Uzlabos automobiļu drošību un nekaitīgumu videi
©F64

Eiropas Komisija (EK) iesniegusi tiesību aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka automobiļu ražotāji stingri ievēro visas Eiropas Savienības (ES) prasības drošības, vides aizsardzības un ražošanas jomā.

EK ierosina vērienīgi pārstrādāt tā dēvēto ES tipa apstiprināšanas tiesisko regulējumu. Saskaņā ar patlaban spēkā esošajiem noteikumiem valstu iestādes vienīgās atbild par sertificēšanu, ar ko apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst visām prasībām tā laišanai tirgū, un uzrauga ražotāju atbilstību attiecīgo ES tiesību aktu prasībām, liecina EK paziņojums.

Iesniegtie priekšlikumi transportlīdzekļu testēšanu padarīs neatkarīgāku un pastiprinās apritē jau nonākušo automobiļu uzraudzību. Labāka pārraudzība Eiropas līmenī nostiprinās sistēmu kopumā, pauž EK, kas jau pirms faktu par "Volkswagen" nākšanu gaismā bija sākusi ES tipa apstiprināšanas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu.

Kopš tā laika EK secinājusi, ka, lai novērstu pārkāpumu atkārtošanos, ir vajadzīgas tālejošākas reformas. Šodien klajā laistais regulas priekšlikums par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību papildina centienus ieviest stingrākus emisiju testus - emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos.

EK priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kura pārziņā ir darbvietas, izaugsme, investīcijas un konkurētspēja, norādīja, ka vienotajā tirgū, kurā ir brīva preču aprite, visiem jāievēro spēles noteikumi. Viņš arī sacīja, ka "Volkswagen" gadījums ir atklājis, ka sistēmā, ar ko atļauj automobiļu laišanu tirgū, nepieciešami uzlabojumi.

"Lai atgūtu klientu uzticību šai svarīgajai nozarei, noteikumi ne tikai jāpadara stingrāki, bet arī jānodrošina to faktiska izpilde. Ir ļoti svarīgi atjaunot vienādus nosacījumus un godīgu konkurenci tirgū," pauda Katainens.

Savukārt par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atbildīgā EK locekle Elžbeta Beņkovska sacīja, ka vienotajā tirgū vajadzīga strikta noteikumu izpilde visās nozarēs, arī automobiļu rūpniecībā. Viņas ieskatā iesniegtie priekšlikumi uzlabos transportlīdzekļu testēšanas kvalitāti un neatkarīgumu un apritē jau nonākušo automobiļu uzraudzību.

"Tie papildina mūsu centienus ieviest pasaulē stingrāko emisiju testēšanas procedūru, kura tiks pastāvīgi pilnveidota un pārskatīta, lai nodrošinātu visstriktāko emisiju robežvērtību faktisku ievērošanu," viņa sacīja.

Pašreizējās tipa apstiprināšanas sistēmas pamatā ir savstarpēja uzticēšanās - ja automobilis ir sertificēts vienā dalībvalstī, tas var brīvi pārvietoties visā ES.

ES nosaka tiesisko regulējumu, savukārt valstu iestādes pilnībā atbild par automobiļu ražotāju atbilstības pārbaudi. Regulas projekts par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību saglabā savstarpējas atzīšanas principu, kas ir ES vienotā tirgus balsts, bet tiecas novērst sistēmas pašreizējos trūkumus.

 
Komentāri Skatīt