Deklarēšanās elektroniski – ērti, ātri un bez maksas

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.

Lai taupītu laiku un naudas līdzekļus, deklarēties iespējams elektroniski – pakalpojums ir bez maksas, vajadzīgs tikai dators un interneta pieslēgums. Elektroniski var reģistrēt dzīvesvietu Latvijā. Ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem vai uzsāk pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, par to jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).

Izdeklarēt nepiederošas personas

Pārvalde atgādina: «Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas pie mums, lai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.» Jāpiebilst, ka pamācība, kā elektroniski deklarēt savu dzīvesvietu, ir pieejama arī video veidā (www. youtube.com).

Ja tomēr māc šaubas, vai deklarēšanās elektroniski notikusi sekmīgi, persona var vēlreiz doties uz jau minēto portālu www.latvija.lv un sadaļā Dzīvesvietas deklarēšana atrast norādi Mani dati Iedzīvotāju reģistrā. Lai piekļūtu tur pieejamajai informācijai, nepieciešams autentificēties. Pakalpojums nodrošina iespēju bez maksas uzzināt, kādas ziņas par personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā – personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, pases dati, laulātais, bērni, vecāki. Tāpat elektroniski (e-pakalpojums Manā īpašumā deklarētas personas) iespējams noskaidrot, vai jūsu īpašumā nav deklarējusies kāda sveša persona. Ja šādu situāciju konstatējat, elektroniski šo personu iespējams izdeklarēt. Turklāt PMLP uzsver – nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādei ir administratīvs pārkāpums, par ko paredzēts sods.

Piecu minūšu darbs

Šo ērto e-pakalpojumu pirms trīs gadiem izstrādāja un ieviesa RIX Technologies. Uzņēmuma valdes locekle Eva Butāne norāda: «Izstrādājot šo pakalpojumu, mēs ar kolēģiem ar patiesu gandarījumu domājām par visiem tiem darbā aizņemtajiem cilvēkiem, kam šis e-pakalpojums palīdzēs ietaupīt gan savu laiku, gan arī finanses. 2011. gadā, deklarējot dzīvesvietu klātienē, iedzīvotāji iztērējuši gandrīz 264 000 latu, bet tie, kas deklarējušies elektroniski, ietaupījuši vismaz 117 000 latu. Lielākajai daļai cilvēku tuvējā bibliotēkā bez maksas ir pieejams internets, līdz ar to valsts e-pakalpojumu portāls www.latvija.lv pieejams ikvienam, kam vien ir vēlme dzīvot gan modernāk, gan taupīgāk. Turklāt deklarēšanās process aizņem vidēji piecas minūtes un ir vienkāršs, tātad pieejams personām ar visdažādākajām datora lietošanas prasmēm.» Jāpiebilst, ka, ņemot vērā dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas iespējas pieejamību plašai sabiedrības daļai, 2011. gadā e-pakalpojums nominēts arī prestižajai Latvijas IKT nozares gada balvai Platīna pele kategorijā e-pārvalde un e-pakalpojumi un e-pakalpojuma izstrādātājs RIX Technologies saņēma atzinības rakstu par izcilu sniegumu.

Novērtē pakalpojuma priekšrocības

PMLP apkopotā informācija liecina, ka pagājušajā gadā pašvaldībās savu dzīvesvietu bija deklarējušas 87 980 personas, elektroniski internetā – 39 264 personas, savukārt PMLP nodaļās, kur dzīvesvietu var deklarēt tikai ārzemnieki, saņemtas 2805 dzīvesvietas deklarācijas. «Katru gadu interese par iespēju elektroniski deklarēt dzīvesvietu pieaug, jo, piemēram, 2010. gadā dzīvesvietu elektroniski deklarēja tikai 20 693 iedzīvotāji,» norāda PMLP pārstāvis Andrejs Rjabcevs un teic, ka iedzīvotāji atzinīgi novērtē e-pakalpojuma priekšrocības.

