Arhitekti nobažījušies par "Rail Baltica" Rīgas stacijas konkursu
 
©F64

Viens no diviem metu konkursa par "Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksu apbūvi otrās vietas ieguvējiem - Latvijas SIA "Outofbox" (sadarbībā ar SIA ''RUUME arhitekti'', SIA ''Vektors T'', SIA ''E.Daniševska birojs'' un SIA ''Landshape'') jeb arhitektu apvienība "O+R+V+E+L" - pauž bažas par konkursa turpmāko gaitu, liecina informācija arhitektūras portālā "A4D".

Arhitektu apvienības vēstule, kas datēta ar 17.martu, ir adresēta satiksmes ministram Uldim Augulim (ZZS), AS "RB Rail" valdes priekšsēdētājai Baibai Rubesai, Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam (S), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājam Jurim Dambim, kā arī Latvijas Arhitektu savienības prezidentei Guntai Grikmanei.

Arhitektu apvienības bažas izraisa tas, ka līdz šim metu konkursa žūrijas rekomendētais dialogs par pilsētvides attīstības stratēģiju plašākā apkārtnē nav noticis.

"Žūrijas lēmums un rekomendācijas tiek ignorētas. Netiek uzklausīts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes viedoklis. Pastāv pamatotas bažas, ka aizbildinoties ar saspringtajiem projekta termiņiem un attiecināmām izmaksām, tiks iegūts Rīgas vēsturiskā centra pilsētvides kvalitāti neveicinošs risinājums, tiks ignorēta iespēja kompleksai konkursa teritorijas attīstībai," teikts "O+R+V+E+L" vēstulē.

Arhitekti atgādina, ka 2016.gada 7.jūlijā tika izsludināts atklāts starptautisks metu konkurss ""Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere", kura konkursa priekšmets bija "apbūves mets, kas atspoguļo kompleksu Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla un "Rail Baltica" dzelzceļa tilta pār Daugavu telpiskās attīstības koncepciju. Konkursa metam ir jāietver Rīgas pasažieru stacijas pārbūves un paplašināšanas funkcionālos un arhitektoniskos risinājumus, "Rail Baltica" tilta pār Daugavu arhitektoniski konstruktīvo dizainu, konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumus".

Konkursa nolikumā īpaši tika atzīmēts, ka "galvenā ēku funkcija ir veidot vienotu, multimodālu un multifunkcionālu transporta mezglu, kas nodrošina divu dzelzceļa sistēmu, sabiedriskā transporta un individuālās mobilitātes risinājumu efektīvu darbību un savienojamību. Papildus citām funkcijām, centrālā dzelzceļa stacija kalpo kā pilsētas atpazīstamības objekts".

2016. gada 28. novembrī, noslēdzoties konkursam, žūrija, kuras sastāvā bija arhitekte Džūlija Bolesa-Vilsone, pilsētplānotājs Džonatans Kendals, arhitekti Andis Sīlis un Egons Bērziņš, Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs Aigars Kušķis, Rīgas būvvaldes galvenais arhitekts-teritorijas plānotājs Viesturs Brūzis, "Eiropas Dzelzceļa līniju" Tehniskā departamenta direktors Jānis Eiduks, AS "Latvijas Dzelzceļš" Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece Eva Kalviņa, kā arī Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, "Eiropas Dzelzceļa līniju" valdes loceklis Dins Merirands, piešķīra divas otrās vietas, "dodot iespēju pasūtītājam sarunu procedūras laikā pārliecināties par iespēju pielāgot un uzlabot konkrētos risinājumus atbilstoši konkursa mērķim, kā arī akcentējot plašāku pilsētvides transformācijas nepieciešamību".

Žūrija īpaši uzsvēra, ka "20.gadsimta un 21.gadsimta pārveidojumi Centrālajā stacijā un stacijas laukumā nav radījuši pievilcīgu pilsētbūvniecisku ansambli Eiropas pilsētu kontekstā. Šis konkurss dod iespēju Rīgas stacijai atgūt vietzīmes statusu. Žūrija atzīmē, ka būtu nepieciešams atbrīvot stacijas pulksteņa torni no vēlākajiem uzslāņojumiem, izveidojot to kā vietējo akcentu un iekļaujot to pārliecinošā Rīgas stacijas telpiskajā kompozīcijā. Nepieciešams, lai stacijas pārbūves un stacijas laukuma reorganizācijas rezultātā mainītos ne tikai pati ēka, bet arī pilsētvide, kuras kvalitāte ir svarīga no pilsētas attīstības viedokļa, žūrija uzskata, ka šī ir unikāla iespēja ar uzbēruma demontāžu un esošās stacijas pārveidi panākt būtiskus uzlabojumus publiskajā ārtelpā - stacijas laukumā un to ietverošo ēku arhitektoniskajā kvalitātē".

