Prokurors piesakās par muļķi, bet Lembergam jāapmaksā sods
©Ekrānšāviņš no avīzes

Pagājušo piektdien Rīgas apgabaltiesā Aivars Lembergs atsāka liecību sniegšanu, ko traucēja prokurora Jura Jurisa iebildes. Viedokļu apmaiņas gaitā prokurors pēkšņi apvainojās un pieprasīja piemērot procesuālo sankciju.

Ieradies uz tiesas sēdes pēcpusdienas daļu, prokurors J. Juriss ātri pārliecināja tiesu, ka A. Lembergs drīkst sniegt liecību nevis pēc būtības un par apsūdzībā minētajiem faktiem, kā viņš to ir darījis kopš pērnā gada 10. oktobra, bet gan tā, kā to iecerējis prokurors.

Prokurora scenārijs

J. Juriss tiesai skaidroja, ka apsūdzības pēc Krimināllikuma 325. panta 1. daļas A. Lembergam ir jāuztver kā vienots kopums. Noziegumu, pēc prokurora domām, veidojot nevis viena A. Lemberga dalība konkrēta lēmuma pieņemšanā, bet gan viņa dalība visos apsūdzībā uzskaitītajos lēmumos kopā. Tādēļ, pēc prokurora uzskata, apsūdzētajam, ja nu viņš tik ļoti vēlas sniegt liecības, esot jāliecina ar «jā» vai «nē» par savu dalību tā vai cita lēmuma pieņemšanā un nekādā gadījumā nav jāliecina par to, kāpēc šis lēmums pieņemts un kāpēc viņš šā lēmuma pieņemšanā ir piedalījies. Īpaši prokuroru tracina A. Lemberga liecības par apsūdzībā sarakstītajām aplamībām, uzskaitot daļas īpašuma tiesībās uzņēmumos.

Liecina, kā likumā teikts

A. Lembergs un viņa aizstāve Irina Kauke uzskata - atbilstoši Kriminālprocesa likumam apsūdzētajam ir tiesības liecināt par apstākļiem un faktiem, kas viņam ir zināmi saistībā ar apsūdzību un kurus viņš uzskata par noderīgiem savai aizstāvībai.

Tiesnesis Boriss Geimans, kad nav klāt prokurors J. Juriss, ļauj A. Lembergam liecināt tā, kā to ļauj likums. Kad tiesā ierodas J. Juriss, tiesnesis ātri vien pieslienas prokurora viedoklim.

Piektdienas pēcpusdienā, kad tiesas zālē parādījās J. Juriss, kļuva skaidrs, ka tiesas sēdes turpinājums iegriezīsies destruktīvā gultnē. Nepagāja ne piecas minūtes, kad prokurors sāka celt tiesai iebildumus pret A. Lemberga liecināšanas stilu, vienlaikus rosinot tiesai piemērot A. Lembergam procesuālās sankcijas par nepakļaušanos.

Vārds pa vārdam - līdz viedokļu apmaiņa starp tiesu, apsūdzību un aizstāvību nonāca kulminācijas fāzē.

Lai izvairītos no iespējamiem pārmetumiem, Neatkarīgā piedāvā lasītājiem pašiem iepazīties ar sēdes kulminācijas dialogiem, kuri noslēdzās ar lēmumu par procesuālas sankcijas piemērošanu.

Pēc kārtējās J. Jurisa iebildes tiesai par A. Lemberga uzdrīkstēšanos sniegt skrupulozas liecības zvērināta advokāte I. Kauke teica:

- Godātā tiesa, ja prokurori konstatēja, ka Aivaram Lembergam, piedaloties šā lēmuma (1999. gada 19. janvāra Ventspils brīvostas valdes lēmums par 15. piestātnes rekonstrukciju) pieņemšanā, nav materiālās intereses, tad viņiem no šīs apsūdzības daļas vajadzēja atteikties, nevis nomainīti terminus, rakstīt jaunu apsūdzību un spiest liecināt tā, kā viņi vēlas. Tā ir prokuroru vaina, nevis mūsējā.

Tiesnesis B. Geimans: - Kāda saistība tur prokuroriem? Lieciniekam jāliecina par apstākļiem, kas viņam ir zināmi, ja viņš pats to vēlas. Tās taču nav liecības par to, kas bija vai nebija jānorāda prokuroriem. Jūs tam nepiekrītat?

I. Kauke: - Nē! Es uzskatu, ka liecinieks drīkst liecināt tā, kā viņš uzskata par vajadzīgu. Viss, kas teikts apsūdzībā, ietilpst pierādīšanas priekšmetā.

B. Geimans: - To jūs varēsiet teikt debatēs. Lūdzu, lai viņš runā par faktiem.

I. Kauke: - Mēs uzskatām, ka viņš runā par faktiem.

B. Geimans: - Mēs atkārtoti norādām apsūdzētajam, ka viņš nerunā par faktiem. Viņš vilcina procesu.

A. Lembergs: - Es runāju par faktiem. Te (apsūdzībā) norādīts, ka (a/s Venceb akcijas) piederēja vienādās daļās. Es liecinu, ka nekādās vienādās daļās Aivaram Lembergam, viņa dēlam Anrijam Lembergam un viņa meitai Līgai Lembergai daļas akciju sabiedrībā Venceb nepiederēja. Tā ir liecība.

B. Geimans: - Tā ir liecība. Tas ir viens teikums, un sen to vajadzēja pateikt, nevis lasīt mums priekšā, kas teikts apsūdzībā.

A. Lembergs: - Bet es jau arī pateicu.

B. Geimans: - Turpiniet, lūdzu!

A. Lembergs: - Es varu liecināt, ka man nebija vienādās daļās patiesā labuma guvēja tiesību ar Anriju Lembergu, Līgu Lembergu akciju sabiedrībā Venceb uz 1999. gada 19. janvāri. Es liecinu, ka es nesaprotu, par kādām patiesā labuma guvēja tiesībām akciju sabiedrībā Venceb ir runa. Es to nesaprotu, un tāpēc es par to nevaru liecināt. Un visbeidzot...

Prokurors J. Juriss: - Godātā tiesa, lieciniekam jau nav jāliecina par to, ko viņš nesaprot.

B. Geimans: - Es vairākas reizes teicu. Viņš to negrib saprast. Mēs to ļoti labi redzam. Lūdzu, lieciniet par faktiem.

A. Lembergs: - Bet jūs jau man neļaujat liecināt. Jūsu mērķis ir nepieļaut manas liecības. Es liecināju astoņus mēnešus. Tad prokurori nomainīja apsūdzību. Es jums vairākas reizes teicu, ka viņi nomainīs apsūdzību. Tagad viņiem ir bīstami, jo, ja es turpināšu liecināt, tad atkal būs jāmaina apsūdzība. Tur jau ir tā nelaime. Kā var piederēt visas akcijas man un trim fiziskām personām vienlaicīgi? Tie ir vājprāta murgi! Idiotiski apgalvojumi!

B. Geimans: - Jūs atsakāties sniegt liecības?

A. Lembergs: - Es neatsakos. Es saku, ka te sarakstīti vājprāta murgi. No kādas muļķu mājas tādu var ierakstīt?

Šos vārdus sakot, A. Lembergs ne ar ķermeņa valodu, ne intonāciju nenorādīja, ka no «muļķu mājas» būtu nācis prokurors J. Juriss.

Tomēr viņš to uztvēra citādi un lēca kājās, saucot:

- Godātā tiesa! Es lūdzu piemērot procesuālo sankciju, jo tas būtu vietā. Tiesas zālē nav pieļaujami apvainojumi.

A. Lembergs: - Es taču neteicu, ka jūs esat muļķis.

J. Juriss: - Katram klātesošajam ir skaidrs, uz ko tas ir attiecināts. Tiesa to var izvērtēt.

A. Lembergs: - Es viņu par muļķi nenosaucu un neteicu, ka viņš nāk no muļķu mājas. Ja viņš tā saprata, tad pats vainīgs, ka sevi tā vērtē. Es tik sliktās domās par viņu neesmu. Zinātņu doktors! Tāds jau nevar aizstāvēt disertāciju. Tālāk es liecinu, ka apsūdzībā teiktais apgalvojums, ka Aivars Lembergs...

B. Geimans: - Tā. Pārtraukums uz piecām minūtēm!

Par liecībām ir jāmaksā

Tiesa devās apspriesties un, atgriezusies pēc divdesmit piecām minūtēm, paziņoja, ka A. Lembergam tiek piemērota procesuālā sankcija. Tiesa savu lēmumu motivēja ar A. Lemberga nevēlēšanos liecināt tā, kā to norāda tiesa, kā arī ar to, ka A. Lembergs «neizpilda tiesas sēdes priekšsēdētāja prasības ievērot tiesas sēdē vispārpieņemtās uzvedības normas, izsakoties par citām procesā iesaistītām personām. Sakarā ar augstāk minēto tiesas kolēģija uzskata, ka Aivaram Lembergam ir piemērojama procesuālā sankcija - piespiedu nauda vienas Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas jeb 380 eiro apmērā. Par lēmumu desmit dienu laikā Rīga apgabaltiesai var iesniegt lūgumu par atbrīvošanu no piespiedu naudas samaksas vai par tās apmēra samazināšanu. Jau šodien varat saņemt savu kopiju. Lūdzu, varat turpināt savas liecības.»

Pēc saņemtā soda mēra A. Lembergs turpināja liecināt līdzīgi, kā viņš to darīja līdzšinējos astoņus mēnešus. J. Juriss atkal sāka skubināt tiesu vēlreiz piemērot procesuālo sankciju.

B. Geimans to šoreiz atstāja bez ievērības. 
Komentāri 12 Skatīt [12]
Skatīt komentārus [12]