NRA autori

Jaunākie NRA autoru raksti

 
Jānis Lasmanis
 

Līga Nestere

NVA Vakanču portālā šobrīd vairāk nekā 11 000 darba piedāvājumu [1]

Trešdiena, 18.oktobris

Kravas automobiļa vadītājs, pavārs, betonētājs, namdaris, palīgstrādnieks – šīs ir šā brīža top 5 profesijas, kurās visaktīvāk ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) starpniecību darba devēji cenšas atrast strādājošos. Kopumā patlaban NVA Vakanču portālā ir reģistrēti vairāk nekā 11 000 darba piedāvājumu. Tas ir divas reizes vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (oktobra sākumu). Kopumā šī gada 9 mēnešos darba devēji NVA bija reģistrējuši 55 293 vakances. Vairāk »

 
Ilze Šteinfelde
 
Viktors Avotiņš
 

Zenta Sokolova

Padomi, kā motivēt sevi vingrošanai

Otrdiena, 17.oktobris

Lai labā apņemšanās kļūt fiziski aktīvam neizčākstētu, izdomāts daudz dažādu motivēšanas veidu, bet ne visi ir iedarbīgi. Par to, kuri paņēmieni strādā vislabāk un kādas kļūdas cilvēki mēdz pieļaut, Greatest pastāstījis pieredzējušais amerikāņu treneris Adams Gilberts. Vairāk »

 
 

Zenta Sokolova

Bū­tis­ki sau­dzēt dzir­di jau kopš jau­nī­bas [2]

Otrdiena, 17.oktobris

Rei­zēm šķiet, ka pa­sau­le ap mums kļūst ar­vien ska­ļā­ka, jo se­viš­ķi tas sa­kāms par pil­sēt­vi­di. Ja cil­vēks, kurš pie­ra­dis dzī­vot lau­ku klu­su­mā, no­nāk pil­sē­tā, viņš ne­re­ti jū­tas vai ap­dul­lis no ap­kārt val­do­ša ska­ļu­ma. Sa­vu­kārt pil­sēt­nieks pie tā pie­ra­dis tik ļo­ti, ka, do­do­ties pie da­bas, kur nav ie­ras­to trok­šņu, jū­tas te­ju vai ne­omu­lī­gi. Tik­mēr pa­sau­les sta­tis­ti­ka rā­da, ka lau­ku ļau­dīm dzir­de ir la­bā­ka ne­kā pil­sēt­nie­kiem, bet maz­at­tīs­tī­to val­stu ie­dzī­vo­tā­jiem – la­bā­ka ne­kā in­dus­tri­ālo liel­val­stu ie­dzī­vo­tā­jiem. Vairāk »

 
 

Līga Rušeniece

Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrāde. Par Ļeņinu. Citā toņkārtā [12]

Otrdiena, 17.oktobris

«Negribu izklausīties vīzdegunīgs, bet šī izrāde nav par to, par ko mūsdienās interesējas vairums cilvēku – par izklaidi, sportu, veselīgu ēšanu...» saka Uldis Tīrons. Pirms pāris gadiem viņš Jaunajā Rīgas teātrī debitēja režijā, iestudējot Platona Dzīres, to izrādi apzīmējot kā «laisku sarunu par mīlestību». Piektdien, 20. oktobrī, Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrāde – Uldis Tīrons iestudējis izrādi Pēdējā Ļeņina eglīte, ko viņš raksturo kā «cilvēka ilgas pēc nemirstības». Vairāk »

 

Elita Veidemane

Veisbergs: Valodas brīva izvēle augstskolās var būt apdraudējums latviešu valodai

Otrdiena, 17.oktobris

Intervija ar profesoru Andreju Veisbergu, latviešu valodnieku, tulku un tulkotāju, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Tulkošanas katedras vadītāju un pasniedzēju, Valsts valodas komisijas priekšsēdētāju: par latviešu valodas lomu un vietu mūsdienu Latvijā, par «aizliegtajiem» vārdiem, par valodas izvēli Latvijas augstskolās un krievu valodas ietekmi uz latviešu valodu. Vairāk »

Elita Veidemane
 
 
 

Līga Nestere

Jaunieši digitālā vidē māk izklaidēties, bet ne izglītoties

Otrdiena, 17.oktobris

Jaunieši ir iestrēguši izklaides sfērā, un tikai nedaudz vairāk kā puse uzskata, ka viņu darbošanās digitālajā vidē ir jēgpilna, atzīstot, ka, piemēram, pat Word vidē viņu zināšanas nav ļoti labas, liecina digitālās izglītības iniciatīvas Samsung Skola nākotnei aptauja. Ar mērķi paplašināt jauniešu zināšanas un veicināt jēgpilnu digitālo prasmju izmantošanu, atklāta tiešsaistes programma Skolēna digitālais IQ. Apmācību programma bez maksas pieejama vietnē www.skolanakotnei.lv. Vairāk »

 

Sandris Vanzovičs

RECENZIJA: Sudden Lights "Priekšpilsētas"

Otrdiena, 17.oktobris

Pēdējā laika pats aprunātākais latvju mūzikas albums – grupas “Sudden Lights” debijas ripulis. Tas tapis trīs gadu ilgumā, izkristalizējoties desmit dziesmās. “Tur esam mēs pirms trīs gadiem - vēl pavisam jauni zēni ar vēlmi spēlēt grupā -, un mēs šajā pavasarī, jau nedaudz nobrieduši ar savu skatījumu un gaumi mūzikā. Vairāk »

Sandris Vanzovičs
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers