Ogres tehnikums: moderna mācību vide un kvalitatīva izglītība
 
VIENOTI.Jau 2013. gada 1. septembrī tehnikums pārorientējās uz audzēkņu darba vidē balstītām mācībām, kas nozīmē – ciešāku sadarbību ar uzņēmējiem, darba iemaņu iegūšanu un praksi, ko īsteno uzņēmumos jau no pirmā kursa ©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Nu jau vairāk nekā gadu Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) Ogres tehnikums darbojas atjaunotās telpās, piedāvājot modernu mācību vidi un plašu profesionālās izglītības programmu klāstu, kas balstīts audzēkņu darba vidē balstītās mācībās. Ogres tehnikums 2015. gada 28. decembrī sertificēts atbilstoši ISO 9001:2015 standartam darbības sfērā: profesionālās vidējās izglītības un mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana, profesionālās izglītības kompetences centra funkciju nodrošināšana.

Ogres tehnikumā būvdarbi tika pabeigti 2015. gada 11. decembrī, bet mācības skaisti atjaunotajās telpās uzsāktas 2016. gada 11. janvārī. Izvērtējot padarīto, tehnikuma direktore Ilze Brante atzīst, ka ir apmierināta ar SIA Skonto Būve veikumu. Īpaši viņa uzteic uzņēmuma projekta vadītāju Andri Purekli, ar kuru bijusi ļoti saskanīga sadarbība. Jo projekts bijis patiešām apjomīgs - tika pārbūvēta tehnikuma mācību ēka, no jauna uzbūvēts angārs praktisko darbu apguvei mežsaimniecības un koka izstrādājumu izglītības programmu īstenošanai, iegādāts aprīkojums visām izglītības programmām. Runājot skaitļu valodā, 10 227 397,65 miljoni eiro ieguldīti būvniecībā un 2 009 362,01 miljons - aprīkojumā. Tas ļāvis izveidot patiešām modernu izglītības vidi, un to arī apliecina audzēkņi - viņi ir ļoti apmierināti gan ar izglītības vidi, gan ar izglītības kvalitāti. Arī ciemos atbraukušie Eiropas Komisijas pārstāvji atzinuši, ka tehnikums šobrīd ir fantastisks.

«Pie sasniegtā neesam pašapmierināti apstājušies, nepārtraukti kaļam jaunas idejas, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību un piesaistīt vairāk audzēkņu, kā arī rast risinājumus pieaugušo izglītībai,» uzsver I. Brante, piebilstot, ka pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas, vienojoties ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un labklājības ministru Jāni Reiru, aizvadītajā vasarā tika nodibināta trīs ministru Nodarbinātības padome, kuras uzdevums, saskaņoti rīkojoties, veikt pārmaiņas darba tirgū un atbilstošas pārmaiņas izglītības sistēmā, lai labi atalgotām darba vietām piedāvātu izcili izglītotu darbaspēku, tāpēc ļoti aktīvi darbojamies, lai bez sākotnējās profesionālās izglītības Ogres tehnikums, kā arī profesionālās izglītības kompetences centri valstī nodrošinātu arī kvalitatīvu pieaugušo izglītību.

Plašs piedāvājums

Patlaban Ogres tehnikums piedāvā 21 akreditētu profesionālās izglītības programmu četros darbības virzienos: mežsaimniecība un kokapstrāde; datorika, elektronika un administratīvais darbs; ēdināšanas pakalpojumi un viesmīlība; dizains un māksla. «Šobrīd neesam vienīgie, kas piedāvā apgūt ar mežsaimniecību un kokapstrādi saistītas izglītības programmas, bet mūsu spēks ir lielās iestrādes mežsaimniecības jomā. Mums pārvaldīšanā mežsaimniecības izglītības programmu īstenošanai ir nodoti 2300 hektāru Izglītības un zinātnes ministrijai piederošā meža, kā arī ļoti moderns aprīkojums - gan simulatori, gan harvesteri un forvarderi,» teic tehnikuma direktore.

Šobrīd tiek piedāvāta jauna, pamatojoties uz darba devēju pieprasījumu, izstrādāta programma audzēkņiem pēc vidusskolas - kokvedēja automobiļu vadītājs. Gan šī, gan izglītības programmas ar profesionālajām kvalifikācijām meža mašīnu operators, datorsistēmu tehniķis un lietvedis ir Eiropas Sociālā fonda finansētas tālākizglītības programmas, kur mācības ir no gada līdz pusotram gadam. Mežsaimniecības jomā mācās 290 audzēkņu, bet kopumā tehnikumā mācās 900 audzēkņu. Ilze Brante atzīst, ka neliels procents jau atbirstot - nepilni 9%, bet šobrīd iezīmējoties arī jauna tendence, ka atgriežas savulaik mācības pametušie jaunieši.

Ņemot vērā to, ka 2017. gada 31. augustā tiek reorganizēta Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, esam apņēmušies pārņemt tur piedāvātās ēdināšanas pakalpojumu, biškopības un lauku īpašuma apsaimniekotāja profesionālās izglītības programmas. «2017./2018. mācību gadā šo programmu īstenošanas vieta paliek Vecbebri, bet skatīsimies, kā vēl var izmantot tur esošo bāzi. Ļoti iespējams, ka praktisko mācību darbnīcas izmantosim tālākizglītības semināru rīkošanai,» teic Ilze Brante.

Tehnikuma direktore arī priecājas, ka algas profesionālajā izglītībā strādājošajiem pedagogiem ir palielinājušās. Pedagogiem, kuri iegulda darbu tehnikuma attīstībā, ir iespēja saņemt kvalitātes piemaksas.

Audzēkņu darba vidē balstītas mācības

Jau 2013. gada 1. septembrī tehnikums pārorientējās uz audzēkņu darba vidē balstītām mācībām, kas nozīmē - ciešāku sadarbību ar uzņēmējiem, darba iemaņu iegūšanu un praksi, ko īsteno uzņēmumos jau no pirmā kursa. To vidū ir tādi kā a/s HansaMatrix, viceprezidents Alvis Vagulis, SIA Saliņas, īpašnieks Tālis Sala, SIA Malevss, restorāna Policijas akadēmija un siera ražotnes Sierštelle īpašnieks Māris Legzdiņš, SIA Ozoliņa konditoreja, īpašnieks Vairis Ozoliņš, u.c. Pamatojoties uz Ogres novada darba devēju pieprasījumu, atvērta profesionālās izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, tās pirmajiem audzēkņiem jūnijā būs izlaidums. «Tehnikums dod pirmās praktiskās iemaņas, bet tālāk skološanās notiek darba vidē, izpildot konkrētu uzņēmēja pasūtījumu. Pēc katras prakses tiek izvērtēts, kas ir izdevies, bet kas ir jāpilnveido. Bez tam audzēkņiem vasarā, kad mācības ir beigušās, ir iespēja strādāt un arī nopelnīt,» stāsta Ilze Brante.

Erasmus programmas ietvaros tiek piedāvāta prakse arī ārzemēs. Nupat noslēdzies konkurss, kas ļaus audzēkņiem būt gan Maltā, gan Vācijā, gan Spānijā. Savukārt Ogres tehnikums uzņems jauniešus no Spānijas un Turcijas, jo ir ieinteresēts, lai te būtu audzēkņi arī no citām valstīm. Šobrīd gan tam visam mazliet traucējot starptautiskā nedrošība, kālab gan audzēkņi, gan viņu vecāki visai atturīgi vērtējot šādas iespējas.

Cieša sadarbība ar kaimiņiem

Tehnikums var lepoties ar panākumiem ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī, jo tā audzēkņi piedalās dažādos konkursos un sacensībās. Tā 2014. gadā tehnikuma audzēkne no apģērbu dizaina nodaļas Simona Zelča atveda zelta medaļu no Eiropas profesionālās meistarības konkursa EuroSkills Francijā. Šobrīd mežsaimniecības izglītības programmu audzēkņi un kokgāzēju komanda gatavojas jauno mežsaimnieku sacensībām Eiropā, kuras maija beigās notiks Šveicē. Nupat, 12. janvārī, noslēgts sadarbības līgums ar Luaa mežsaimniecības skolu Igaunijā, ogrēnieši kopā ar igauņiem kopīgi trenēsies sacensībām Eiropā. Arī izstāžu kompleksā Rāmava izstādes Pavasaris 2017 ietvaros Ogres tehnikuma rīkotajās sacensībās Ogres tehnikuma kauss 7. un 8. aprīlī piedalīsies Igaunijas komanda. Bet pēc tam visi kopā atkal satiksies Šveicē. Ilze Brante akcentē, ka sadarbība ar Igauniju paredz arī apmaiņu ar audzēkņiem - Ogres tehnikuma audzēkņus māca Igaunijā, Luaa skolas audzēkņus māca - Ogrē. Turpinās sadarbība ar Luaa mežsaimniecības skolu un Jāmsas koledžu Somijā Nord + projekta ietvaros, aktualizējot meža mašīnu operatoru izglītības programmu un pārņemot uz kompetencēm balstītu izglītību, proti, moduļu programmas, ko somi jau īsteno.

Daudzpusīga interešu izglītība

Tehnikumā tiek piedāvāts arī plašs interešu izglītības spektrs: koris (himnu visos svētkos dziedot dzīvajā, nevis ierakstā), vokālais un instrumentālais ansamblis, deju kolektīvs, tāpat ir iespēja nodarboties ar sportu. Patlaban gan trūkstot sporta zāles, taču to izveidot ir plānots tuvākā nākotnē. Ir jau zināmi metu konkursa pirmie rezultāti, arī finansējums ir, tā ka ir pārliecība, ka viss notiks.

Direktore aicina interesentus iepazīties ar tehnikumu - gan izlasot informāciju mājaslapā www.ovt.lv, gan uz vietas, piemēram, Ēnu dienā. Varbūt tas došot ierosmi izvēlēties profesiju savai dzīvei. Savukārt martā paredzētas Absolventu dienas, kad tehnikuma beidzēji stāstīs par savu darbu, tāpat plānots rīkot Uzņēmēju dienas, kurās ar konkrētajās profesijās sasniedzamo iepazīstinās paši uzņēmēji.

Jāatgādina, ka Profesionālās izglītības kompetences centrs Ogres tehnikums savu tagadējo statusu un nosaukumu ieguva 2013. gada 1. septembrī. Pirms tam skola bija pazīstama kā Ogres Valsts tehnikums. To izveidoja 2011. gadā, apvienojot trīs Ogres profesionālās izglītības iestādes - Ogres Amatniecības vidusskolu, Ogres Meža tehnikumu un Ogres Profesionālo vidusskolu.