21.aprīlis, 19:33 Tuvojoties grila sezonai, arvien vairāk meklējam jaunas grilēšanas tendences, jaunas garšas, produktus un veidus, kā marinēt un kādas garšvielas izvēlēties. Liela daļa ražotāju jau gatavo garšvielu maisījumus ar norādēm liellopa gaļai, cūkgaļai, vistas gaļai vai zivīm. Tiesa, mazāk ir garšvielu maisījumu, kuri piemēroti dārzeņiem un, piemēram, baltajām zivīm. Rimi Gardēžu komandas šefpavārs Normunds Baranovskis sniedz nelielu ieskatu gaļas produktu tendenču, garšvielu un marinēšanas pasaulē. Vairāk »
 
20.aprīlis, 21:48 Saeimas deputātam un Nacionālās Apvienības līderim Raivim Dzintaram lielveikala apmeklējums beidzies ar pārsteigumu. Vairāk »
 
20.aprīlis, 19:00 Pavasaris ir īstais laiks, kad labprāt gribas kādu ēdienreizi aizstāt ar veselīgu, spirdzinošu, garšīgu un vitamīniem bagātu smūtiju. Pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone kopā ar nacionālo pārtikas mazumtirdzniecības tīklu ELVI piedāvā trīs gardu vitamīnu kokteiļu receptes, kas ir ne vien garšīgi, bet arī tik veselīgi, ka noteikti pelnījuši vietu pavasara ēdienkartē. Vairāk »
 
19.aprīlis, 16:15 Oregonas štata ASV beķereja ''Wolferman'' uzstādījuši Ginesa pasaules rekordu, izcepot neticami milzīgu kanēļmaizīti, ziņo Fox News. Vairāk »
 
19.aprīlis, 0:50 Šokolādes sieriņš "Saldā brunete", Rīgas Melnais Balzams "Ķiršu", grieķu jogurta maize, zefīrs šokolādē ar Rīgas Melnā Balzāma garšu - šie ir tikai daži no jaunajiem produktiem, kas Latvijas tirgū parādījušies pērn, taču jau paguvuši iekarot vislielākās pircēju simpātijas. Vairāk »
 
15.aprīlis, 13:15 Lai arī veselīga dzīvesveida jomā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas - arvien vairāk cilvēku interesējas par to, ko un kā darīt savas veselības un labsajūtas uzlabošanai -, kopējie rādītāji joprojām atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji par maz kustas, ir mazaktīvi un piekopj neveselīgas ēšanas ieradumus. Kā palīdzēt sev pievērsties veselīgākam dzīvesveidam un mainīt esošo situāciju - par to BENU Aptiekas rīkotajā diskusijā sprieda savu jomu speciālisti un eksperti. Vairāk »
 
10.aprīlis, 15:35 Pie “Palīdzēsim viens otram” vērsās māmiņa no Dobeles. Māmiņa audzina 4 mazus bērnus. Vairāk »
 
7.aprīlis, 19:55 Klāt pa­va­sa­ris, laiks, kad ik­vie­nam no mums ro­das vēl­me uz­la­bot sa­vu ve­se­lī­bu – sākt jaun­u dzī­vi, būt for­mā. Mēdz teikt: mū­su ķer­me­nis ir mū­su in­stru­ments... kā spē­lē­si, tā ska­nēs! Pa­sau­lē ļo­ti iz­pla­tī­ta pa­rā­dī­ba ir no­lem­tī­bas sa­jū­ta, bet op­ti­misms, vēl­me at­tīs­tī­ties un mai­nī­ties diem­žēl pa­liek ot­ra­jā plā­nā. Pa­va­sa­ris ir lie­lisks laiks, lai šo vēl­mi at­mo­di­nā­tu. Pro­tams, ro­das jau­tā­ju­mi: ar ko un kā sākt, kā ie­tek­mēt ve­se­lī­bu, ie­gūt skais­tā­kas ķer­me­ņa ap­ri­ses un kā uz­la­bot dzī­ves kva­li­tā­ti. Vairāk »
 
6.aprīlis, 23:40 Sva­ra zau­dē­ša­nas for­mu­la, ja vien ru­na nav par no­piet­nām me­di­cī­nis­ki ri­si­nā­mām pro­blē­mām, ir ļo­ti vien­kār­ša: ēd ma­zāk un kus­ties vai­rāk! Vis­i to zi­na, un to­mēr dau­dziem ne­iz­do­das sa­sniegt ce­rē­to re­zul­tā­tu. Vai tie­šām at­kal ne­pie­pil­dī­sies ie­ce­re sa­gai­dīt va­sa­ru ja ne la­bā, tad vis­maz la­bā­kā for­mā ne­kā paš­laik? Vairāk »
 
6.aprīlis, 8:05 Latvijā kopš iekļaušanās Eiropas Savienībā (ES) ir uzlabota pārtikas drošība un uztura noteikumi, un Latvijā patlaban pastāv minimāls bada risks, ko nākotnē plānots izskaust vispār, teikts Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā "Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu". Vairāk »
 
28.marts, 19:00 «Dzī­vē viss rit diez­gan ātr­i, un dau­dzas lie­tas stei­gā no­tiek ne­ma­nā­mi. Vie­na no tā­dām ir lie­kā sva­ra pa­rā­dī­ša­nās un pār­vēr­ša­nās no­piet­nā pro­blē­mā, ko sauc par ap­tau­ko­ša­nos,» sa­ka di­ētas ārsts An­dis Brē­ma­nis. «Vie­na lie­ta ir ne­ap­mie­ri­nā­tī­ba ar sa­vu vi­zu­ālo tē­lu un to, ka vairs ne­der pie­ras­tais ap­ģēr­ba iz­mērs, bet pār­lie­ku liels svars ra­da arī pa­aug­sti­nā­tu ris­ku, ka va­rē­tu at­tīs­tī­ties tā­das kai­tes kā ot­rā ti­pa cu­ku­ra di­abēts, tau­kai­nā he­pa­to­ze (ak­nu ap­tau­ko­ša­nās), ho­les­te­rī­na un urīn­skā­bes viel­mai­ņas trau­cē­ju­mi. Var pa­rā­dī­ties sirds un sma­dze­ņu asins­va­du pro­blē­mas, kā arī pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens.» Vairāk »
 
28.marts, 6:30 Vai jūs sekojat informācijai par dažādiem «superproduktiem»? Grūti pateikt, kādēļ tā vai cita ēdamlieta pēkšņi nonāk uzmanības centrā un tiek pasludināta par īpaši vērtīgu. Reizēm tas ir kaut kas eksotisks un nedzirdēts, reizēm labi pazīstams un šķietami necils, kādreiz teju vai pretīgs un līdz šim par ēdamu nemaz neuzskatīts, bet tik un tā tiek slavināts, un jāsāk domāt, ka varbūt tiešām šis produkts var dot kādu sevišķu labumu mūsu organismam, ja jau entuziasti tā apgalvo. Daži produkti un uztura tendences saglabājas apritē ilgāku laiku, citi kā atnāk, tā aiziet. Nevajadzētu šai modei akli sekot, tāpat arī cerēt uz brīnumiem, bet saprāta robežās vairumam no mums nenāk par ļaunu mazliet dažādot ēdienkarti. Vairāk »
 
26.marts, 20:00 Lai labi garšo! Vairāk »
 
26.marts, 12:20 Jau šovasar no veikalu plauktiem var pazust virkne preču, jo stingrākai kontrolei tiks pakļautas veselībai bīstamās transtaukskābes, vēstīja "LNT Ziņas". Vairāk »
 
25.marts, 22:33 Lai gan netrūkst pamatotu, veselīgu uztura ieteikumu, cilvēki, cerot ātri zaudēt svaru, izmanto ekstrēmas diētas, kas var būt bīstamas. Vairāk »
 
22.marts, 19:00 Balstoties uz sporta zīmola 4F aptaujas datiem, 88% respondentu par veselīga dzīvesveida pamatu un neatņemamu sastāvdaļu uzskata tieši pareizu uzturu, taču vairāk nekā pusei aptaujāto (52%) šķiet, ka pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes ir visai sarežģīta tēma. Taču pareizs uzturs var būt ne tikai ātri un viegli pagatavojams, bet arī finansiāli izdevīgs. Vairāk »
 
22.marts, 17:49 Pērn visā pasaulē krasi pieaudzis nopietnā pārtikas trūkumā, tostarp badā, dzīvojošu cilvēku skaits, ceturtdien paziņojusi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO). Vairāk »
 
19.marts, 10:21 Gaļas pārstrādes uzņēmums "Forevers" sadarbībā ar pētījumu aģentūru RAIT veiktajā pētījumā par patērētāju iepirkšanās paradumiem noskaidrojis pirktākos gaļas produktus Latvijā. Kā TOP 3 produktus pircēji izvēlas svaigu vistas gaļu, svaigu cūkgaļu un kūpinātu gaļu. Vairāk »
 
13.marts, 20:00 Pas­ti­lu uz­ska­ta par vie­nu no ve­se­lī­gā­ka­jiem sal­du­miem, jo ta­jā ir maz tau­ku. Ja sa­lī­dzi­na ar ze­fī­ru, tad pas­ti­lā ir di­vas rei­zes ma­zāk cu­ku­ra. Tai ir iz­teik­ta aug­ļu gar­ša un mai­gā­ka kon­sis­ten­ce. Vairāk »
 
12.marts, 16:00 Pavasari gaidot, viens no populārākajiem vārdiem ir detokss. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers