Liepājas Universitāte Latvijas skolēniem
©Publicitātes foto

Liepājas Universitātes docētāji dažādās darba formās strādā arī ar Latvijas skolēniem. No 28. februāra līdz 1. martam universitāte kopā ar Liepājas Valsts tehnikumu un Liepājas Izglītības pārvaldi organizēja Latvijas 30. programmēšanas olimpiādi, kurā piedalījās 78 skolēni no dažādām Latvijas vietām.

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes dekāne Anita Jansone, kura bija viena no olimpiādes organizētājām, atzīst: «Man prieks, ka pieaug interese par IT un programmēšanu. To apliecina olimpiādes dalībnieku skaits, kas ar katru gadu kļūst lielāks.»

Savukārt 10. martā Liepājas Universitātē notika Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference. Tajā piedalījās vairāk nekā 160 skolēnu no Kurzemes pilsētām un novadiem. Darbs notika 23 sekcijās. Pārstāvētas bija visas nozares, izņemot astronomiju. Visvairāk darbu bija no Liepājas pilsētas - 31, kā arī Saldus un Talsu novadiem.

Uzrunājot konferences dalībniekus, Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa atzīmēja: «Latvija nav liela valsts, mēs nevaram konkurēt ar ražošanas apjomiem, bet varam konkurēt ar viediem produktiem - tur vajag jūsu prātus un radošumu.»

Šajos pasākumos tiekas universitātes docētāji, skolēni un viņu skolotāji, tādēļ tā ir plaša domu apmaiņa izglītības jautājumos.

Katru gadu Liepājas Universitāte organizē arī Jauno filologu skolu un Jauno zinātnieku skolu, kurās skolēniem ir iespēja vairāk uzzināt par valodu, literatūru un eksaktajām zinātnēm, lai padziļinātu zināšanas un savlaicīgi saprastu, ar ko saistīt savu karjeru nākotnē. 
Komentāri Skatīt