NRA autori / Zenta Sokolova

 

Zenta Sokolova

PADOMS: Ja vingro, tad ar mūziku

Piektdiena, 16.marts

Mūzikas klausīšanās, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, palīdz uzlabot sirds veselību, atsaucoties uz Amerikas Kardioloģijas koledžas pētījumu, vēsta Today. Mūzika motivē cilvēku vingrot cītīgāk un ilgāk. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

Locītavām draudzīgs dzīvesveids

Ceturtdiena, 15.marts

Bieži vien tieši locītavas ir tās, kas nodod cilvēka patieso vecumu. Sejas un ķermeņa āda var izskatīties perfekti, pateicoties estētiskās medicīnas speciālistu un skaistumkopšanas meistaru pūlēm, cilvēks var izvēlēties jauniešu stila apģērbu, bet ko tas līdz, ja veidojas stīva gaita, stāvs ir sagumis, bet piecelšanās no krēsla vai izkāpšana no auto iznāk neveikla un smagnēja. Te nu katram vērotājam skaidrs, ka šim cilvēkam ir radušās problēmas ar locītavām, kas, tāpat kā citas ķermeņa daļas, ar gadiem nolietojas. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Omega-3 taukskābes – atbalsts gadalaiku maiņas periodā

Ceturtdiena, 15.marts

Mēs esam tik dažādi: viens nekad mūžā nav izjutis pavasara nogurumu un viegli pārcieš arī gadskārtējo pulksteņa pagriešanu par stundu uz priekšu, kamēr cits vairākas nedēļas jūtas gluži kā salauzts. Kamēr organisms ceļā no ziemas uz vasaru pārkārto un saskaņo visu sistēmu darbu, tas ir vairāk pakļauts dažādu nelabvēlīgu ārēju faktoru ietekmei, tāpēc ir vieglāk saslimt ar elpceļu infekcijām, dažādiem iekaisumiem, biežāk uzliesmo alerģija. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

IZLASI! Vai lie­tot uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­jus? [1]

Pirmdiena, 12.marts

Gan sa­bied­rī­bas, gan me­di­ķu do­mas par šo jau­tā­ju­mu da­lās. Vie­ni ka­te­go­ris­ki ie­sa­ka ēst piln­vēr­tī­gu, sa­ba­lan­sē­tu uz­tu­ru un ar ba­gā­ti­nā­tā­jiem ne­nie­ko­ties, ci­ti uz­ska­ta, ka mūs­die­nu pār­ti­kas pro­duk­ti ne vien­mēr spēj no­dro­ši­nāt vi­su va­ja­dzī­go, tā­pēc uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­ša­na ir dzī­ves ne­pie­cie­ša­mī­ba. Vairāk »

 
 
 
 

Zenta Sokolova

Lēnāk ēdīsi, tievāks būsi [4]

Trešdiena, 7.marts

Cilvēki, kuri ēdienu mēdz burtiski aprīt, varētu kaut nedaudz notievēt, vienkārši sākot katru kumosu košļāt ilgāk un starp tiem ieturot pauzes. Ieteikums ēdienu kārtīgi sakošļāt nav jauns; tā jārīkojas gan labu manieru vārdā, gan tāpēc, lai kuņģis pagūtu aizsūtīt smadzenēm signālu, ka ir pilns. Vairāk »

 

Zenta Sokolova

Padoms: Vienkārši veidi, kā pa­lī­dzēt or­ga­nis­mam tikt va­ļā no sār­ņiem [1]

Pirmdiena, 5.marts

Vai, pa­va­sa­ri sa­gai­dot, ir ne­pie­cie­ša­ma or­ga­nis­ma tī­rī­ša­na? Zi­nāt­nie­ki jo­pro­jām ne­var sniegt skaid­ru at­bil­di, bet dau­dzi cil­vē­ki zi­na no sa­vas pie­re­dzes, ka paš­sa­jū­ta pēc zie­mas se­zo­nas nav tik la­ba, kā gri­bē­tos, jo dzī­ves­veids bi­jis maz­kus­tī­gāks, to­ties ēsts trek­nāks, sā­ļāks, ar kon­ser­van­tiem un ci­tām ne pā­rāk ve­se­lī­gām vie­lām ba­gāts uz­turs. Līdz ar to ak­nām, nie­rēm, gre­mo­ša­nas trak­tam un ci­tiem or­gā­niem jā­strā­dā ar lie­lā­ku slo­dzi, lai tik­tu ga­lā ar or­ga­nis­ma de­tok­si­kā­ci­ju. Vairāk »

 
 
 
 

Zenta Sokolova

Ieteikumi, kā mazināt plikpaurību [5]

Trešdiena, 28.februāris

Matu izkrišana var būt gan negaidīts pārsteigums, gan iepriekš paredzams process, bet jebkurā gadījumā tas visbiežāk saistās ar negatīvām emocijām. Īpaši liels ir sarūgtinājums, ja šis process sākas gados, kad plikpaurība vēl netiek uzskatīta par normu. Matu izkrišana var dot ievērojamu triecienu vīrieša pašapziņai. Ir dažādi veidi, kā ar šo problēmu cīnīties. Aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane sniedz ieteikumus, kā mazināt matu izkrišanu. Vairāk »

 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers