Brīvības ielā paveikta jau vairāk nekā puse remontdarbu
 
©Publicitātes foto

Lai paaugstinātu siltumapgādes drošību, nodrošinātu siltuma patērētājiem mūsdienu prasībām atbilstošu komforta līmeni un spētu savlaicīgi pieslēgt potenciālos klientus centralizētai siltumapgādes sistēmai, AS "Rīgas siltums" šogad turpina pērn uzsāktos apjomīgos siltumtīklu rekonstrukcijas darbus Brīvības ielā.

Uz šo brīdi paveikta jau vairāk kā puse - 55,6 % - no visiem darbiem. Darbu izpilde šobrīd apsteidz grafiku par 13,6 %.

Publicitātes foto

Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 1.septembrim, tie tiek veikti pa posmiem, un kopš remontdarbu uzsākšanas šī gada 5.jūnijā līdz 17.jūlijam ir paveikti šādi darbi:
- izrakti un demontēti vecie cauruļvadi: kopā 1069 m,
- samontēti jaunie cauruļvadi: kopā 868 m,
- aizbērts 823 m un atjaunots ceļa segums (noasfaltēts): 763 m.