\\Māja
ĀTRI UN GARDI: Sie­ra kū­ka ar šo­ko­lā­des ga­ba­li­ņiem
©REUTERS/ SCANPIX

Lai labi garšo!

SA­STĀV­DA­ĻAS smil­šu mīk­lai:

sviests

mil­ti

olas

cu­kurs

Krē­mam:

Fi­la­del­fi­jas siers

olas

cu­kurs

šo­ko­lā­des ga­ba­li­ņi

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA: ga­ta­vo smil­šu mīk­lu, ko pēc tam ie­klāj kū­kas veid­nē un vieg­li pa­cep ap­mē­ram 10 mi­nū­tes, pēc tam ļauj at­dzist. Pa to lai­ku ga­ta­vo krē­mu - Fi­la­del­fi­jas sie­ru sa­jauc ar sa­kul­tām olām un cu­ku­ru, bei­gās ma­sai pie­vie­no šo­ko­lā­des ga­ba­li­ņus. To lej smil­šu mīk­las pa­mat­nī­tē un cep, līdz krē­ma ma­sa vieg­li brū­na. Ga­ta­vu kū­ku de­ko­rē ar šo­ko­lā­di vai svai­gām ogām pēc iz­vē­les.

 
Komentāri Skatīt