Izglītība 2019/2020

27.feb
Ar katru gadu aizvien vairāk sabiedrībā un darba devēju vidū pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās izglītības. Uzņēmumos pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kas ir elastīgi, ar daudzveidīgām darba prasmēm un spēju adaptēties mainīgajā darba tirgus situācijā.
 
27.feb
Lai izglītotu jauno paaudzi par meža nozari Latvijā un tās daudzveidīgo nozīmi, SIA Rīgas meži īsteno vides izglītības projektu Zaļā klase.
 
27.feb
Latvijā arvien vairāk uzņēmumu pieprasa kvalificētu darbaspēku, tāpēc pieaug arī profesionālās izglītības popularitāte jauniešu vidū. Kāda mūsdienās ir profesionālās izglības loma un kā mācību procesa laikā jaunieši iegūst nepieciešamās zināšanas darba tirgum, jautāju intervijā ar PIKC Liepājas Valsts tehnikums direktoru Agri Rupertu un audzēkņu pašpārvaldes prezidentu, 2. kursa reklāmas pakalpojuma komercdarbinieka profesijas audzēkni Emīlu Ozolu.
 
26.feb
Darba tirgus ir mainīgs, un šajā pārmaiņu virpulī konkurētspējīgākas ir tās augstskolas, kas spēj un grib iet līdzi laikam, dodot studentiem tādas zināšanas un prasmes, kuru nozīme darba devēju acīs pieaug.
 
26.feb
Izaugsmes un karjeras iespējas, mūžizglītība – tie ir ļoti būtiski aspekti darba tirgū. Uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš tam, lai darbiniekiem būtu iespējas ne tikai pilnvērtīgi strādāt, atpūsties, bet arī izglītoties. To vidū ir arī Maxima Latvija – lielākais privātais darba devējs Latvijā.
 
26.feb
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstskolām Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs vairāk nekā 9000 studentu apgūst 69 medicīnas un veselības aprūpes, kā arī modernas sociālo zinātņu studiju programmas.
 
26.feb
Nezinu, kā to skaidrot, bet Neatkarīgās Rīta Avīzes aicinājums uzrakstīt parasti trāpa «..kā bulta ozola zīlē..» – brīdī, kad domas pieķērušās kādam aktuālam jautājumam.
 
26.feb
RSMT izglītojamie Erasmus+ mācību mobilitātes projekta ietvaros dodas uz Eiropas Savienības valstīm mācīties un gūt pieredzi darba vidē.
 
26.feb
Katru gadu turpina pieaugt pilna laika studentu nodarbinātība. Paralēli studijām algotā darbā strādājošo studentu daļa no 2009. līdz 2017. gadam ir palielinājusies no 45% līdz 61%, liecina pētījuma Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā rezultāti.
 
26.feb
Intervija ar akciju sabiedrības Grindeks Personāla departamenta vadītāju Ilzi Ogli.
 
26.feb
Digitalizācija, robotizācija un mākslīgais intelekts kļūst par realitāti – rodas jaunas darba formas, jaunas profesijas, daļu darba pienākumu, ko līdz šim veica algots darbinieks, var paveikt tehnoloģijas. Taču tas nenozīmē, ka cilvēks savu nozīmi darba tirgū zaudē, ja vien viņš ir gatavs mācīties un apgūt tādas prasmes un kompetences, kas robotiem nepiemīt.
 
26.feb
No 1. līdz 3. martam starptautiskā izglītības izstāde Skola jau divdesmit piekto reizi Ķīpsalā piedāvās iegūt aktuālāko informāciju par mācību iespējām un palīdzēs izvēlēties turpmāko izglītības ceļu.
 
3.dec 2018
Turpmāk augstskolām un koledžām, uzņemot studentus, konkursa atlasē būs jāņem vērā nevis divu centralizēto eksāmenu (CE), kā bija līdz šim, bet visu trīs obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) rezultāti, arī – matemātikā. Augstskolas gan uzskata, ka tām jāļauj pašām noteikt, kuru mācību priekšmetu vērtējumi tiktu noteikti kā atlases kritēriji, jo ne visās mācību iestādēs matemātika ir būtiskākais atskaites punkts.
 
12.nov 2018
Jaunā mācību satura izstrādātāji ir saņēmuši no 29 organizācijām priekšlikumus pamatizglītības standarta uzlabošanai. Vairākumā no tiem pieprasīts palielināt stundu skaitu kādā no mācību priekšmetiem. Tostarp literatūrā. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzskata, ka šajā gadījumā sacelta nepamatota ažiotāža un patiesībā stundu skaits nesamazināsies.
 
12.sep 2018
Latvijai izglītības jomā izdevies gūt labus rezultātus, taču netrūkst arī «Ahilleja papēža», liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ikgadējais starptautiski salīdzinošais izglītības pārskats. Kā viens no tiem – pedagogu novecošanās un jaunu «asiņu» trūkums skolās.
 
11.sep 2018
Ar sirsnīgiem grāmatas atvēršanas svētkiem ceļu pie sava lasītāja sāk Liepājas Universitātes rektores, valodnieces Daces Markus grāmata Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā.
 
11.sep 2018
Nākamgad Rīgas valsts tehnikums (RVT) svinēs 100 gadu jubileju. Vēloties sagaidīt jubileju gan vizuāli, gan saturiski jaunā mūsdienīgā veidolā, jau pirms dažiem gadiem ir sācies tehnikuma atjaunināšanās laiks – būvētas jaunas mācību telpas, iekārtotas mūsdienīgas darbnīcas, laboratorijas, celta dienesta viesnīca, jaunu spozmi atgūst centrālā ēka no Kronvalda ielas puses, kā arī pakāpeniski tiek ieviests mūsdienīgs, uz jaunākajām tehnoloģijām balstīts mācību process un veidotas jaunas profesionālās programmas, akcentējot IKT un inovācijas.
 
11.sep 2018
Skaidri apzinoties straujo attīstību, kas notiek gan enerģētikas, gan citās nozarēs, un pievienojoties karjeras vadības ekspertu prognozēm, kas apgalvo, ka tuvākajā laikā cilvēki dzīves laikā mainīs karjeras virzienu piecas līdz septiņas reizes, turklāt ar karjeras virzības maiņu saprotot ne tikai amata maiņu, mēs saprotam, ka viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem ir stāstīt, skaidrot un izglītot darbiniekus un potenciālos darbiniekus par karjeras vadību.
 
11.sep 2018
Latvijas Universitātes (LU) astoņas filiāles arī sākušas jauno studiju gadu. Lai gan bija bažas, kā tās spēs piepildīt 1150 piedāvātās studiju vietas, tomēr situācija, kā liecina filiāļu vadītāju aptauja, ir labāka nekā pēc kopējās augstskolas uzņemšanas. Tad tikai 141 cilvēks kā pirmo prioritāti bija norādījis vēlmi mācīties reģionālajā struktūrvienībā, kas nozīmēja vien 10 līdz 20% aizpildījumu. Tiesa, dažādās filiālēs rezultāti arī patlaban ir atšķirīgi.
 
11.sep 2018
2018./2019. mācību gadā Daugavpils Būvniecības tehnikums uzņēmis vairāk nekā 600 audzēkņu 17 profesionālās kvalifikācijas programmās. Vispieprasītākās profesijas, kuru apguvei ir pieteikušies visvairāk topošo profesionāļu, ir: apdares darbu tehniķis, interjera noformētājs, inženierkomunikāciju tehniķis.