shopping_cart€0.00

Drukāto izdevumu abonēšana

Persona
Piegādātājs
 

Svarīga informācija laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze abonentiem!

Informējam, ka ar šī gada 30. aprīli laikraksts Neatkarīgā Rīta Avīze pārtrauc iznākt drukātā formātā (30. aprīlī iznāk avīzes pēdējais drukātais numurs) un Neatkarīgā Rīta Avīze pāriet uz digitālo formātu no 5. maija.

Visiem Neatkarīgās Rīta Avīzes abonentiem, kuri abonējuši avīzi periodam, kurā tā vairs netiks izdota drukātā formātā, tiks piedāvāts:

  • turpināt Neatkarīgās Rīta Avīzes vietā uz abonēto periodu turpmāk saņemt alternatīvu dienas laikraksta komplektu – laikraksta Diena līdzvērtīgo komplektu
    vai
  • turpināt saņemt tikai žurnālu Vakara Ziņas, saņemot atmaksātu abonēšanas maksas starpību starp Vakara Ziņas abonementa cenu un jau samaksāto summu par Neatkarīgās Rīta Avīzes abonementu
    vai
  • saņemt atmaksātu abonēšanas maksu par periodu, kurā avīze vairs netiks izdota, taču ir bijusi abonēta.

Lai izmantotu kādu no piedāvātajiem variantiem, būs jāaizpilda veidlapa, kas tiks nosūtīta kopā ar avīzi 3. aprīlī. Kopā ar veidlapu tiks nosūtīta arī aploksne atbildes bezmaksas nosūtīšanai atpakaļ abonēšanas daļai.

Lūdzam rūpīgi aizpildīt veidlapu, ievietot aploksnē ar SIA Mediju nams adresi un līdz 15.04.2020. nosūtīt pa pastu.

Neskaidrību gadījumā informatīvais tālrunis – 67886714 (abonēšanas daļa).

Neatkarīgā

Neatkarīgā

Nacionāls dienas laikraksts, kas par galveno vērtību uzskata cilvēku un tā sociālās vajadzības. Zinoši žurnālisti un eksperti piedāvā aktuālo notikumu analīzi un likumsakarības.