«Tā vietā, lai dotos uz pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādi, tērētu savu laiku un naudu, lai tur nokļūtu un maksātu trīs latu valsts nodevu par katru deklarējamo, arvien biežāk iedzīvotāji izvēlas deklarēt dzīvesvietu elektroniski – jebkurā diennakts laikā, no jebkuras vietas, kur vien ir dators un interneta pieslēgums, turklāt dara to bez maksas. Ja, piemēram, uz jauno dzīvesvietu ir pārcēlusies ģimene ar diviem bērniem, tad šis kopējais 12 latu ietaupījums tomēr ir būtisks. Papildu priekšrocība ir arī tā, ka iedzīvotājiem nākas saskarties ar krietni mazāk birokrātisku šķēršļu – vairs nav jāatrāda ne sava, ne nepilngadīgo bērnu (ja dzīvesvietu deklarē visai ģimenei) pase. Tāpat nav vairs nepieciešams arī ņemt līdzi un atrādīt īres līgumu vai citu apliecinājumu, kas ļauj dzīvot attiecīgajā īpašumā,» akcentē A. Rjabcevs. Ieguvumi no e-pakalpojuma ieviešanas ir arī pašai pārvaldei. «PMLP ieguvumi galvenokārt saistās ar to, ka mūsu uzturētajā Iedzīvotāju reģistrā nonāk aktuāla un precīza informācija par iedzīvotāja pastāvīgo dzīvesvietu. Piemēram, agrāk iedzīvotāji pēc pārcelšanās uz jauno dzīvesvietu nereti par šo faktu paziņoja tikai pēc vairākiem mēnešiem.»

**

Lai varētu elektroniski deklarēt jauno dzīvesvietu, jāveic daži samērā viegli soļi.

Pirmais solis: lai uzsāktu dzīvesvietas reģistrēšanas procesu, portālā www.latvija.lv ir jāautentificējas ar kādu no tur piedāvātajām internetbankām, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, kā arī jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem, jānorāda kontaktinformācija.

Otrais solis: jānorāda persona, kurai vēlies deklarēt

dzīvesvietu un tiesisko pamatu. Elektroniski var deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Tad jāspiež poga Izveidot jaunu adresi – jāieraksta lodziņos jaunā adrese, kuru vēlaties deklarēt, un jāspiež poga Meklēt. Kad adrese Valsts adrešu reģistrā ir atrasta un pārbaudīta, tad jāklikšķina uz tās.

Ja esat norādījis adresi Rīgā, tad izvēlieties priekšpilsētu vai rajonu.

Sava izvēle jāapstiprina.

Trešais solis: ir iespēja uzreiz norādīt arī papildu adreses, piemēram, ja vasarā plānojat ilgāk nekā mēnesi dzīvot citā vietā.

Veidojiet atkal Jaunu adresi, tikai šoreiz parādīsies papildlauks, kurā var norādīt laika periodu, kad papildu adresē uzturēsieties, pārējais jāaizpilda tāpat kā iepriekšējā solī. Papildu adreses var veidot uzreiz vairākas.

Ceturtais solis: kad esat sarakstījis visas adreses, spiediet pogu Deklarēt, pēc kuras nospiešanas tiek attēlota saite, ar kuru var atvērt datni ar sagatavoto deklarāciju. Pārbaudiet deklarācijā iekļauto datu pareizību! Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas jūsu iesniegtais dokuments vairs elektroniski nebūs pieejams. Ja vēlaties dokumentu saglabāt, tad atvērtajā datnē spiediet Save as un dokumentu saglabājiet savā izvēlētajā datu nesējā. Pēc pogas Iesniegt nospiešanas ievadītie dati tiek nosūtīti PMLP.

DER ATCERĒTIES!

• Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, personai var uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

• Dzīvesvietu var deklarēt:

tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta

elektroniski portālā www.latvija.lv;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – tikai ārzemnieki, bezvalstnieki, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.

 
Komentāri 4 Skatīt [4]
Skatīt komentārus [4]