Latvijā: Trūcīgo liktenis vietējās varas rokās 4 komentāri
 
Latvijā

Trūcīgo liktenis vietējās varas rokās

 
f64

Latvijā trūcīgas personas statuss pērn decembrī bija piešķirts 109 595 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka 5 procenti Latvijas iedzīvotāju ik mēnesi saņem finansiālu palīdzību no savas pašvaldības.

Visticamāk, trūcīgo personu Latvijā ir vairāk, jo daļai trūkumā nonākušo pabalsts tiek atteikts un daļa iedzīvotāju ir par lepnu, lai dotos uz pašvaldību ar izstieptu roku.

Iepriekšējā gada decembrī trūcīgas personas vai ģimenes statusā bija par 50,5 tūkstošiem mazāk nekā 2012. gada sākumā. Šī ziņa aizskāra daudzus iedzīvotājus, jo īpaši tos, kuriem šis statuss tika atteikts.

«Manuprāt, vajag paskaidrot iemeslu! No 1. jūlija vieglā automašīna ģimenē ir iemesls, lai atteiktu trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu, jo, redz, automašīna, neatkarīgi no modeļa un izlaiduma gada, ir luksusa prece. Tāpēc arī samazinās nevis trūcīgo skaits, bet gan tie, kuriem atsaka statusa piešķiršanu!» sašutis www.nra.lv lasītājs.

Neatkarīgā jau rakstīja par Oksanu Backāni, kura traģiskā nelaimē Zviedrijā zaudēja vīru un tēti trīs gadus vecai meitiņai. Viņa pašlaik mīt Preiļos – dzīvoklī, kas tika nopirkts par Ivara nopelnīto naudu pavisam īsi pirms viņa nāves. Oksanai ar meitiņu nekā cita bez šī dzīvokļa nav – ne automašīnas, ne darba, ne ienākumu. Nav arī trūcīgā vai vismaz maznodrošinātā statusa, kas ļautu saņemt palīdzību no pašvaldības. Atbalsts liegts, jo Backānu ģimene Preiļos dzīvojot vien mēnesi, kas esot krietni par maz, lai varētu pretendēt uz maznodrošinātā statusu. Darba pagaidām neesot, jo darba birža piedāvājot viņai traktorista, galdnieka, mežstrādnieka vakances.

Pērn gada vidū tika grozīti MK Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, kas pieļāva uz trūcīgā statusu pretendēt arī tiem, kuriem pieder nekustamais īpašums, tiesa, ar noteikumu, ka ģimene tajā ir deklarēta un ka tas ir vienīgais īpašums. Taču iepriekš MK noteikumos ietvertā norma, kas atļāva trūcīgām personām vizināties ar personisko automašīnu, motociklu vai citu transporta līdzekli, tika svītrota. Tā vietā katra pašvaldība pati var noteikt kustamos un nekustamos īpašumus, kas nav šķērslis trūcīgā statusa saņemšanai. Līdz ar to ir pašvaldības, kas noteikušas, ka trūcīgajam nedrīkst piederēt ne mašīna, ne mazdārziņš, savukārt citās pašvaldībās trūcīgais var būt arī 10 un vairāk hektāru zemes īpašnieks.

Vislielākais trūcīgo personu īpatsvars pērn bija Riebiņu novadā – tur pašvaldības finansiālu atbalstu saņem vairāk nekā puse novada iedzīvotāju. Vismazāk trūcīgo ir Mārupes novadā – vien 3% no Mārupē dzīvojošajiem. Mārupes pašvaldība atzinās, ka pērn trūcīgā statuss tika liegts 12 personām, bet citas Neatkarīgās aptaujātās pašvaldības šādu informāciju neapkopo vai neatklāj.

Aptaujājot 14 pašvaldības, Neatkarīgā secināja, ka lielākā daļa novadu pašvaldību automašīnu, motociklu, garāžu vai lauksaimniecības zemi pāris hektāru plašumā laukos vai pāris simtu kvadrātmetru lielumā pilsētā par šķērsli trūcīgās personas statusa saņemšanai tomēr neuzskata. Atšķiras zemes platības lielums, kuru katra pašvaldība uzskata par pieņemamu pabalsta saņemšanai (no 0,06 hektāriem līdz vairāk nekā 10 hektāriem), un automašīnas lietošanas ilgums – proti, cik ilgi tā ir bijusi ģimenes īpašumā, piemēram, Gulbenes novadā tie ir vismaz pieci gadi, Krāslavas, Carnikavas novadā vismaz 2 gadi, Bauskas novadā – viens gads, Tukuma novadā – 3 mēneši. Rīgā, papildus laika ierobežojumam, uz trūcīgas personas pabalstu nevar cerēt, ja ģimenes īpašumā ir automašīna, kas ir jaunāka par 10 gadiem.

Līdz ar to vienā pašvaldībā trūcīgas personas īpašumā var būt arī jauns glauns Mercedes, bet citā pirms gada pirkts 20 gadu vecs Opel ir svarīgākais arguments, kas neļauj saņemt pašvaldības palīdzību.

Mārupes novada domes Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa Neatkarīgajai stāstīja, ka Mārupē trūcīgā statusu neliedz gūt arī tiem, kuriem pieder viens neapbūvēts zemesgabals platībā līdz 600 m2, kas tiek izmantots kā sakņu dārzs. «To esam noteikuši, jo pēc pieredzes redzam, ka mazdārziņi iedzīvotāju kategorijai, kas visādi citādi varētu pretendēt uz trūcīgā statusu, ir aktuāli. Līdzšinējā praksē nav bijis citu tipisku gadījumu, kas radītu nepieciešamību ieviest vēl citus papildu nosacījumus,» sacīja U. Putniņa.

Savukārt Ķekavā strikti vadās pēc attiecīgiem MK noteikumiem. «Šos principus esam iestrādājuši pašvaldības Sociālā dienesta saistošajos noteikumos. Citu atsevišķu noteikumu jeb nosacījumu nav, izvērtējot sociālo statusu,» rezumēja Ķekavas novada Sociālā dienesta darbiniece Ligita Bane.

***

UZZIŅAI

Kritēriji trūcīgas personas (ģimenes) statusa iegūšanai

* Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu

* Darbaspējīga persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks

* Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem

* Trūcīgai ģimenei var piederēt īpašums, kurā tā ir deklarēta un dzīvo, taču naudas uzkrājumi vai vērstpapīri ir šķērslis, lai saņemtu šādu statusu

* Katra pašvaldība var noteikt vēl citu kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav šķērslis trūcīgā statusa piešķiršanai

Avots: LM, MK noteikumi Nr. 229

Pilsēta/novads Skaits Īpatsvars % no iedzīvotāju skaita*

Rīga 38 933 5,9

Daugavpils 6080 6,5

Jelgava 5243 8,8

Jēkabpils 2724 11,1

Jūrmala 3254 6,4

Liepāja 11 435 14,9

Rēzekne 4792 14,8

Valmiera 1988 7,9

Ventspils 3122 8,1

Aglonas novads 780 19,8

Aizkraukles novads 1149 12,8

Aizputes novads 1635 17,6

Aknīstes novads 456 15,4

Alojas novads 1258 23,7

Alsungas novads 122 8,3

Alūksnes novads 2209 12,7

Amatas novads 787 13,9

Apes novads 512 13,3

Auces novads 1420 19,3

Ādažu novads 1795 17,9

Babītes novads 487 5,2

Baldones novads 440 8

Baltinavas novads 274 23,3

Balvu novads 2278 16,1

Bauskas novads 2509 9,9

Beverīnas novads 412 12,6

Brocēnu novads 338 5,4

Burtnieku novads 1279 15,4

Carnikavas novads 265 3,9

Cesvaines novads 524 18,7

Cēsu novads 1080 5,9

Ciblas novads 1026 35,7

Dagdas novads 1973 23,8

Daugavpils novads 4532 18

Dobeles novads 2540 11,4

Dundagas novads 407 9,6

Durbes novads 281 9,2

Engures novads 1026 13,5

Ērgļu novads 632 19,8

Garkalnes novads 468 6

Grobiņas novads 1109 11,9

Gulbenes novads 2914 12,8

Iecavas novads 833 9,2

Ikšķiles novads 372 4,2

Ilūkstes novads 1392 17,4

Inčukalna novads 911 11,5

Jaunjelgavas novads 935 16,1

Jaunpiebalgas novads 290 12,1

Jaunpils novads 371 15,1

Jelgavas novads 3591 14,6

Jēkabpils novads 820 16,1

Kandavas novads 1362 15,3

Kārsavas novads 1610 25,6

Kocēnu novads 1068 16,9

Kokneses novads 747 13,7

Krāslavas novads 3408 19,5

Krimuldas novads 547 10,3

Krustpils novads 1225 20

Kuldīgas novads 4430 17,8

Ķeguma novads 710 12,4

Ķekavas novads 781 3,6

Lielvārdes novads 1189 11,4

Limbažu novads 2817 15,8

Līgatnes novads 998 27,1

Līvānu novads 1959 15,7

Lubānas novads 465 18,3

Ludzas novads 2591 18,2

Madonas novads 4111 16,4

Mazsalacas novads 483 14

Mālpils novads 379 10,5

Mārupes novads 486 3

Mērsraga novads 223 13,6

Naukšēnu novads 297 14,9

Neretas novads 745 19,2

Nīcas novads 349 9,8

Ogres novads 3684 10,2

Olaines novads 1723 8,6

Ozolnieku novads 1045 10,7

Pārgaujas novads 537 13,6

Pāvilostas novads 476 16,7

Pļaviņu novads 494 8,7

Preiļu novads 998 9,3

Priekules novads 1206 20,7

Priekuļu novads 1289 15,4

Raunas novads 426 11,9

Rēzeknes novads 7947 28,2

Riebiņu novads 3189 57,6

Rojas novads 258 6,5

Ropažu novads 750 10,9

Rucavas novads 339 18,7

Rugāju novads 825 34,9

Rundāles novads 1029 27,8

Rūjienas novads 592 10,6

Salacgrīvas novads 842 10,1

Salas novads 641 16,9

Salaspils novads 1204 5,4

Saldus novads 2843 11,1

Saulkrastu novads 424 7,2

Sējas novads 212 9,2

Siguldas novads 1667 9,97

Skrīveru novads 403 10,9

Skrundas novads 1217 22,9

Smiltenes novads 1761 13,5

Stopiņu novads 1167 11,6

Strenču novads 662 17,3

Talsu novads 3518 11,3

Tērvetes novads 935 25,4

Tukuma novads 2821 9,2

Vaiņodes novads 838 32

Valkas novads 1685 18,1

Varakļānu novads 654 18,4

Vārkavas novads 225 10,6

Vecpiebalgas novads 851 20,5

Vecumnieku novads 813 9,3

Ventspils novads 1642 13,5

Viesītes novads 768 18,6

Viļakas novads 987 17,4

Viļānu novads 1890 29,5

Zilupes novads 836 24,9

***

Trūcīgas personas (ģimenes) statusu piešķir arī tad, ja ģimenei pieder

Mārupē

• viena garāža, viens automobilis uz mājsaimniecību

• viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā

• viens neapbūvēts zemesgabals platībā līdz 600 kvadrātmetriem, kas tiek izmantots kā sakņu dārzs

Gulbenē

• viens īpašums ar zemi līdz

1 ha, ja trūcīgā persona tajā ir deklarējusies

• viens transportlīdzeklis (automašīna vai motocikls), kas ģimenei piederējis vismaz 5 gadus

• garāža, mopēds

Cēsīs

• Viens nekustamais īpašums, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 3500

• Viens automobilis, motocikls vai piekabe, laiva, kas ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim

Krāslavā

• 10 ha lauksaimniecības zemes (plus 3 ha zemes par katru ģimenes locekli)

• 3 ha meža

• pirts, klēts, siltumnīca, garāža, šķūnis, ja tos neizmanto ienākumu gūšanai

• viena automašīna (ģimenes īpašumā vismaz 2 gadus), viens motocikls, traktors

• airu laiva

• velosopēdi (katram ģimenes loceklim viens)

• mājlopi

Komentāri [4]
#
Elita 3.jūnijs 2016 0:37 atbildēt
Ja nepilngadīgs bērns iz brauc mācīties uz citu LV pilsētu, tad viņš mammai vairāk nav bērns? Trūcīgā pabalsts vairāk netiek izmaksāts, jo bērna nav mājās. Tomēr viņš eksistē un ēst arī grib!
 
#
Liene 26.oktobris 2013 10:54 atbildēt
Es pusgadu ciiniijos, lai Liivaanu soc.dienests man pieskirtu truuciigaas gimenes statusu-es viena iireeju istabu, audzinaaju meitinu(1gadins), slimoju(hroniska smaga slimiiba), algotu darbu nestraadaaju...Luudzu iespeeju pieskirt dziivesvietu, jo nereaali apmaksaat iires maksu saadaa situaacijaa.3gadi nodziivoju, notika nelaime- mira meitina, dziivokli saimnieks paardeva, atradu citu istabu dziivosanai- statusu man nepieskir, jo dienaa,kad pie manis ieradaas apsekotaaji,manis nebija uz vietas.Izleema, ka es tur nedziivoju, taatad vispaar Liivaanos nedziivoju un, lai to pieraadiitu, katru meenesi man jaatziimeejas soc.dienestaa.Uz sodienu es dziivoju bez truuciigaa statusa.Taatad, ja esi deklareets un registreets Liivaanos, uz Jeekabpili vai Riigu tu izbraukt nedriiksti, labaakajaa gadiijumaa- piesieniet sevi pie kreesla un katru dienu gaidiet cieminus no soc.dienesta!P.S.Neesmu ne alkoholike, ne likuma paarkaapeeja.Sieviete ar augstaako izgliitiibu, ar smagu hronisku slimiibu, kura nepadodas un ciiniisies talaak!Lai jums izdodas arii!
 
#
@@@ 31.janvāris 2013 8:12 atbildēt
Ērgļu novadā mātēm kurām tēvi alimentus nemaksā vienalga šī nēesošā nauda tiek pierakstīta ienākunos!!
 
#
pifs 31.janvāris 2013 8:07 atbildēt
Šie cilvēki ir pirmie kuri izjūt "VEIKSMES "stāstu pilnībā!! Izaugsmes laikā viņiem samazina gan pabalstu, gan paciņu saturu. Tai pat laikā deputāti nekaunas palielināt sev algas!!! Tā lūk mazina plaisu starp bagātajiem un nabagajiem!
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers