Lai Latgalē samazinātu bezdarbu par 1%, nepieciešami 81,7 miljoni eiro
©F64

Lai Latgalē sasniegtu 1% ietekmi uz bezdarba samazinājumu, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nepieciešams nodrošināt kopējo finansējumu 81,7 miljonus eiro paredzēto 52,2 miljonu eiro vietā, teikts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam ieviešanu.

VARAM skaidro, ka pašlaik par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem - 52,24 miljoniem eiro, plānots radīt 861 jaunu darba vietu, kas Latgales reģionā samazinātu bezdarbu par 0,641%.

Iesniegti projekti 46% jeb 23,9 miljoniem eiro no finansējuma, kas paredzēts Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldības degradēto teritoriju revitalizācijai.

Ministrija norāda, ka ņemot vērā Latgales sociālekonomisko situāciju un augstāko bezdarba līmeni Latvijā, nepieciešams ES fondu vidusposmā izvērtēt papildus finansējuma piešķiršanas iespējas, lai sasniegtu 1% ietekmi uz bezdarba samazinājumu. Lai to sasniegtu nepieciešams izveidot 1345 jaunas darba vietas, tas ir jau plānotās 861 un papildu 484 jaunas darba vietas.

VARAM skaidro, ka, lai izveidotu 1345 jaunas darba vietas, nepieciešams nodrošināt kopējo finansējumu 81 751 182 eiro Eiropas Reģionālās attīstības fondā, tas nozīmē, ka pašlaik plānotajiem 52 247 026 eiro papildus nepieciešami 29 504 156 eiro.

Līdz ar to Finanšu ministrijai sadarbībā ar VARAM nepieciešams līdz 2019.gada 31.decembrim izvērtēt iespēju papildu ERAF finansējuma novirzīšanai Latgales reģionam, nodrošinot šī jautājuma sākotnējo izskatīšanu Sadarbības partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem.

Informatīvo ziņojumu otrdien, 16.maijā uzklausīs valdības sēdē.

 
Komentāri 30 Skatīt [30]
Skatīt komentārus [30]