"Praktiskā astroloģija" - vienīgais astroloģijas žurnāls Latvijā. Galvenā redaktore ir sertificēta astroloģe un ilggadēja žurnāliste Guna Kārkliņa, kura profesionāli ar astroloģiju nodarbojas jau vairākus gadus.

"Praktiskā Astroloģija" iznāk reizi mēnesī.

Žurnāla "Praktiskā Astroloģija" pastāvīgo tēmu vidū būs noderīga informācija esošajiem un topošajiem uzņēmējiem par biznesa astroloģiju visdažādākajos aspektos, piemēram, par uzņēmuma veidošanas piemērotākajiem periodiem, personāla izvēles nozīmi astroloģijas kontekstā, naudas plūsmas plānošanas principiem u.c. Tāpat vienkopus varēs atrast arī kalendārus saimniekošanai un dārzkopībai, kas veidoti, ņemot vērā vispārējos dienu fonus.

Žurnāla veidotāji skaidros, kā astroloģiskā kontekstā planētu novietojums ietekmē politiski un sabiedriski nozīmīgus notikumus Latvijā un citviet pasaulē kā esošā, tā arī vēsturiskā aspektā.

Arī attiecību, ģimenes un veselības jautājumi būs atrodami katrā "Praktiskā Astroloģija" žurnāla numurā. Sertificēti astrologi palīdzēs atrast atbildes uz jautājumiem, kas jāzina par astropsiholoģiju attiecībās un bērnu audzināšanā, saderību, mīlestību un mīlēšanos, astromedicīnu un skaistumkopšanu. Katrā žurnālā varēs atrast arī profesionāļu veidotus vispārējos horoskopus visām zodiaka zīmēm. Žurnāls būs atrodams lielākajās mazumtirdzniecības vietās.
21.jūlijs, 20:10 Cilvēks saviem spēkiem var pārbaudīt, kas no astrologu un numerologu teiktā darbojas attiecībā uz finansēm. Var sākt ar pašu mazumiņu – astroloģijas, numeroloģijas un citu zinību paņēmieniem, izvēloties kredītkartes dizainu, izpētot konta numuru. Vairāk »
 
19.jūlijs, 20:03 Mēs nepārtraukti atrodamies Visuma enerģētikas, planētu, aspektu, ko tās veido, un dažādu astroloģisko stihiju ietekmē. Tomēr līdztekus planētu sarežģītajai saspēlei uz mums iedarbojas arī kāds tuvs un labi saskatāms debesu ķermenis – Mēness. Apaļais vai nošķeltais vaigs uz mums lūkojas katru dienu, regulējot pašsajūtu, domas, jā, arī zemapziņu, kā arī dabas stihijas un materiālo pasauli. Eksistē kāda vienkārša un ātra tuvākās perspektīvās prognozēšanas metode, proti, pēc Mēness cikliem. Mēness ir pati steidzīgākā planēta, kas pilnu ciklu noiet apmēram 29,5 dienās. Un tas nozīmē, ka katru mēnesi Zemes pavadonis «paviesojas» visās 12 zodiaka zīmēs, katrā no tā uzkavējoties vidēji divas ar pusi dienas. Mēness var kļūt par mūsu palīgu, ja ievērosim tā novietojumu zodiakā, ko vienmēr varam noskaidrot, izpētot «Praktiskās Astroloģijas» kalendārus. Vairāk »
 
11.jūlijs, 20:02 As­tro­me­di­cī­nā lie­la no­zī­me ir tā dē­vē­ta­jam die­nas fo­nam – kā­dā zo­di­aka zī­mē at­ro­das Mē­ness. Kat­ra cil­vē­ka ķer­me­ņa zo­na as­tro­lo­ģi­jā at­ro­das kā­das zo­di­aka zī­mes pār­val­dī­bā, un sa­ska­ņā ar te­ori­ju – kon­krē­ta­jās die­nās ju­tī­gā­kas kļūst tās ķer­me­ņa zo­nas, par ku­rām «at­bil­dī­ga­jā» zo­di­aka zī­mē Mē­ness at­ro­das. Vairāk »
 
10.jūlijs, 20:00 Žurnāls "Praktiskā Astroloģija" iesaka, kad vislabāk veikt skaistuma procedūras, bet kuras dienas nav tām labvēlīgas. Vairāk »
 
7.jūlijs, 20:02 Kalendāri veidoti, ņemot vērā mēness fāzes, atrašanos zodiakazīmēs un dienu fonus. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers