RPIVA palīdz kļūt par savas dzīves saimniekiem
 
©Raitis Plauks F64

Tikko kā izlaidumu nosvinēja 24 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Tukuma filiāles absolventi. Filiāles vadītāja Jolanta Batina uzsver, ka vispatīkamākais brīdis ir tad, kad absolventi piezvana vai atnāk un pastāsta par jaunumiem savā dzīvē, par iespējām, kas viņiem pavērušās pēc akadēmijas beigšanas.

Jau pagājuši 10 gadi, kopš Tukuma filiāli absolvēja pirmie studenti, un šajā laikā ir pierādījies, ka augstskola spēj iedot šiem cilvēkiem labas akadēmiskās zināšanas izvēlētajā jomā, viņi kļuvuši daudz pārliecinātāki par saviem spēkiem, radošāki un iniciatīvas bagātāki. To augstu vērtē darba devējs, un lielākajai daļai filiāles bijušo studentu ir izdevies sakārtot savu karjeru un nostabilizēt ekonomisko situāciju.

Lai arī cilvēki brīžiem šķiet paguruši no krīzes un naudas trūkuma, viņi ir labi iemācījušies izvētīt sēklas no pelavām – ir sapratuši, ka, ieguldot naudu sevis izglītošanā, atdeve būs daudzkārtīga. Par to liecina arī studentu un interesentu skaits RPIVA Tukuma filiālē – ziemas uzņemšanas laikā prognozētā studējošo grupa tika nokomplektēta, un tagad, kad jaunā uzņemšana tikko sākusies, ir daudz zvanu un potenciālo studentu apmeklējumu. Cik grupu izdosies nokomplektēt, to rādīs laiks, taču ir radīti visi priekšnoteikumi, lai jaunie studenti izvēlētos tieši šo mācību iestādi: studiju maksa ir samazināta (dažām programmām pat līdz 560 latiem gadā), ko var maksāt katru mēnesi, nevis kā iepriekš, kad samaksāt vajadzēja vismaz semestri uz priekšu, sekmīgie studenti var arī saņemt papildu atlaides studiju maksai.

Jolanta Batina novērojusi, ka arvien vairāk par mācībām filiālē interesējas jaunieši pēc 12. klases beigšanas. Šo kategoriju visvairāk interesē telpas, materiāli tehniskais nodrošinājums, iespējas kopīgi atpūsties un sportot. Savukārt cilvēkus, kuri jau strādā, visvairāk interesē pedagoģiskais sastāvs, iespēja iegūt papildu zināšanas un izvēlētās studiju programmas saturs, kas ļautu labāk veidot karjeru. Gan vienu, gan otru potenciālo studentu vēlmes RPIVA var apmierināt pilnībā.