KM lūgs piešķirt finansējumu Lielo kapu izpirkšanai
 
©f64

Neskatoties uz negatīvu Finanšu ministrijas (FM) atzinumu, Kultūras ministrija (KM) plāno lūgt valdību lemt par finansējuma piešķiršanu Lielo kapu izpirkšanai.

Iepriekš Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) lūdza KM virzīt izskatīšanai valdībā rīkojuma projektu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz dārzu un parku arhitektūras ansambli "Lielie kapi". VKPAI nav līdzekļu "Lielo kapu" izpirkšanai, tāpēc KM nosūtīja pieprasījumu izvērtēšanai FM un lūdza piešķirt 372 442 eiro no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

FM sniegusi negatīvu atzinumu. FM secinājusi, ka šo nekustamo īpašumu nodošana FM valdījumā un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā uzskatāma par tai neraksturīgu funkciju.

Ievērojot to, ka rīkojuma projektā iekļauto nekustamo īpašumu sastāvā esošo zemes vienību lietošanas mērķis ir kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve un pārējo sabiedrisko nozīmes objektu apbūve, kā arī saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam nekustamie īpašumi atrodas Apstādījumu teritorijā, minēto nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana ir pašvaldības autonomā funkcija. To atbilst likumā "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktajam, aģentūru LETA informēja FM Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis.

FM pārstāvis arī norādīja, ka saskaņā ar VNĪ darbības stratēģijā 2014.-2018.gadam noteikto VNĪ nekustamā īpašuma portfelī saglabājami un attīstāmi tikai tie īpašumi, kas ir nepieciešami valsts funkciju realizācijai, kā arī biroja telpas ar augstu komercpotenciālu. Pārējie īpašumi ir ilgtermiņā atsavināmi valstij visizdevīgākajā veidā. Tādējādi "Lielo kapu" apsaimniekošana nav VNĪ funkcija un uzdevums.

FM arī atzīmē, ka ar arhitektūras ansambli "Lielie kapi" saistīto nekustamo īpašumu sakārtošanai un pārvaldīšanai ir nepieciešami ievērojami līdzekļi.

Savukārt KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale aģentūrai LETA sacīja, ka KM izskatīšanai valdībā virzīs jautājumu par līdzekļiem Lielo kapu izpirkšanai. Jautājumu varētu virzīt uz nākamās nedēļas valdības sēdi.

Kā ziņots, jautājums par Lielo kapu teritorijas uzturēšanu un aizsardzību plašākas sabiedrības uzmanības lokā nonāca kontekstā ar "Rīgas satiksmes" plānoto tramvaja līnijas izbūvi Skanstes ielas virzienā. VKPAI norāda, ka līnijas izbūve nedrīkst skart Lielo kapu teritoriju, tramvaju līnija izvietojama tikai Senču ielas pašreiz izbūvētās daļas gabarītos, ir saglabājams kultūrvēsturiski vērtīgais ielu labiekārtojums, kā arī būvniecības dokumentācija ir jāizstrādā tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.