Uztura noslēpumi

2.jun
Pārtikas drošības ievērošana mājas apstākļos bieži tiek nepietiekami novērtēta, lai gan pārtikas uzglabāšanas un sagatavošanas procesā ir neskaitāmi riski – kļūdu pieļaušana var izraisīt dažādas nopietnas saslimšanas. Nepietiek tikai ar higiēnas prasību ievērošanu – roku, trauku un darba virsmas regulāra mazgāšana nenozīmē, ka pagatavotā pārtika būs nekaitīga veselībai. Circle K vides, veselības un drošības departamenta vadītāja Laima Volkova dalās padomos, kā parūpēties par pārtikas drošību mājās.
 
1.jun
Šodien stājas spēkā aizliegums Latvijā izplatīt pārtikas produktus, kuros pārsniegts noteiktais maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums, informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.
 
19.mai
Britu karaļnamā jau sestdien zvanīs kāzu zvani – Velsas princis Harijs (33) pie altāra vedīs savu izredzēto, amerikāņu aktrisi Meganu Mārklu (36). Tiklīdz kļuva zināms, ar kādu torti savā kāzu dienā mielosies jaunais pāris un viņu viesi, Neatkarīgās žurnāliste Ilze Šteinfelde apņēmās noskaidrot karaliskās kūkas recepti un to pagatavot saviem kolēģiem – lai mēs pirmie varētu izgaršot un novērtēt britu karaļnama kāzu našķi.
 
16.mai
Tā šķiet tik mil­zī­ga ne­tais­nī­ba, kad, cen­šo­ties sa­gai­dīt pa­va­sa­ri la­bā for­mā, tu esi no­piet­ni pie­vēr­sies sva­ra zau­dē­ša­nai, bet re­zul­tāts nav tik labs, kā ce­rēts. Op­ti­mis­ti gan ie­sa­ka le­po­ties ar kat­ru no­mes­to ki­lo­gra­mu un prie­cā­ties par dzī­vi, un to­mēr ir skum­ji, ja lie­kie tau­ki, ne­rau­go­ties uz vi­sām ta­vām pū­lēm, at­va­dās gau­žām ne­gri­bī­gi. Ta­ču pa­ni­kā nav jā­krīt, kat­rai pro­blē­mai var at­rast ri­si­nā­ju­mu, ja vien esi ga­tavs pa­pū­lē­ties.
 
16.mai
Vasarā cilvēki kļūst mobilāki, gribas vairāk ceļot un atpūsties, bet pārtiku ceļamaizei daudzi noskaņoti paķert degvielas uzpildes stacijā. Bet kā varam spriest par to, cik drošs un veselīgs ir šis piedāvājums?
 
15.mai
No kā vā­rīt die­niš­ķo rī­ta biez­put­ru – tas kat­ra pa­ša un gar­šas kār­pi­ņu zi­ņā: iz­vē­le ir ga­na pla­ša. Nez kā­pēc vēl aiz­vien rī­su, gri­ķu vai man­nas put­ru pie­ņemts ga­ta­vot pa­vi­sam plie­ka­ni, vien­kār­ši un pa­sniegt gal­dā ar kā­du mēr­ci, ie­vā­rī­ju­mu vai svies­tu. Jo ma­zāk ie­spē­ja­mo va­ri­āci­ju, jo ātr­āk šīs ve­se­lī­gās grau­du biez­put­ras kļūst ap­ni­cī­gas, ta­ču jeb­ku­ru put­ru var pa­ga­ta­vot gar­di un ne­pa­ras­ti, tur­klāt biez­put­ras ir brī­niš­ķīgs veids, kā la­bi, ve­se­lī­gi un eko­no­mis­ki pa­ēst.
 
10.mai
Latvijā šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu patēriņa cenas pieaugušas par 0,2%, bet gada inflācija - šogad aprīlī salīdzinājumā ar 2017.gada aprīli - sarukusi līdz 2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
 
7.mai
''Food Photographer of the Year'' konkursā noskaidrotas aizvadītā gada labākās ēdiena fotogrāfijas. No 8000 fotogrāfijām par labāko tika atzīts foto, kurā iemūžināta zveja Indijā.
 
6.mai
Pēc palīdzības pie labdariem no "Palīdzēsim viens otram" vērsusies māmiņa no Ogres.
 
5.mai
Kāda sieviete vērsusies "Sūdzību dēlī" (raidījums "Bez Tabu"), parādot, ko atradusi veikalā pirktā zirnīšu burkā.
 
2.mai
Sabalansēta un pilnvērtīga uztura iegādei vidusmēra ģimenei Latvijā no kopējiem ienākumiem jāatvēl vismaz piektā daļa. Eiropā šāda ģimene tādu pašu pārtikas produktu iegādei identiskā apjomā tērētu vien 15,5 procentus no saviem ienākumiem. Taču, ja ģimenē ir tikai viens pelnītājs, kas turklāt vēl saņem minimālo algu, tad sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs, dzīvojot Latvijā, ir jāaizmirst. Tas vienkārši nav pa kabatai.
 
30.apr
Pat sau­dzī­gā for­mā pa­teik­ta, sva­ra zau­dē­ša­nas for­mu­la skan skar­bi: ēd ma­zāk, kus­ties vai­rāk. Vis­i ci­ti lī­dzek­ļi, ta­jā skai­tā da­žā­di pre­pa­rā­ti, ir ti­kai pa­lī­gi la­bā­kai šā uz­de­vu­ma veik­ša­nai. Katrs, kurš cī­nī­jies ar lie­ko sva­ru, zi­na, ka pie­nāk brī­ži, kad pār­ņem liels kār­di­nā­jums at­griez­ties pie ve­ca­jiem ne­ve­se­lī­ga­jiem pa­ra­du­miem, un tad pa­lī­dzī­ba ir ļo­ti no­de­rī­ga.
 
21.apr
Tuvojoties grila sezonai, arvien vairāk meklējam jaunas grilēšanas tendences, jaunas garšas, produktus un veidus, kā marinēt un kādas garšvielas izvēlēties. Liela daļa ražotāju jau gatavo garšvielu maisījumus ar norādēm liellopa gaļai, cūkgaļai, vistas gaļai vai zivīm. Tiesa, mazāk ir garšvielu maisījumu, kuri piemēroti dārzeņiem un, piemēram, baltajām zivīm. Rimi Gardēžu komandas šefpavārs Normunds Baranovskis sniedz nelielu ieskatu gaļas produktu tendenču, garšvielu un marinēšanas pasaulē.
 
20.apr
Saeimas deputātam un Nacionālās Apvienības līderim Raivim Dzintaram lielveikala apmeklējums beidzies ar pārsteigumu.
 
20.apr
Pavasaris ir īstais laiks, kad labprāt gribas kādu ēdienreizi aizstāt ar veselīgu, spirdzinošu, garšīgu un vitamīniem bagātu smūtiju. Pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone kopā ar nacionālo pārtikas mazumtirdzniecības tīklu ELVI piedāvā trīs gardu vitamīnu kokteiļu receptes, kas ir ne vien garšīgi, bet arī tik veselīgi, ka noteikti pelnījuši vietu pavasara ēdienkartē.
 
19.apr
Oregonas štata ASV beķereja ''Wolferman'' uzstādījuši Ginesa pasaules rekordu, izcepot neticami milzīgu kanēļmaizīti, ziņo Fox News.
 
19.apr
Šokolādes sieriņš "Saldā brunete", Rīgas Melnais Balzams "Ķiršu", grieķu jogurta maize, zefīrs šokolādē ar Rīgas Melnā Balzāma garšu - šie ir tikai daži no jaunajiem produktiem, kas Latvijas tirgū parādījušies pērn, taču jau paguvuši iekarot vislielākās pircēju simpātijas.
 
15.apr
Lai arī veselīga dzīvesveida jomā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas - arvien vairāk cilvēku interesējas par to, ko un kā darīt savas veselības un labsajūtas uzlabošanai -, kopējie rādītāji joprojām atklāj, ka Latvijas iedzīvotāji par maz kustas, ir mazaktīvi un piekopj neveselīgas ēšanas ieradumus. Kā palīdzēt sev pievērsties veselīgākam dzīvesveidam un mainīt esošo situāciju - par to BENU Aptiekas rīkotajā diskusijā sprieda savu jomu speciālisti un eksperti.
 
10.apr
Pie “Palīdzēsim viens otram” vērsās māmiņa no Dobeles. Māmiņa audzina 4 mazus bērnus.
 
7.apr
Klāt pa­va­sa­ris, laiks, kad ik­vie­nam no mums ro­das vēl­me uz­la­bot sa­vu ve­se­lī­bu – sākt jaun­u dzī­vi, būt for­mā. Mēdz teikt: mū­su ķer­me­nis ir mū­su in­stru­ments... kā spē­lē­si, tā ska­nēs! Pa­sau­lē ļo­ti iz­pla­tī­ta pa­rā­dī­ba ir no­lem­tī­bas sa­jū­ta, bet op­ti­misms, vēl­me at­tīs­tī­ties un mai­nī­ties diem­žēl pa­liek ot­ra­jā plā­nā. Pa­va­sa­ris ir lie­lisks laiks, lai šo vēl­mi at­mo­di­nā­tu. Pro­tams, ro­das jau­tā­ju­mi: ar ko un kā sākt, kā ie­tek­mēt ve­se­lī­bu, ie­gūt skais­tā­kas ķer­me­ņa ap­ri­ses un kā uz­la­bot dzī­ves kva­li­tā­ti.