Jēkabpils Agrobiznesa koledžai 90 gadu
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Jēkabpils Agrobiznesa koledža dibināta 1927. gada 1. aprīlī. Svarīgajam notikumam par godu 8. aprīlī koledža aicina visus bijušos absolventus, pasniedzējus un darbiniekus uz salidojumu.

Saglabājot tradīcijas, virzās nākotnē

Jēkabpils koledža visā pastāvēšanas laikā ir saglabājusi dibināšanas laikā ieliktos mērķus - būt par vietu, kur reģiona jaunieši apgūst ekonomikas, grāmatvedības zinības, kas veido kopumu, lai augtu un attīstītos nozīmīgākās tautsaimniecības nozares. Mācību programmu klāstu papildina jaunas, uz inovācijām balstītas programmas, piemēram, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī Multimediju dizains. Jāatzīmē, ka no 1987. līdz 1997. gadam skolas direktors bijis ilggadējais Jēkabpils pilsētas mērs Leonīds Salcevičs, kurš vēl arvien tur rūpi par šo skolu. Ar viņa iniciatīvu ir tapusi jaunā izglītības programma Multimediju dizains, kas mākslas skolas absolventiem nodrošina tālāko izglītošanos un iegūt profesiju, kas tiešā veidā ir turpinājums jau iegūtajai ar mākslām saistītajām prasmēm.

Koledžas direktore Rita Pole uzsver: «Jēkabpils Agrobiznesa koledža vienmēr bijusi skola ar augstu izglītības līmeni. Uz šo skolu neattiecas vēl arvien sabiedrībā valdošie stereotipi par profesionālajām skolām: ja slikti mācīsies, būs jāiet uz profeni. Mūsu skolā jauniešiem ir nepieciešamas ļoti labas matemātikas pamatzināšanas, jo gan grāmatvedība, gan informāciju tehnoloģijas un vairākas citas mūsu skolā īstenotās mācību programmas balstās uz matemātiku un citām eksaktajām zinātnēm.»

Apzinoties, ka ne visiem jauniešiem izdodas sekmīgi pabeigt visus četrus mācību gadus, jau tuvākajā laikā skola plāno uzsākt modulāro izglītības programmu īstenošanu, kas nozīmē, ka, pabeidzot jau pirmo kursu, audzēkņi saņems apliecinājumu par apgūto programmas daļu, un tas viņiem pavērs iespējas integrēties darba tirgū jau kā profesionāļiem.

Tā kā mūsdienās aizvien aktuālāka ir internacionalizācija, arī koledža saviem audzēkņiem piedāvā iespēju pilnveidot savas zināšanas, veicot kvalifikācijas praksi kādā no Eiropas Savienības valstīm projekta Erasmus+ ietvaros.

Barkava - neatņemama sastāvdaļa

Kopš 2016. gada 1. novembra bijusī Barkavas profesionālā vidusskola ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sastāvdaļa - ar vienotu mācību spēku korpusu, vienotu administrāciju, budžetu un materiāli tehnisko nodrošinājumu. Barkavas struktūrvienībā ir saglabātas un turpina attīstīties tradicionālās nozares: lauksaimniecība, būvniecība, tūrisms, viesnīcu bizness un ēdināšana. Tādējādi reģiona jauniešiem ir iespēja iegūt profesiju, kas nepieciešama vietējā darba tirgū. Skolas direktore uzsver: «Uzskatu, ka visām reģionu profesionālajām mācību iestādēm ir jāīsteno tās programmas, kuru rezultātā iegūtā profesija ir nepieciešama darba tirgū. Mums ir jāseko pieprasījuma izmaiņām - jāslēdz programmas, kuras rada kādas nozares profesionāļu pārprodukciju, un jāatver aktuālākās. Ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, Sedumi, Microsoft, Maxima, Rimi un citiem, ir izveidota noturīga un perspektīva sadarbība. Uzņēmumu speciālisti piedalās mācību programmu izstrādē, pieņem kvalifikācijas eksāmenus, nodrošina prakses vietas un bieži vien pieņem praktikantus pastāvīgā darbā. Iesaku visiem šā gada pamatskolas un vidusskolas absolventiem, kā arī jauniešiem vecumā līdz 29 gadiem ielūkoties mūsu koledžas piedāvājumā, izvēlēties savām vēlmēm un iespējām atbilstošu profesionālo mācību programmu un iegūt profesiju.»

***

UZZIŅAI

Jēkabpils Agrobiznesa koledža piedāvā:

• augstāko izglītību: datorsistēmu un datortīklu administrēšana, grāmatvedība un finanses, mārketings un inovācijas, namu pārvaldīšana un komercdarbība.

• vidējo profesionālo izglītību: grāmatvedība, komerczinības, datorsistēmas, programmēšana un multimediju dizains.

• Barkavas struktūrvienība: viesnīcu pakalpojumi, lauksaimniecība, būvdarbi, ēdināšanas pakalpojumi, skaistumkopšana, kā arī programmas Jauniešu garantija ietvaros: pavārs, lietvedis, apdares darbu tehniķis, no janvāra arī būvdarbi. 
Komentāri Skatīt