Kriminālziņas: Lūdz uzsākt kriminālprocesu par arestētās mantas izšķērdēšanas faktu 12 komentāri
 
Kriminālziņas

Lūdz uzsākt kriminālprocesu par arestētās mantas izšķērdēšanas faktu

 
Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Šveicē reģistrētās akciju sabiedrības Ost Services AG vairākuma akciju īpašnieks Ansis Sormulis vērsies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu par Šveices advokātam Rudolfam Meroni glabāšanā nodotās mantas izšķērdēšanas faktu.

2007. gada 19. decembrī Ģenerālprokuratūras prokurors Andis Mežsargs parakstīja protokolu par aresta uzlikšanu mantai t.s. Lemberga lietā, cita starpā arestējot arī 53 Ost Services AG akcijas (pavisam šī akciju sabiedrība emitējusi 100 akciju, no kurām 98 akcijas pieder A. Sormulim). Prokurors nodeva šīs arestētās akcijas glabāšanā Šveices advokātam un politiķa Ģirta Valda Kristovska draugam R. Meroni.

Nepilnu desmit gadu laikā akciju īpašnieks A. Sormulis ne tikai konstatējis Ost Services līdzekļu šķērdēšanu, bet arī pierādījis šo faktu Šveices Konfederācijas Cūgas kantona tiesās vairākos tiesvedības procesos.

Neatkarīgā nesen apkopoja (18. maija publikācijā), cik reižu dažādas juridiskas un fiziskas personas ir vērsušās Latvijas tiesā ar iesniegumiem, ka R. Meroni izšķērdē arestēto mantu. Kulminācija šiem centieniem bija cietušā pārstāvja t.s. Lemberga lietā vairāki lūgumi saistībā ar Ventspils naftas akciju pārdošanu zem to tirgus vērtības, kas radīja desmitiem miljonu eiro zaudējumus. Tomēr Latvijas tiesa vienmēr ir pilnībā piekritusi uzstājīgajam prokuroru viedoklim, ka nav «nekādu» pierādījumu, ka arestētā manta būtu izšķērdēta.

Tagad šāds pierādījums ir sagādāts no Cūgas kantona tiesas. Turklāt, kā Rīgas apgabaltiesā liecināja A. Sormulis, šie nebūt nav vienīgie R. Meroni nodarītie zaudējumi: «Pēc manā rīcībā esošās informācijas, arestētajai mantai šā kriminālprocesa laikā Meroni tīšas un apzinātas darbības rezultātā ir tikuši nodarīti zaudējumi apmēros, kas mērāmi desmitos miljonu eiro. Šie zaudējumi agrāk vai vēlāk tiks konstatēti, tāpat kā par šo zaudējumu nodarīšanu atbildīgās personas.»

Objektīvā un subjektīvā puse

Apkopojot pierādījumus par R. Meroni pieļautajām nelikumībām, A. Sormulis iesniegumā Ģenerālprokuratūrai norāda, ka, atbilstoši Krimināllikuma 308. pantam, par glabāšanā nodotās mantas izšķērdēšanu ir pierādāma noziedzīgā nodarījuma objektīvā un subjektīvā puse. Iesniegumā Ģenerālprokuratūrai uzņēmējs norādījis sekojošo: «Izšķērdējot sabiedrības, kuras akcijām uzlikts arests, mantu, par attiecīgu summu samazinās arī arestētās mantas vērtība. Ar (Šveices Konfederācijas) Cūgas kantona tiesas 2017. gada 20. aprīļa spriedumu civillietā Nr. (gara burtu un ciparu kombinācija - Aut.) ir konstatēts, ka R. Meroni ir izšķērdējis Ost Services AG mantu 106 050 Šveices franku apmērā, līdz ar to ir secināms, ka šādā apjomā viņš ar savu prettiesisko rīcību ir samazinājis arestētās mantas vērtību. Līdz ar to viņa darbībās ir saskatāma Krimināllikuma 308. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse. Krimināllikuma 308. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu iespējams izdarīt ar tiešu nodomu, proti, vainīgajai personai apzinoties, ka viņa rīcības rezultātā tiek izšķērdēta manta, kurai ir uzlikts arests. Ar 2007. gada 19. decembra protokolu par aresta uzlikšanu mantai mantas glabātājam Rudolfam Meroni tika paziņots par aizliegumu jebkādā veidā izšķērdēt (apzināti samazināt vērtību), līdz ar to šādas rīcības aizliegums viņam bija zināms. Turklāt, kā konstatējusi Cūgas kantona tiesa savā 2017. gada 20. aprīļa spriedumā, Rudolfs Meroni zināja, ka tiesvedība civilprocesos Ost Services vārdā bija bezcerīga un zaudējuma gadījumā tiesas procesa izdevumi būtu jāsedz nevis viņam, bet gan sabiedrībai, līdz ar ko secināms, ka Rudolfs Meroni šos zaudējumus sabiedrībai Ost Services AG nodarīja ar nodomu. Līdz ar to Rudolfa Meroni rīcība ir bijusi tīša un vērsta uz zaudējumu radīšanu sabiedrībai Ost Services AG, un šāda viņa attieksme pret savu rīcību un tās sekām tad arī veido Krimināllikuma 308. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvo pusi.»

Valdes priekšsēdētāja atbildība

Iesniegumā atgādināts, ka R. Meroni kopš Ost Services AG dibināšanas 1994. gada 18. oktobrī līdz 2015. gada 4. februārim šajā sabiedrībā ieņēma arī valdes priekšsēdētāja amatu (tātad ir pilnībā atbildīgs par radītajiem zaudējumiem gan pēc Latvijas, gan Šveices likumiem). Pēc tam, kad Rudolfs Meroni tika atcelts no valdes priekšsēdētāja amata, Ost Services AG 2015. gada 16. oktobrī vērsās Šveices Konfederācijas Cūgas kantona tiesā ar prasību pret R. Meroni, nolūkā piedzīt no viņa zaudējumus, kurus, pēc sabiedrības jaunās vadības domām, viņš ar savu nelikumīgo rīcību tika nodarījis sabiedrībai. Ar Cūgas kantona tiesas 2017. gada 20. aprīļa spriedumu civillietā Nr. () tika konstatēts, ka R. Meroni ir nodarījis Ost Services AG zaudējumus 106 050 Šveices franku apmērā, un šo summu sabiedrība nolēma no viņa piedzīt.

Cūgas kantona tiesas spriedumā konstatēts, ka R. Meroni pārkāpis pilnvaras attiecībā pret Ost Services AG, kuras 53 akcijas ir arestētas un nodotas R. Meroni atbildīgā glabāšanā.

Rīkojās ar nodomu

Cūgas kantona tiesas spriedumā, kurš pievienots iesniegumam Ģenerālprokuratūrai, teikts: «Atbildētājam /t.i., R. Meroni/ saistībā ar šīm sapulcēm vai sēdēm sekojošajiem tiesas procesiem bija jārēķinās ar to finansiālajām sekām zaudējuma gadījumā, kas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm. Atbildētāja rīcībai nav objektīvu, sabiedrības interesēm atbilstošu iemeslu.» «Atbildētājs /t.i. R. Meroni/ zināja, ka tiesvedība civilprocesos Ost Services vārdā bija bezcerīga un zaudējuma gadījumā tiesas procesa izdevumi būtu jāsedz nevis viņam, bet gan sabiedrībai. Tādējādi atbildētājs rīkojās ar nodomu.»

Latvijas Kriminālprocesa likums paģēr, ka mantu, kurai uzlikts arests, var atstāt glabāšanā tās īpašniekam vai lietotājam, viņa ģimenes locekļiem vai nodot citai fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai izskaidro likumā paredzēto atbildību par minētās mantas saglabāšanu. Saņemot mantu glabāšanā, savu godprātību personas apliecina ar parakstu. Savukārt Krimināllikums paredz kriminālatbildību par arestētās mantas izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta.Komentāri [12]
#
interesanti 23.maijs 2017 6:24 atbildēt
Interesanti, ka autori neraksta par to kā tad izpaudusies tā pierādītā izšķērdēšana. Vai tas gadījumā nav saistīts ar mēģinājumu piedzīt no Lemberga no uzņēmuma nozagto un Lemberga izvairīšanos no atbildības nevis apliecinot, ka neko nav zadzis, bet gan iestāstot tiesai, ka šīs lietas skatīšana nav tās kompetencē?
 
#
jonis 22.maijs 2017 20:27 atbildēt
Vajag arestēt prokuroriem un Meroni mantu, lai būtu ko paņemt, ja gadījumā tomēr izrādīsies, ka Meroni ir izšķērdējis svešu mantu ar prokuroru piekrišanu.
Arvien vairāk izskatās, ka tā arī būs!
 
#
C.E.N.Z.Ū.R.A ir APZINĀTI PRETLIKUMĪGS NOZIEGUMS 22.maijs 2017 15:21 atbildēt
Latvijas Republikas SATVERSME.

VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības
...
89. VALSTS ATZĪST UN AIZSARGĀ CILVĒKA PAMATTIESĪBAS saskaņā ar šo Satversmi, LIKUMIEM un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

90. Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas BEZ JEBKĀDAS DISKRIMINĀCIJAS.

100. IKVIENAM IR TIESĪBAS UZ VĀRDA BRĪVĪBU, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. C.E.N.Z.Ū.R.A ir AIZLIEGTA.

=======

Ir sacīts: "Likuma nezināšana (un, īpaši jau, pat nevēlēšanās zināt) neatbrīvo no LIKUMĪGĀS ATBILDĪBAS."
 
#
C.E.N.Z.Ū.R.A ir APZINĀTI PRETLIKUMĪGS NOZIEGUMS 22.maijs 2017 15:21 atbildēt
LR Krimināllikums

XIV nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām.

144.pants. Korespondences un pa elektronisko sakaru tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpuma pārkāpšana

(2) Par prettiesisku publiski nepieejamu datu pārraides vai signālu pārtveršanu elektronisko sakaru tīklos, kā arī par prettiesisku publiski nepieejamu elektromagnētisku datu iegūšanu no elektronisko sakaru tīkla, kurā atrodas šādi dati, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

145.pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem

(1) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 100 (simt) minimālajām mēnešalgām.

(2) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja tās izdarījis personas datu apstrādes pārzinis vai operators atriebības, mantkārīgā vai šantāžas nolūkā, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 (četriem) gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 120 (simt divdesmit) minimālajām mēnešalgām.

(3) Par personas datu apstrādes pārziņa vai operatora vai datu subjekta ietekmēšanu, pielietojot vardarbību vai draudus vai ļaunprātīgi izmantojot uzticību, vai ar viltu nolūkā veikt nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 200 (divsimt) minimālajām mēnešalgām.

XV nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

157.pants. Neslavas celšana

(1) Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), — soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.

(2) Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī — soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

==============

Ir sacīts: "Likuma nezināšana (un, īpaši jau, pat nevēlēšanās zināt) neatbrīvo no LIKUMĪGĀS ATBILDĪBAS."
 
#
C.E.N.Z.Ū.R.A ir APZINĀTI PRETLIKUMĪGS NOZIEGUMS 22.maijs 2017 15:20 atbildēt
Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Preses brīvība

Latvijas Republikā jebkurai personai, jebkurām personu grupām, valsts iestāžu un visu veidu uzņēmumu un organizāciju institūcijām ir tiesības brīvi paust savus uzskatus un viedokļus, izplatīt paziņojumus presē un citos masu informācijas līdzekļos, saņemot ar to starpniecību informāciju par jebkuru tās interesējošu jautājumu vai sabiedrības dzīvi.

Preses un citu masu informācijas līdzekļu C.E.N.Z.Ū.R.A NAV ATĻAUTA.

7. pants. Nepublicējamā informācija

AIZLIEGTS publicēt informāciju, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu speciāli aizsargāts noslēpums.

AIZLIEGTS publicēt informāciju, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu.

AIZLIEGTS publicēt pirmstiesas izmeklēšanas materiālus bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas.

AIZLIEGTA un saskaņā ar likumu tiek sodīta tādu materiālu publicēšana, kuri pārkāpj nevainīguma prezumpciju.

AIZLIEGTA un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos personu personiskajā dzīvē.

AIZLIEGTS publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu.

AIZLIEGTS publicēt personu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas.

AIZLIEGTS publicēt komercnoslēpumus un patentu noslēpumus bez to īpašnieka piekrišanas.

V nodaļa
Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

27. pants. Atbildības pamati

Par šā likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

28. pants. Kaitējuma atlīdzināšana

Kaitējums, arī morālais kaitējums, ko masu informācijas līdzeklis nodarījis fiziskajai vai juridiskajai personai, sniedzot nepatiesas ziņas, ceļot neslavu un aizskarot tās godu un cieņu, publicējot ziņas un informāciju, kuru publikācija aizliegta ar likumu, masu informācijas līdzeklim jāatlīdzina šai personai Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

===========

Ir sacīts: "Likuma nezināšana (un, īpaši jau, pat nevēlēšanās zināt) neatbrīvo no LIKUMĪGĀS ATBILDĪBAS."
 
Skatīt visus 12 komentārus >
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers