24.marts, 12:08 Teorijas, pieredzes un receptes par organisma attīrīšanu un dietām ir visdažādākās. Sākot no viegli saudzējošām un beidzot ar drakoniskām, kas prasa disciplīnu, liek izjust bada sajūtu un patiesībā sagādā diezgan lielas mocības. Astroloģijā attiecībā uz dietām eksistē dažādi ieteikumi, un viens no tādiem, ko bez pūlēm varam ievērot, ir atslodzes dienas divas reizes mēnesī. Vairāk »
 
18.marts, 17:55 Diētās ir kaut kas neatvairāmi pievilcīgs, pat tāds, kas liek ignorēt saprāta balsi, un bieži vien vislielāko interesi rada ne jau dažādu klīniku un ārstu veidotās sabalansētās uztura sistēmas, kuras godīgi runā arī par dzīvesveida maiņu un vingrošanu. Tā vietā daudzi pievēršas dīvainiem, ekstrēmiem ieteikumiem, kādu laiku aizrautīgi tiem seko un vēsta sociālajos tīklos, cik labi jūtoties, patiešām zaudē vairāk vai mazāk kilogramu, bet tad noraujas un visu atgūst. Vairāk »
 
16.marts, 13:23 Ja cilvēkam nepieciešams normalizēt ķermeņa masu, tad labāk neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas iestādes ne vienam pašam, ne kompānijā. Jo īpaši kompānijā, jo tad ir daudz grūtāk atturēties no kārdinājuma izvēlēties to pašu, ko pārējie, kuriem liekā svara nav vai arī viņi ar to necīnās. Vairāk »
 
16.marts, 9:44 Katrā jokā ir kāds patiesības grauds. Viegli jau pasmīnēt par tiem, kuriem liekā svara problēma ir nepārejoša aktualitāte, tomēr nezinātājam grūti saprast, kā tas ir, kad domas visu laiku ap ēdienu vien grozās. Katram ir savas gaidas saistībā ar tievēšanu, pamatotas un arī nepamatotas. Vairāk »
 
14.marts, 16:04 Bie­ži dzird ru­nā­jam: lat­vie­šu na­ci­onā­lie ēdie­ni esot šaš­liks un ra­sols... Šaš­liks lai pa­liek ci­tai rei­zei, bet par ra­so­lu šo­reiz gan pa­ru­nā­sim. Jo vai­rāk tā­pēc, ka res­to­rā­na Os­tas ska­ti pa­vārs Nau­ris Ga­lejs šo mū­su tau­tā tik ie­cie­nī­to un tra­di­ci­onā­lo sa­lā­tu pa­snieg­ša­nas vei­du un sa­stāv­da­ļu ko­pu­mu pie­dā­vā pa­vi­sam jaun­ā, vēl ne­bi­ju­šā kom­bi­nā­ci­jā. Vairāk »
 
13.marts, 0:00 Vajadzīga spēcīga motivācija, lai ievērotu gavēni. Kristiešiem tas ir Lieldienu gaidīšanas, savstarpējās solidaritātes, pārdomu un arī sevis izvērtēšanas laiks, kad sekmīgi var pārskatīt savus ne tik labos ieradumus un pretoties dažādiem kārdinājumiem. Vairāk »
 
12.marts, 21:39 Izdzirdot vārdu savienojumu paleolīta diēta, nevienam vien prātā uzburas ainiņa ar akmens laikmeta cilvēkiem, kas trūcīgā apģērbā skraida pakaļ mamutiem. Tas nav tālu no patiesības, jo paleolīta diēta patiesi balstās uz tādu produktu lietošanu uzturā, ko ir ēduši cilvēki akmens laikmetā. Runa ir par periodu, kas ildzis aptuveni 2.5 miljonus gadu un beidzies pirms 10 tūkstošiem gadu, kad sākās lauksaimniecības attīstība un notika pāreja uz graudaugiem balstītām maltītēm. Pirms tam alu cilvēku galvenie iztikas avoti bijuši savvaļas dzīvnieki un augi, kas tad arī ir pamatā konkrētās diētas ēdieniem, stāsta portāla "Topi vesels" autore Ance Anna Šternberga un uztura speciāliste Eva Kataja. Vairāk »
 
9.marts, 19:17 Die­to­lo­ģes Lo­li­tas Ne­ima­nes ie­teik­ta di­ēta pir­ma­jai ātr­as tie­vē­ša­nas ne­dē­ļai Vairāk »
 
7.marts, 16:05 Lai arī par pasaules labākajiem pavāriem tiek atzīti tieši vīrieši, mūsu kultūrā ēdienu gatavošanu vairāk pieņemts uzskatīt par sieviešu lietu, un brīži, kad šīs rūpes uzņemas kungi, gandrīz katrai sievietei kļūst par maziem svētkiem! Lai palīdzētu vīriešiem sagatavot dāmām pārsteigumu 8. marta maltītei, uztura speciāliste Jevgēnija Jansone piedāvā vienkāršas receptes Sieviešu dienas mielastam, kas būs pa spēkam pat tiem kungiem, kas virtuvē saimnieko ļoti reti! Vairāk »
 
4.marts, 19:21 Vā­cu uz­tu­ra zi­nāt­nie­ki iz­strā­dā­ju­ši di­ētu, kas no­tie­vēt gri­bē­tā­jiem pa­līdz at­tī­rīt or­ga­nis­mu, at­gūt mo­žu­mu un ik die­nu ķer­me­ņa sva­ru sa­ma­zi­na par 500 gra­miem. Vairāk »
 
2.marts, 18:10 Pārtikas produktiem ir noteikts derīguma termiņš, taču bieži vien tie sabojājās ātrāk. Īpaša uzmanība jāpievērš pārtikas produktu iepakošanai un uzglabāšanai ledusskapī un ārpus tā. Šefpavārs Normunds Baranovskis sniedz padomus kā uzglabāt dažādu pārtikas grupu produktus, lai tiek ilgāk saglabātos svaigi un garšīgi. Vairāk »
 
2.marts, 17:20 Ja ša­jā pa­va­sa­rī ob­li­gā­ti īs­te­no­ja­mo dar­bu sa­rak­stā at­brī­vo­ša­nās no lie­ka­jiem ki­lo­gra­miem ir ap­ņem­ša­nās nu­mur viens, vērts zi­nāt: ne­skai­tā­mo di­ētu ap­so­lī­jums ātr­i pa­tie­šām no­vā­jēt ne vien­mēr vai­na­go­jas pa­nā­ku­miem. Ne­vie­nu di­ētu, lai cik efek­tī­va tā arī bū­tu, nav jē­gas ie­tu­rēt, jo tā drīz ap­nīk, bet strau­ja ka­lo­ri­ju ie­ro­be­žo­ša­na or­ga­nis­mam liek pa­lē­ni­nāt viel­mai­ņu un mak­si­mā­li iz­man­tot vi­su, kas tiek ap­ēsts, tā­pēc ie­vē­rot di­ētu un vien­lai­kus zau­dēt sva­ru ar lai­ku kļūst ar­vien grū­tāk. Vairāk »
 
28.februāris, 16:26 Ja dzīvē šķietami viss ir kārtībā, slodze nav lielāka par ierasto, bet trūkst enerģijas, ārsti iesaka pārbaudīt veselību, jo nogurums var būt kādas slimības izpausme. Vairāk »
 
27.februāris, 22:40 Viena no ļoti efektīvam diētām, jo kefīrs skaitās viens no diētiskiem produktiem, viegli pārstrādājās un nekairina kuņģa sieniņas, bet pienskābe, kura atrodas kefīrā, palīdz kuņģim ātri pārstrādāt barību. Saliekot šos abus komponentus (gurķis un kefīrs) kopā šī diēta ļoti labi attīra visu mūsu organisma iekšējos orgānus. Vairāk »
 
27.februāris, 7:26 Sociālajā medijā facebook grupā "Palīdzēsim viens otram" ir ievietots palīgā sauciens no kādas jaunās māmiņas un viņas bērniņa. Abiem steidzami nepieciešama pārtika, jo naudas ģimenei nav. Vairāk »
 
24.februāris, 20:17 «Lai sasniegtu vēlamos svara samazināšanas rezultātus, ļoti svarīga ir pareiza pārtikas produktu kombināciju izvēle,» atzīst Lietuvas dietoloģe Laura Romeraite-Kuklieriene. Pārdomāta uztura produktu kombinēšana var palīdzēt ne tikai samazināt lieko svaru, bet arī mērķtiecīgi veicināt dažādus organisma procesus. Vairāk »
 
23.februāris, 22:31 Lai paspilgtinātu ēdiena garšas buķeti un piešķirtu tai eleganci, vīnu iesaka baudīt ne tikai kopā ar ēdienu, bet arī izmantot to maltīšu pagatavošanā, it īpaši – pie dažādām mērcēm un marinādēm. Gardēdis Normunds Baranovskis un vīnzinis Mārcis Mitrevics iesaka trīs receptes, kas ļaus izjust vīna sniegtās nianses dažādos ēdienu pagatavošanas veidos. Vairāk »
 
23.februāris, 11:36 Ziemas un rudens aukstajos mēnešos bērnu un arī pieaugušo imunitāte ir noslogota – organisms kļūst uzņēmīgāks pret sezonas vīrusiem, un tam ir nepieciešamas lielākas rezerves atjaunošanās procesā. Lai izvairītos no sliktas pašsajūtas un noguruma, būtiska nozīme ir uzņemtās pārtikas kvalitātei un uzturvērtībai. Uztura speciāliste Olga Ļubina dalās pieredzē, kā sakārtot savu ēdienkarti, lai pavasari sagaidītu enerģijas pilni un moži. Vairāk »
 
22.februāris, 22:22 Zaudēt svaru ar saukli: “Ēd un tievē!”, kļuva reāls ar bezogļhidrātu diētu. Tieši pie šīs diētas pirmie ķērās sportisti, kuri vēlas ātri atbrīvoties no liekajiem taukiem, lai viņu muskuļi izskatītos drosmīgāki un aktīvāki. Tiem, kuri ir attālināti no sporta- šī diēta ir lielisks veids, kā bez stingriem ierobežojumiem zaudētu svaru. Vairāk »
 
20.februāris, 14:05 At­slo­dzes die­nas ir liet­de­rī­gas or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nai, tās vei­ci­na viel­mai­ņu, iz­va­da šlak­vie­las, no­vērš tau­ku re­zerv­ju uz­krā­ša­nos or­ga­nis­mā. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers