Tikai nra.lv

Šodien, 0:30 Aculiecinieks Ivars portālam nra.lv nosūtīja fotogrāfijas ar viņa saukto "pseidoinvalīdu" - autovadītāju, kurš auto nolicis invalīdiem paredzētā autostāvvietā. Vairāk »
 
Vakar, 21:04 Dom­star­pī­bas un sav­star­pē­ji asu­mi? Tas pie­der pie lie­tas, jo diez vai kāds spēj vi­su lai­ku būt sau­lains, smai­došs, vis­iem pie­krī­tošs un ar vi­su ap­mie­ri­nāts. Da­ža la­ba ģi­me­nes mā­mi­ņa sa­ka – es sa­juk­šu prā­tā! Pa grī­du mē­tā­jas ro­taļ­lie­tas un ne­tī­ras ze­ķes, aiz­ka­ros kāds no­slau­cī­jis ar ūdens­krā­sām no­ķē­pā­tās ro­kas, un tu­ale­tē at­kal nav pa­pī­ra. Un, lai mērs bū­tu pilns, cie­mos pie­sa­kās vī­ra­mā­te. Vis­iem mā­ja kā mā­ja un ģi­me­ne kā ģi­me­ne, vie­nī­gi mums... Vairāk »
 
Vakar, 20:25 Kādu patiesības graudu var atrast arī popkultūras numeroloģijas testos. Kādas pārmērības ēšanas paradumos nevajadzētu pieļaut, kāpēc nesanāk ievērot ēšanas režīmu, un kāpēc kilogrami pielīp kā dadži? Vairāk »
 
Vakar, 18:00 Pašmāju radošā komanda EDART.TV, kas iepriekš veidojusi provokatīvo un atklāto dokumentālo filmu Caur adatu – par jaunieša Edija cīņu ar heroīna atkarību, kas vienā acumirklī atklāja to, par ko mūsu sabiedrībā nerunā, nupat pieteikusi savu jauno skaļo projektu Profesija – prostitūta, nododot sabiedrības vērtējumam pirmos filmas kadrus. Vairāk »
 
Vakar, 17:00 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ideja, ka skolas gaitas jāuzsāk jau no sešu gadu vecuma, izraisīja viedokļu vētru – vecāki, pedagogi, izglītības eksperti, psihologi un bērnu ārsti norādīja uz virkni risku, kas var atstāt negatīvas sekas uz bērna veselības stāvokli un sekmēm tālākās skolas gaitās, ja pārmaiņas neapdomīgi tiks ieviestas. Neskatoties uz iebildumiem, IZM no sava plāna nav atteikusies un to cer īstenot no 2019./2020. mācību gada. Vairāk »
 
Vakar, 16:44 Pēkšņu vērību sociālajos tīklos guvis kāda incidenta Rīgā video, kas noticis nepiedienīgas sarakstes rezultātā. Vairāk »
 
Vakar, 16:18 Pazīstamais Krievijas publicists Andrejs Fefelovs veltījis asu kritiku Latvijas valsts pastāvēšanai, ziņo laikraksts ''Segodnja''. Vairāk »
 
Vakar, 16:00 Par valsts budžeta līdzekļiem šobrīd studē 26 327 personas. Tas ir aptuveni 40% no visiem studējošajiem augstskolās un koledžās. Pārējie par studijām maksā paši. Neatkarīgās studiju maksas apskats liecina – studējot pilna laika pamatstudijās, ceļš uz augstākās izglītības iegūšanu studentam izmaksā vidēji 2000 eiro gadā. Daļa uzrunāto augstskolu teic, ka 2018./2019. akadēmiskajā gadā maksu neplāno celt, dažas lēmumu vēl nav pieņēmušas vai arī ir jau korekcijas veikušas. Vairāk »
 
Vakar, 15:19 Studiju un darba apvienošana ir mūsdienu studentu dzīves realitāte, un šādu kombināciju izvēlas arvien vairāk cilvēku, proti, 2009. gadā algotu darbu strādāja 45% pilna laika studenti, 2013. gadā – 50%, pērn jau 61%, liecina pētījuma Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā rezultāti. Vairāk »
 
Vakar, 15:00 Lai Latvijas tiesu ēkās uzstādītu taisnības dievietes Temīdas statujas, Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācijas valde vāc līdzekļus, aicinot ziedot šim mērķim. Pirmā Temīdas statuja tikšot novietota Latgales apgabaltiesā Rēzeknē. Pēc tam – arī pārējās apgabaltiesās, lai katrā ir šīs taisnības dievietes simbols. Kopumā būtu vajadzīgas piecas Temīdas statujas. Vairāk »
 
