Mūžībā aizgājis ornitologs Jānis Vīksne
 
©Ruslans Matrozis

Mūžībā aizgājis Latvijas Ornitoloģijas biedrības dibinātājs, pirmais prezidents un goda biedrs Jānis Vīksne, liecina informācija biedrības mājaslapā.

Vīksne dzimis 1936.gada 18.septembrī. Viņš bijis Ornitoloģijas biedrības prezidents kopš tās dibināšanas 1985.gadā līdz 2008.gadam, kad ievēlēts par Latvijas Ornitoloģijas biedrības goda biedru. "Vīksne devis lielu ieguldījumu putnu izpētē un aizsardzībā, kā arī sabiedrības izglītošanā," uzsvērts biedrības publikācijā.

Kopš 1953.gada Vīksne strādāja Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijā un pēdējos gadus bija tās vadītājs. Viņa pētījumi saistīti, galvenokārt, ar putnu populāciju ekoloģiju (modeļsuga - lielais ķīris), migrācijām un sugu dzīvesvietu ietilpības palielināšanas problēmām.

Vīksne bija Starptautiskās Ornitoloģiskās komitejas loceklis kopš 1994.gada, "Wetlands International" Latvijas delegāts kopš 1991.gada, Baltijas putnu migrāciju pētniecības komisijas priekšsēdētāja vietnieks no 1978. līdz 1995.gadam, kā arī Ziemeļeirāzijas Ornitoloģiskās komitejas loceklis kopš 2001.gada.

Vīksne ir redaktors grāmatai "Laucis Latvijā", kura krievu valodā izdota 1973.gadā. Viņš rediģējis arī 1983.gadā krievu valodā izdoto grāmatu "Latvijas putni. Teritoriālais izvietojums un skaits", 1986.gadā izdoto "Migrējošo pīļu populāciju ekoloģijas Latvijā", 1989.gadā izdoto "Latvijas ligzdojošo putnu atlants 1980-1984" un citas grāmatas.

Biedrība uzsvērusi Vīksnes ieguldījumu mednieku izglītošanā, sagatavojot publikācijas par medījamo putnu noteikšanu un pīļu mākslīgo ligzdvietu izgatavošanu.

Vīksne ar lekcijām piedalījies arī LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūras lekciju kursos. Viņš ir vadījis Jāņa Priednieka, Māras Janaus, Uģa Bergmaņa un Dmitrija Boiko disertācijas.