Baznīcas aktīvāk prasa Rīgas domei naudu
©Publicitātes foto

Šonedēļ Rīgas domes Īpašuma departaments lems par līdzfinansējuma piešķiršanu 19 ēku atjaunošanai. Pašvaldībā jau ir apstiprināts 487 189 eiro finansējums 55 konkursa projektu pieteikumiem kultūras pieminekļu saglabāšanai, bet kopumā no Rīgas domes budžeta konkursam bija piešķirti 600 000 eiro. Atlikuši 112 810 eiro, bet šonedēļ izvērtējamo 19 projektu pieteicēji ir prasījuši kopā 209 715 eiro.

Pagājušajā gadā konkursam pieteicās 55 pretendenti, no kuriem 47 projektus komisija atzina par atbilstošiem konkursa kritērijiem. Šogad no saņemtajiem 92 pieteikumiem tika noraidīti 18, jo norādītajā termiņā neiesniedza prasīto papildu informāciju.

Pērn konkursā aktīvākās bija katoļu un baptistu draudzes - Latvijas Baptistu draudžu savienība pieteica divus, bet Romas Katoļu baznīca - četrus objektus līdzfinansējuma saņemšanai.

Šogad komisija lēmusi piešķirt naudu jau vairāku baznīcu remontdarbiem. Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze saņems 1232 eiro remontdarbiem Torņakalna ielā 5, Rīgas Mateja baptistu draudze - 5000 eiro remontdarbiem Matīsa ielā 50B, Svētā Alberta Romas katoļu draudze - 5000 eiro remontdarbiem Liepājas ielā 38. Rīgas domes Īpašuma departamentā informē, ka vecākās līdzfinansējuma saņemšanai apstiprinātās ēkas ir celtas 1700. gadā, 1721. gadā un 1748. gadā un atrodas attiecīgi Jaunielā 22, Pils ielā 5 un Jaunielā 18. Abas ēkas Jaunielā pieteikusi SIA Kronnell, un tām kopā tiks piešķirti vairāk nekā 10 000 eiro. Savukārt ēka Pils ielā 5 pieder Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzei, un tai tiks piešķirti 5000 eiro. Šī draudze pieteikusi arī otru projektu restaurācijai, kuram arī apstiprināts 5000 eiro līdzfinansējums.

F64

No līdzfinansējumam apstiprinātajām ēkām 23 ir celtas 19. gadsimtā, bet atlikušās 29 - 20. gadsimtā. Jaunākā no līdzfinansējumam apstiprinātajām ēkām ir Latvijas Mākslinieku savienības nams 11. novembra krastmalā 35, kas celts 1960. gadā un kuram piešķirs gandrīz 14 000 eiro.

Divdesmit divus projektus ir plānots īstenot Vecrīgā, bet 15 - Pārdaugavā.

***

PAR KONKURSU

Konkurss notiek otro gadu. Tajā ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 14 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai.

 
Komentāri 2 Skatīt [2]
Skatīt komentārus [2]