. Var piekrist tiem, kuri teic, ka organizētā noziedzība ne tikai netiek novērsta, bet palaikam uzplaiksnī pilnā spožumā.

Nedrīkst paļauties tikai uz laiku, kas dzēš visas nelaimes un atmiņu. Pašiem cilvēkiem jārīkojas un jādara. Bet - jādara reālas (!) lietas, kuras patiesi var kaut ko ietekmēt. Katram ir savs viedoklis un pieredze, ko un kā darīt. Tie jāapkopo un jārealizē.

Lai novērstu varas iestāžu likumdošanas jomā un pašvaldību nomenklatūras līmenī gadu desmitu gaitā, pārejas periodā sastrādātās plaša mēroga nelietības denacionalizācijas un privatizācijas jomās, jārēķinās ar to, ka ir izveidojusies organizētās noziedzības sistēma, kura turpina eksistēt un rada iespaidu, ka ir neuzvarama. Jo nav nedz politiskās gribas, nedz vēlmes atjaunot tiesiskumu īpašumu jomā. Tam ir daudzi iemesli. Esam pamanījuši, ka sevišķi nesagraujama pretestība pastāv nomenklatūras līmenī. Tā iestājas pret jebkurām izmaiņām, reformām, progresīvās nodokļu sistēmas ieviešanu vai pret nodokļu iekasēšanas un administrēšanas nodrošināšanu.

Nodokļu nemaksāšana ir radījusi hronisku budžeta deficītu, par ko valsts vara cenšas „sodīt” tautas nabadzīgāko daļu, izspiežot aizvien lielāku nekustamā īpašuma un citus uz kadastrālās vērtības pamata aprēķināmos nodokļus un nodevas, tiesu izdevumu maksu, advokātu, notāru, tiesu izpildītāju likmes utt.

Pašlaik svarīgākais (!) - novērst kadastrālās vērtēšanas kriminālās tendences, atjaunot vēsturiski taisnīgu nekustamā īpašuma, tajā skaitā „dalītā īpašuma”, zemes kadastrālo vērtēšanu.

Jo viens no iespaidīgākiem un viltīgākiem varas paņēmieniem valsts budžeta deficīta mazināšanai ir ar viltu un netaisnīgiem paņēmieniem pārlikt nodokļu slogu no organizētām struktūrām, no pārticīgākās tautas daļas uz nabadzīgāko tautas daļu ar kadastrālās vērtības celšanu.

Tātad, domājot par rīcības programmu, ir jāizzin juridiskais pamatojums, kā šo īpašuma vērtēšanas anomāliju apturēt, nosakot tā patieso vērtību. Jo patiesībā tiek nevis noteikta īpašuma vērtība, bet lietots paņēmiens, ar kuru paaugstināt nodokļu un nodevu iemaksas.

Tā kā valsts vara, kaut gribētu iekasēt nodokļus un novērst valsts budžeta deficītu, tautas sūdzības un bēdu stāstus nedzird un nerisina. Tajā skaitā - to, kas saistīts ar “dalītā īpašuma”- būvju un zemes kaitniecisko ietekmi.

Taisnīguma restaurēšanai ir jāizvēlas juridiski pamatotas aktivitātes. Mūsu skatījumā šim nolūkam, starp citiem risināmiem jautājumiem, viens no vissvarīgākajiem ir jautājums, kurš skar gandrīz visu tautu, cilvēkus, kuriem ir nekustamais īpašums un darījumi ar to. Tā ir kriminālo anomāliju novēršana kadastrālās vērtības noteikšanā. Šajā sakarā ierosinātas un portālā ManaBalss.lv publicētas divas iniciatīvas masveida ( 50 -100 tūkstoši) parakstu vākšanas organizēšanai. Proti - 1.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā