Lems par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgā
©f64

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja šodien lems par grozījumiem 2015.gada domes lēmumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, nosakot, ka mikroautobusos darbojas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" noteiktais tarifs.

Paredzēts lēmumu "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" papildināt ar punktu, kas nosaka, ka galvaspilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīkla paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos darbojas "Rīgas satiksmes" noteiktais tarifs, kas aprēķināts, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas metodiku, un nav zemāks par lēmuma 1.punktā noteikto tarifu.

Lēmuma 1.punkts paredz, ka vienreizējā braukšanas maksa ir 1,15 eiro, abonementa maksa vienā maršrutā visām mēneša dienām ir 35 eiro, visām mēneša darba dienām - 30 eiro un piecām dienām - deviņi eiro. Savukārt visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos visām mēneša dienām maksa ir 50 eiro, visām mēneša darba dienām - 40 eiro, piecām dienām - 15 eiro, trīs dienām desmit eiro un 24 stundām - pieci eiro.

Pērnā gada 1.martā minētajā lēmumā tabulā, kas nosaka braukšanas maksu, tika pievienotas rindas, kas nosaka, ka izmantojot Rīdzinieka karti, personām, kurām ir aktīvs Rīdzinieka statuss, visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos "5 x 24 stundu biļeti izmantošanai piecpadsmit dienu periodā" maksā 15 eiro, bet biļete vienai stundai maksā 1,15 eiro.

Rītdien, 21.martā, Satiksmes komitejā skatāmais lēmuma projekts paredz iepriekš minēto punktu svītrot.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu sodīt "Rīgas satiksmi" un pilnsabiedrību "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS), kas nodrošina pasažieru pārvadājumus ar mikroautobusiem atbilstoši iepirkuma līgumam par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētas maršruta tīkla daļā, par konkurences ierobežošanu, vienojoties par to, ka RMS braukšanas maksa nedrīkst būt zemāka par "Rīgas satiksmes" tarifu.

""Rīgas satiksme" un RMS, īstenojot vienošanos, izslēdza savstarpēju cenu konkurenci, pasargāja sevi no konkurences spiediena un ierobežoja patērētājiem iespējas saņemt konkurētspējīgu pakalpojumu," norādīja Konkurences padomē.

Par konkurences kropļošanu Konkurences padome piemērojusi "Rīgas satiksmei" naudas sodu 2 163 046,63 eiro apmērā, bet RMS - 87 948,40 eiro apmērā. Vienlaikus uzlikts tiesiskais pienākums pārtraukt aizliegtās vienošanās īstenošanu, kā arī RMS noteikt braukšanas maksu neatkarīgi, balstoties uz objektīviem aprēķiniem par viena pasažiera brauciena pašizmaksu.

Galvenie konstatētie pārkāpumi, ka "Rīgas satiksme" un RMS slēgusi papildvienošanos, kas paredz, ka RMS pienākums ir pielāgoties "Rīga satiksmes" tarifiem. Turklāt jau sākotnēji bija paredzēts, ka RMS jāpaaugstina pakalpojuma cena, ja to dara "Rīgas satiksme". Turklāt vienošanās runā tikai par cenas paaugstināšanu, pat nepieļaujot iespēju, ka tā kādreiz varētu samazināties.

"Nevienā direktīvā nav paredzēts, ka uzņēmumi drīkst vienoties par zemāko cenu. Ir iespēja tikai vienoties par maksimālo cenu, kuru nedrīkst pārkāpt," pauda KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Vienošanās rezultātā ir radīts būtisks zaudējums patērētājiem, jo "Rīgas satiksme", sevi pasargājot no konkurences spiediena un līdz ar to nepieciešamības optimizēt savu darbību, liedz pasažieriem iespēju saņemt kvalitātei un cenai atbilstošu pakalpojumu. Arī RMS nav motivēta efektivizēt darbību, jo ir noteikta līmeņa ienākumi no pakalpojuma sniegšanas. Tāpat zaudējumi varētu būt radušies valstij, jo tā, balstoties uz ekonomiski nepamatotu un konkurences ierobežojuma rezultātā noteiktu tarifu, kompensē izmaksas, kas radušās par atsevišķu pasažieru grupu bezmaksas pārvadāšanu.

"Rīgas satiksmei" uzdots trīs mēnešu laikā izbeigt vienošanos par minimālās braukšanas maksas noteikšanas, izvairīties no šāda veida vienošanām turpmāk. Turklāt RMS uzdots noteikt cenu neatkarīgi un pamatoti.

Ābrama norādīja, ka "Rīgas satiksme" var tiesāties par uzlikto naudas sodu, bet ne pārējos noteikumus. Turklāt, ja "Rīgas satiksme" un RMS trīs mēnešu laikā vienošanos nepārtrauks, tai tiks uzlikta soda nauda par katru dienu līdz 3% apmērā no konkrētās dienas apgrozījuma.

"Rīgas satiksme" un RMS plāno KP lēmumu apstrīdēt tiesā.

"Rīgas satiksmes" Administratīvo resursu pārvaldības direktore Elīna Epalte-Drulle preses konferencē norādīja, ka Konkurences padomes lēmums ir nepamatots, jo nav ņemti vērā speciālie normatīvie dokumenti valstī un Rīgā, kas paredz noteiktu kārtību pakalpojumu sniegšanai un cenai. Viņa uzsvēra, ka Rīgas dome 2012.gadā, piešķirot pārvadājuma tiesības "Rīgas satiksmei" noteica kā un par kādu cenu Rīgā notiek pārvadājumi visā maršruta tīklā. Arī pilnsabiedrībai "Rīgas mikroautobusu satiksmei" (RMS) ir jāievēro visi pašvaldības noteikumi, pauda Epalte-Drulle.

RMS pārstāve Maija Lazdiņa norādīja, ka RMS, noslēdzot līgumu ar "Rīgas satiksme", RMS kā pakalpojuma sniedzējs uzņēmās pildīt visas līgumā iekļautās saistības, proti, pārvadāt pasažierus par pasūtītāja - Rīgas domes noteiktajiem tarifiem.

RMS norāda, ka tai kā apakšuzņēmējam bija jāievēro tie paši nosacījumi kā "Rīgas satiksmei", kurai savukārt ir līgums ar pasūtītāju. RMS kā apakšuzņēmējs pildīja tikai līguma nosacījumus, kurus uzņēmumam nebija iespējams mainīt vai kaut kādā veidā ietekmēt.

 
Komentāri 2 Skatīt [2]
Skatīt komentārus [2]