Arhitektu apvienības vēstulē teikts, ka 2017.gada 15.februārī notikušās Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdes laikā padomes locekļi savā lēmumā atkārtoti norādīja: pēc iespējas piesaistīt visu godalgoto arhitektu komandas, nolūkā radīt sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu; ņemt vērā konkursa žūrijas ieteikumus par pirmo četru vietu ieguvēju sniegtajiem priekšlikumiem attiecībā uz publiskās ārtelpas izmantošanas risinājumiem, iespēju robežās konsultējoties ar žūrijas pārstāvjiem; pievērst uzmanību arhitektūras un dizaina kvalitātei; izveidot neatkarīgu, dažādas institūcijas pārstāvošu speciālistu padomi, nolūkā jautājumu risināt kompleksi, nodrošināt iesaistīto pušu līdzdalību, operatīvu informācijas un viedokļu apmaiņu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu.

Apvienība "O+R+V+E+L" aicina pēc iespējas ātrāk veidot neatkarīgu dažādas institūcijas pārstāvošo speciālistu padomi, lai nodrošinātu "Rail Baltica" projekta īstenošanu saskaņā ar konkursu labas prakses nolikumu. Arhitekti aicina izvērtēt konkursa žūrijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes atzīmēto, ka "ievērojama apjoma ES fondu, valsts un pašvaldības finanšu resursu izlietojumam jānotiek sabiedrības interesēs un sociāli atbildīgi".

"Šāda mēroga projekti 21.gadsimtā nav attīstāmi bez publiskās, privātās partnerības principiem. Vēl jo mazāk - bez tiešas sabiedrības līdzdalības. Apvienība "O+R+V+E+L" no savas puses izsaka gatavību piedalīties jaunizveidotās institūcijas organizētās pārrunās, prezentēt projekta risinājumus plašākai sabiedrībai, veikt skaidrojumus par projekta risinājumiem, kā arī veicināt optimālu, finansiāli pamatotu lēmumu pieņemšanu," teikts arhitektu vēstulē.

Apvienība "O+R+V+E+L" uzskata, ka "Rail Baltica" projekta arhitektūras un dizaina risinājumiem jābūt piedāvātiem kvalitātē, kas veido pievienotu vērtību Rīgas vēsturiskā centra pilsētvidei, lai saglabātu un vairotu Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas vērtību. Šādi risināmi iegūstami vien atklāta, sabiedrībai pieejama un caurskatāma attīstības projekta ietvaros, norādīts arhitektu vēstulē.

LETA jau ziņoja, ka pērn žūrija metu konkursā par "Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksu apbūvi piešķīrusi divas otrās vietas. Divas otrās vietas piešķirtas tāpēc, ka neviens no darbiem neatbilda visām pasūtītāja prasībām.

Uzvarētāji konkursā ir arhitekti no Dānijas (''PLH Arkitekter A/S'' sadarbībā ar ''COWI A/S''), kā arī Latvijas SIA "Outofbox" (sadarbībā ar SIA ''RUUME arhitekti'', SIA ''Vektors T'', SIA ''E.Daniševska birojs'' un SIA ''Landshape''). Abi otrās vietas ieguvēji atlīdzībā saņems 45 000 eiro.

Tāpat žūrija piešķīra veicināšanas prēmijas trim darbiem, kuros bija iekļautas idejas, kas pasūtītajam nākotnē varētu būtu interesantas. Prēmiju 13 000 eiro apmērā saņēma arhitekti no Dānijas, Francijas un Igaunijas. Žūrija arī piešķīra īpašu veicināšanas prēmiju 21 000 eiro apmērā arhitektiem no Spānijas, kuri piedāvājuši atšķirīgu redzējumu Daugavas šķērsojumam, kas nākotnē varētu būt izmantojams.

Konkursā tika iesniegti 15 darbi. Iepirkumu par būvprojektēšanas un būvniecības darbiem plānots izsludināt nākamā gada sākumā. Būvprojekta izstrāde paredzēta 2019.gadā, savukārt būvniecības darbi paredzēti līdz 2022.gadam.