Izglītība 2019/2020

27.feb 2019
Ar katru gadu aizvien vairāk sabiedrībā un darba devēju vidū pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās izglītības. Uzņēmumos pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kas ir elastīgi, ar daudzveidīgām darba prasmēm un spēju adaptēties mainīgajā darba tirgus situācijā.
 
27.feb 2019
Lai izglītotu jauno paaudzi par meža nozari Latvijā un tās daudzveidīgo nozīmi, SIA Rīgas meži īsteno vides izglītības projektu Zaļā klase.
 
27.feb 2019
Latvijā arvien vairāk uzņēmumu pieprasa kvalificētu darbaspēku, tāpēc pieaug arī profesionālās izglītības popularitāte jauniešu vidū. Kāda mūsdienās ir profesionālās izglības loma un kā mācību procesa laikā jaunieši iegūst nepieciešamās zināšanas darba tirgum, jautāju intervijā ar PIKC Liepājas Valsts tehnikums direktoru Agri Rupertu un audzēkņu pašpārvaldes prezidentu, 2. kursa reklāmas pakalpojuma komercdarbinieka profesijas audzēkni Emīlu Ozolu.
 
26.feb 2019
Darba tirgus ir mainīgs, un šajā pārmaiņu virpulī konkurētspējīgākas ir tās augstskolas, kas spēj un grib iet līdzi laikam, dodot studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuru nozīme darba devēju acīs pieaug.
 
26.feb 2019
Izaugsmes un karjeras iespējas, mūžizglītība – tie ir ļoti būtiski aspekti darba tirgū. Uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš tam, lai darbiniekiem būtu iespējas ne tikai pilnvērtīgi strādāt, atpūsties, bet arī izglītoties. To vidū ir arī Maxima Latvija – lielākais privātais darba devējs Latvijā.
 
26.feb 2019
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstskolām Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs vairāk nekā 9000 studentu apgūst 69 medicīnas un veselības aprūpes, kā arī modernas sociālo zinātņu studiju programmas.
 
26.feb 2019
Nezinu, kā to skaidrot, bet Neatkarīgās Rīta Avīzes aicinājums uzrakstīt parasti trāpa «..kā bulta ozola zīlē..» – brīdī, kad domas pieķērušās kādam aktuālam jautājumam.
 
26.feb 2019
RSMT izglītojamie Erasmus+ mācību mobilitātes projekta ietvaros dodas uz Eiropas Savienības valstīm mācīties un gūt pieredzi darba vidē.
 
26.feb 2019
Katru gadu turpina pieaugt pilna laika studentu nodarbinātība. Paralēli studijām algotā darbā strādājošo studentu daļa no 2009. līdz 2017. gadam ir palielinājusies no 45% līdz 61%, liecina pētījuma Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā rezultāti.
 
26.feb 2019
Intervija ar akciju sabiedrības Grindeks Personāla departamenta vadītāju Ilzi Ogli.
 
26.feb 2019
Digitalizācija, robotizācija un mākslīgais intelekts kļūst par realitāti – rodas jaunas darba formas, jaunas profesijas, daļu darba pienākumu, ko līdz šim veica algots darbinieks, var paveikt tehnoloģijas. Taču tas nenozīmē, ka cilvēks savu nozīmi darba tirgū zaudē, ja vien viņš ir gatavs mācīties un apgūt tādas prasmes un kompetences, kas robotiem nepiemīt.
 
26.feb 2019
No 1. līdz 3. martam starptautiskā izglītības izstāde Skola jau divdesmit piekto reizi Ķīpsalā piedāvās iegūt aktuālāko informāciju par mācību iespējām un palīdzēs izvēlēties turpmāko izglītības ceļu.