Vakar, 14:00 Latvijas dabas skaitīšanā apsekota aptuveni trešdaļa projektā ietvertās Latvijas teritorijas, un 22 procentus no tās eksperti klasificējuši kā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamu zālāju biotopu. Vairāk »
 
Vakar, 13:12 No 23. līdz 25. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautiskā izglītības izstāde Skola 2018, kas pulcēs tūkstošiem jauniešu, kam aktuāla ir tālākās izglītības, profesijas un mācību iestādes izvēle. Arī pieaugušie izstādē varēs atrast sev un bērniem noderīgu informāciju par dažādām izglītības pilnveidošanas iespējām Latvijā un ārvalstīs. Vairāk »
 
Vakar, 13:00 Vairākās nozarēs Latvijā pētnieki prognozē arvien lielāku darbaspēka trūkumu, tāpēc Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi sarakstu tām profesijām, kurās varētu piesaistīt viesstrādniekus. Tajā ir arī zinātnieki, kurus rosinājuši iekļaut ķīmijas nozares uzņēmēji, jo eksaktajā jomā pietrūkst ap 16 000 darbinieku ar augstāko izglītību. Tam gan iebilst Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), bet Latvijas Zinātņu akadēmija šādu rosinājumu vērtē ļoti piesardzīgi. Vairāk »
 
Vakar, 12:45 Māksliniece Elīna Maligina atklājusi, ka vīra Valērija Maligina zaudēšana izraisījusi viņai dzīvē grūtu periodu. Vairāk »
 
Vakar, 11:00 LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu publiskošanu vēlas 61 procents no Latvijas sabiedrības, turklāt trešdaļa to pieprasa darīt nekavējoties, bez jebkādiem ekspertu skaidrojumiem. Šo cilvēku skaits pusotra gada laikā ievērojami pieaudzis, kamēr mazumā gājuši tie, kas uzskata – dokumentus jāturpina slēpt. Sabiedrības noskaņojumu izpētījis tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Vairāk »
 
Vakar, 10:00 ABLV Bank (ABLV) gadījums patiešām nav Parex gadījums un nodokļu maksātāju naudu neprasīs. Baņķieru problēmas tagad tiek risinātas ar preču un pakalpojumu cenu celšanu, t.i., ar inflāciju. Vairāk »
 
19.februāris, 19:00 Šo sestdien Rīgas Kinostudijā risināsies konkursa Supernova 2018 izšķirošie notikumi – fināls! Uzvarētāja noskaidrošana būs skatītāju un žūrijas rokās, tātad dalībniekiem joprojām nāksies bīties arī no žūrijas komisijas priekšsēdētāja DJ Rudd jeb Rūdolfa Budzes skarbi taisnīgā vērtējuma. Vairāk »
 
19.februāris, 18:00 Kad pa­šu dār­zā vējš svil­po kai­los ko­ku za­ros un ābo­li pa­gra­bā pa­ma­zām zau­dē gar­šu, va­ram pie­vērst ska­tu tiem vei­ka­lu plauk­tiem, kur rin­do­jas sveš­zem­ju aug­ļi. Da­žus no tiem la­bi pa­zīs­tam, bet pret ci­tiem esam no­sak­ņo­ti pie­sar­dzī­gi – ce­nas nav ne­kā­das ma­zās, bet trūkst pie­re­dzes, lai no­vēr­tē­tu kva­li­tā­ti, nav arī ne jaus­mas, pēc kā šie dī­vai­nā pa­ska­ta aug­ļi va­rē­tu gar­šot, ku­ra to da­ļa ir ēda­ma, ku­ra pro­jām svie­ža­ma. Vairāk »
 
19.februāris, 17:00 Arvien mazākam Latvijas iedzīvotāju skaitam saglabājot saikni ar dzīvo dabu, sabiedrības viedoklis pret medībām kļūst jo dienas, jo kritiskāks. Vienlaikus, aktivizējoties radikālajām vides organizācijām, kas mežu un savvaļas dzīvniekus uzskata tikai par estētisku baudījumu, nevis tautsaimniecības resursu, medniekiem ir pēdējais brīdis sākt domāt par sava tēla veidošanu. Citādi medīt kļūs arvien sarežģītāk. Vairāk »
 
19.februāris, 16:00 Veselības ministrija uz gadu plāno atlikt nākamo soli e-veselībā. No šā gada marta ģimenes ārstiem un ārstiem speciālistiem vajadzētu sākt elektroniski rakstīt arī nosūtījumus uz konsultācijām un izmeklējumiem, taču nu tas vismaz šajā gadā nenotiks. Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers