Saules skolai 100
©Publicitātes foto

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola pirmsākumi meklējami vēl pirms Latvijas valsts dibināšanas – 1917. gadā, kad ar Latgales katoļu kultūras veicināšanas biedrības Saule gādību tika organizēti rokdarbu kursi, bet jau 1927. gadā piešķirts skolas statuss.

Valstij un pilsētai pāri gājuši kari un dažādas vadības, kas likušas uz laiku pārtraukt skolas darbu, bet 1992. gadā ar Daugavpils radošās inteliģences ierosinājumu toreizējā pilsētas vadība deva zaļo gaismu skolas atjaunošanai, atvēlot tai arī vēsturisko namu Saules ielā.

Katoļu garīdzniecība - skolas dibinātājs un virzītājs

«Skolas iniciators un ilggadējs virzītājspēks ir Latgales katoļu kultūras veicināšanas biedrība Saule. Līdz pat 2. pasaules kara laikam skolas direktori vienmēr bijuši katoļu mācītāji,» vēsta skolas direktores vietniece Jolanta Kudiņa. Daugavpils Saules skola kopš 20. gadiem kopā ar Kurzemes un Vidzemes reģiona mākslas skolām organiski iekļāvās Latvijas Republikas jaunizveidotajā vidējās pakāpes lietišķās mākslas izglītības sistēmā, kuras pamatā bija rūpes par latviešu tautas mākslas bagāto tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un tālāku izkopšanu. Tajā pašā laikā Saules skola saglabāja sev raksturīgo saikni ar katolicismu un rūpes par Latgales sieviešu izglītošanu un integrēšanu sabiedriskajā dzīvē.

Trūkst precīzu datu par skolas absolventu skaitu kopumā. Zināms, piemēram, ka 1926. gadā kursos bija reģistrētas gandrīz 100 audzēknes. 1940. gadā skolā mācījās 130 audzēknes. 1952. gadā skolu beidza vairāk nekā 50 absolventu. Kopš Saules skolas atjaunošanas 1992. gadā to absolvējuši vairāk nekā 500 audzēkņu. Patlaban skolā mācās 140 audzēkņu vidējā izglītības posmā un 260 audzēkņu - Bērnu mākslas skolā.

Mācību programmas mainās līdzi laikam

Laika gaitā skola ir piedāvājusi plašu mācību programmu loku. To izvēli noteica laikmeta mākslas tendences, sabiedrības pieprasījums, skolas materiālā bāze un pasniedzēju resursi. Sākotnēji tie bija tolaik pieprasītie šūšanas un rokdarbu kursi. 20.-30. gados skolas audzēknes apguva mājturības, šūšanas, rokdarbu, kurpniecības un mēbeļu pīšanas (īslaicīgi) amatus. Pēckara vidusskolā meitenes un zēni mācījās šūšanas, rokdarbu, aušanas, mākslas pedagoģijas nodaļās. Atjaunotajā mākslas vidusskolā - Saules skolā - tika izveidotas dekoratīvās noformēšanas, kokapstrādes, rokdarbu un tekstilmākslas nodaļas. Laikam līdzi mainījies izglītības programmu saturs, skola ieguvusi mūsdienīgas iekārtas un aprīkojumu. Rokdarbu un šūšanas programmas attīstījušās par apģērbu dizaina un tekstilizstrādājumu dizaina programmām, mājturības un mēbeļu nozares kļuvušas par interjera un koka izstrādājumu dizaina programmām. No jauna veidojušās vizuālās reklāmas un foto dizaina nodaļas. Tuvākajos gados skola iecerējusi izveidot multimediju dizaina izglītības programmu.

Jau vairāk nekā 20 gadu skolas sastāvā ietilpst Bērnu mākslas skola, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla. Sagaidot simtgadi, skola izvirzījusi mērķi - kļūt par Dizaina un mākslas profesionālās izglītības kompetences centru.

«Ar lepnumu varu teikt, ka šodien Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola ir viena no nozīmīgākajām kultūrizglītības iestādēm Latvijā. Skola ar vispusīgām mākslas un dizaina izglītības tradīcijām un izcilu pedagogu kolektīvu. Skola, kas, kopjot latviskās kultūras tradīcijas multikulturālā vidē, iedvesmo Latgales jauniešus domāt radoši un mūsdienīgi. Saules skola, iegūstot Profesionālās izglītības kompetences centra statusu, var kļūt par vienu no Latgales mūsdienu mākslas attīstības centriem, tā veicinot kultūras vērtību saglabāšanu un reģiona uzplaukumu,» teic Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola direktore Inguna Kokina.

Esošā skolas ēka ir rekonstruēta 2013. gadā, 2016. gadā - pabeigta 3. stāva būvniecība, bet tagad priekšā jauns izaicinājums - mūsdienīga papildu korpusa būvniecība.

Izmantoti materiāli no grāmatas Amats Māksla Dizains 
Komentāri 1 Skatīt [1]
Skatīt komentārus [1]