Ģimnāzisti mācās rīkoties starptautiskā vidē
STARPTAUTISKĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA. Ance Silirova (no kreisās), skolotāja Anita Balode, Anna Kricka, Lenija Stendere pārstāv Latviju Erasmus + projektā EU-preneurs ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija iesaistījusies vairākos Erasmus plus projektos, kas skolas audzēkņiem un skolotājiem paver plašas iespējas iepazīt starptautisko pieredzi vairākās jomās. «Mēs izvēlamies tos projektus, kas būtu vislietderīgākie šodien un atstātu pozitīvu iespaidu ilgtermiņā gan uz skolas kopējo, gan katra audzēkņa individuālo attīstību,» teic ģimnāzijas direktore Jana Jansone.

Skolotāji papildina zināšanas

Viena no mūsdienīgas skolas prioritātēm ir skolotāju un skolēnu prasmes izmantot pieejamās tehnoloģijas, kas nodrošina interaktīvāku mācību vidi, plašāku un interesantāku mācību procesu un saturu. Ģimnāzijas projektu speciāliste Lienīte Bebriša klāsta: «Ģimnāzijas materiāli tehniskā bāze ir augstā līmenī, tostarp daudz līdzekļu ir ieguldīts mācību klašu modernizācijā. Apzinoties, ka jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas ir plašākas par skolotāju prasmēm tās efektīvi izmantot, ģimnāzija iesaistījās projektā, kas palīdzētu skolotājiem apgūt labāko starptautisko pieredzi.» Uz mācībām Kiprā devās angļu valodas skolotāja Aira Bērzkalne un informātikas pasniedzēja Laila Zudāne, savukārt praktiskā darba pieredzes pārņemšanas braucienā uz Slovēnijā, tehnisko skolu, kurā mūsdienu tehnoloģijas tiek izmantotas ļoti plaši, devās matemātikas skolotāja Inese Freimane un angļu valodas skolotāja Vineta Pērkone. Projekta ietvaros iegūtās prasmes skolotāji tagad izmanto savā ikdienas darbā. Direktore piebilst, ka šādiem projektiem ir multiplais efekts - skolotāji ne tikai apgūst jaunas zināšanas konkrētā jomā, bet arī stiprina savas angļu valodas zināšanas un iegūst plašāku redzējumu uz pasauli.

Dibina starptautiskus mācību uzņēmumus

Iesaistoties starptautiskajā skolu mācību uzņēmumu projektā EUpreneurs, kurā piedalās četras valstis: Beļģija, Igaunija, Slovēnija un Latvija, Kuldīgas jauniešiem ir iespēja ne tikai iepazīties ar citās valstīs praktizēto skolu mācību firmu platformu, bet kopā ar viņiem veidot starptautiskus uzņēmumus. Projekts darbojās divus gadus - pirmajā gadā projektā iesaistījās 3 ģimnāzijas audzēkņi, un nākamajā gadā vēl 3. Lienīte Bebriša informē, ka pirmajā gadā tika nodibināti uzņēmumi, kas nodarbojās ar eko pildspalvu un rokassprādzēs integrētu zibatmiņas izgatavošanu, kā arī pakalpojuma piedāvājumu - palīdzību veciem ļaudīm. Savukārt otrā gadā dominē viedtelefonu aplikāciju izveidošana, kas motivē jauniešus iziet ārpus mājām un veikt pozitīvus darbiņus. Direktore vērš uzmanību uz faktu, ka ikdienā ģimnāzijā jauniešu mācību firmas pārstāv ļoti plašu produktu un pakalpojumu klāstu, taču šobrīd visaktīvāk ir pārstāvēta kokapstrāde, rotaslietu un dažāda veida apsveikumu izgatavošana. «Es tiešām priecājos par 8. klases meitenēm, kas ada zeķes. Turklāt viņu darbiņi tiek ātri izpirkti gan vietēja mēroga, gan Latvijas un starptautisko mācību firmu tirdziņos. Arī citi mūsu skolas audzēkņu produkti ir populāri un pieprasīti.»

Izglītosies par atkritumu apsaimniekošanu

Lai gan V. Plūdoņa ģimnāzijai ir eko skolas statuss un laba pieredze dažādos ar ekoloģiju un vidi saistītos projektos, līdz šim atkritumu šķirošanai nav pievērsta pienācīga uzmanība - tā ir palikusi tikai dažādu kampaņu ietvaros. Ar līdzdalību vides attīstības veicināšanas projektā tiek uzsākts ilgtermiņa atkritumu šķirošanas un vidi saudzējošs atkritumu apsaimniekošanas process. Lai iegūtu pirmo pieredzi, pagājušās nedēļas nogalē skolas audzēkņi un skolotāji devās uz Čehijas pilsētu Stražņicu, kur kopā ar vietējiem jauniešiem iepazīs atkritumu šķirošanas pieredzi - gan teoriju, gan praksi. Projekta partnerskola ir labas prakses piemērs, kā motivēt jauniešus atbildīgi izturēties pret atkritumiem, samazināt to apjomu un lietderīgi izmantot otrreizējās izejvielas. Direktore atzīmē, ka jau šodien ģimnāzijā tiek praktizēta atbildīga izturēšanās pret pārtiku - ņem tik, cik vari apēst, kā arī iespēja uzzināt visu par veselīgām ēdienreizēm un organismam draudzīgiem našķiem, svītrojot no ēdienkartes čipsus un kolu. Skola saņēmusi arī veselību veicinošas skolas statusu.

Minētā projekta ietvaros ieplānota arī atkritumu konteineru laukuma iekārtošana, kas ir viena no iekšpagalma labiekārtošanas projekta sastāvdaļām. 
Komentāri Skatīt