Latvijā: Augsta valsts amatpersona "putrojas" par darbošanos Sorosa tīklā 43 komentāri
 
Latvijā

Augsta valsts amatpersona "putrojas" par darbošanos Sorosa tīklā

 
DOKUMENTI LIECINA. Savulaik ļoti bagātīgu Džordža Sorosa finansējumu saņēmušajai biedrībai Nevalstisko organizāciju centrs beigu galā ir bijuši tikai divi biedri – viena juridiska un viena fiziska persona, bet nekas nav zināms, vai biedrībai ir bijusi arī uzkrāta nauda vai kāda manta / Dokuments

Nesen amatā apstiprinātā Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāra vietniece Inita Pauloviča KM konkursa komisijai iesniegtajā dzīves aprakstā (CV) nav norādījusi ne tikai to, ka savulaik ir bijusi Sorosa fonds Latvija valdes locekle, bet arī to, ka «darbojusies» citu organizāciju «valdēs un padomēs», kas veido pasaules finanšu oligarhijas spilgtākā pārstāvja – miljardiera Džordža Sorosa – finansēto tīklu Latvijā.

Neatkarīgā jau rakstīja, ka I. Pauloviča atlases komisijai, kas vērtēja kandidātus uz KM valsts sekretāra vietnieka amatu, iesniedza CV, kurā bija noklusēts, ka pretendente ir bijusi Sorosa fonds Latvija valdes locekle no 2004. gada 3. septembra līdz 2006. gada 1. martam. Jāatgādina: I. Paulovičas kompetences «lauciņš» būs starptautiskās lietas, sabiedrības integrācija un - kas, šķiet, kaut kad varētu izrādīties svarīgi ne tikai Neatkarīgajai vien - mediju politika.

Savukārt pati I. Pauloviča Neatkarīgajai skaidroja, ka šo ietekmīgo, savulaik ar ļoti lielu naudas līdzekļu sadali saistīto amatu viņa CV nav norādījusi tāpēc, ka par darbību Sorosa fonds Latvija valdē atalgojumu neesot saņēmusi un «darbs nevalstiskajās organizācijās nebija priekšnoteikums un novērtēšanas kritērijs Kultūras ministrijas organizētā konkursa nolikumā».

Citi gan neslēpj...

Neatkarīgajai reti ir izdevies fiksēt, kad kāds no sorosiešu elites kautrējas vai, iespējams, kaut kādu noteiktu mērķu vadīts, nevēlas atklāt, ka ir [bijis] Dž. Sorosa finansētā organizāciju tīkla augsta amatpersona. Līdz šim fiksēts ir tieši pretējais - daudzu valsts amatpersonu saistība ar Dž. Sorosa tīklu ir atklājusies, tikai izpētot viņu CV vai valsts amatpersonas deklarāciju.

Minēsim kaut vai šādu pamācošu piemēru par pašreizējās kultūras ministres Daces Melbārdes (šobrīd - Nacionālā apvienība) politisko sabiedroto, kurš savulaik ieņēma ļoti augstu valsts amatpersonas statusu. Tas ir īpašu uzdevumu ministrs ES līdzekļu apguves lietās (2006. gada novembris - 2008. gada beigas) Normunds Broks, kurš savā ministra CV bija norādījis pat Sorosa fonda apmaksātu kursu un semināru apmeklēšanu.

Diezin vai tā bija sagadīšanās, ka N. Broka vadītais ministra sekretariāts kļuva par partijas TB/LNNK sašķelšanas štābu 2008. gadā un piedalījās jaunas partijas - Pilsoniskā savienība - izveidē. Tomēr pats N. Broks uz Pilsonisko savienību neaizgāja, tātad, visticamāk, šobrīd viņš ar D. Melbārdi ir vienā politiskajā spēkā.

Kas tās par organizācijām?

KM komisijai iesniegtajā I. Paulovičas CV šis nav atrodams, bet atbildē uz Neatkarīgās jautājumiem I. Pauloviča skaidro: «Savas darba dzīves laikā esmu darbojusies daudz un dažādās sabiedriskās organizācijās, tai skaitā šo organizāciju valdēs, padomēs utt. (piem. Profesionālo sociālo darbinieku asociācija, Valodu mācību centrs, NVO centrs, konsultatīvā padomē «Izglītība visiem» u.c.).»

No šā I. Paulovičas skaidrojuma atkal redzams, ka jaunizceptajai Latvijas valsts augstajai amatpersonai atmiņa pieklibo, kad viņa mēģina atcerēties savus amatus Sorosa tīkla organizācijās.

Vai «baltie plankumi» atmiņā par viņas biogrāfijas faktiem I. Paulovičai varētu traucēt darbu augstajā ierēdnes amatā, kur bez labas atmiņas ir grūti strādāt? Nav īsti saprotams, jo dažus citus, šķiet, nenozīmīgākus faktus viņa atceras pat ļoti labi. Proti, viņa atminējās pat kādu publikāciju pirms 11 gadiem, kurā Neatkarīgā tikai cita starpā bija pieminējusi I. Paulovičas «darbību Sorosa fonds Latvija valdē» (2006. gada 9., 10. un 11. janvāra publikācija Sorosiešu tīkls Latvijā: mērķi un darbojošās personas) un kuru pat paši šīs publikācijas autori bija piemirsuši.

SIA nav sabiedriska organizācija

Kur tad redzamas atmiņas «nobīdes» nesen apstiprinātajai KM valsts sekretāra vietniecei?

Piemēram, atbilstīgi Uzņēmumu reģistra datu bāzei Firmas.lv, I. Paulovičas pieminētais Valodu mācību centrs nav nedz «sabiedriskā», nedz nevalstiska organizācija, bet gan Sorosa fonds Latvija, ANO Attīstības programmas (kā šīs juridiskās personas reģistrācijas valsts norādīta šādi - «Amerikas Savienotās Valstis, ASV»), Britu padomes Latvijā un Latvijas valsts 1994. gadā dibināta uzņēmējsabiedrība sabiedrības ar ierobežotu atbildību juridiskajā formā, kura, atbilstīgi citiem informācijas avotiem, saņēmusi arī Sorosa finansējumu.

SIA Valodu mācību centrs savulaik ir vadījuši vairāki ietekmīgi sorosieši, bet I. Pauloviča šajā uzņēmējsabiedrībā ir bijusi padomes locekle no 2003. gada 3. jūlija līdz 2006. gada 6. apīlim. Šobrīd šī SIA ir pilnībā privatizēta un tās īpašnieki ir 25 privātpersonas, kurām nav pilnīgi nekāda publiski fiksējama sakara ar Sorosu vai viņa tīkla struktūrām, nedz arī ar politiskajām kolīzijām Latvijā.

Prioritātes mainās

Kā mēs redzam no I. Pauloviča atbildēm, viņa arī apgalvo, ka darbojusies «sabiedriskās organizācijas» «NVO centrs» «padomē vai valdē».

Juridiski (t.i., Uzņēmumu reģistra datu bāzē) nav fiksēta organizācija ar šādu nosaukumu, tomēr Sorosa fonds Latvija gada atskaitēs «NVO centrs» ir pieminēts ļoti bieži, un ar to acīmredzot domāta 1996. gadā dibinātā biedrība Nevalstisko organizāciju centrs (vēsturiskie nosaukumi: līdz 1997. gadam - bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību NGO centrs - Rīga; līdz 2005. gadam - bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nevalstisko organizāciju centrs).

Kā redzams no Sorosa fonds Latvija gada pārskatiem, «NVO centrs» savulaik ir bijusi Dž. Sorosa visdāsnāk finansētā nevalstiskā organizācija Latvijā. Piemēram, 1999. gadā tai piešķirti 655 000 ASV dolāru, 2000. gadā - 193 000 dolāru, 2001. gadā - 143 000 dolāru, 2002. gadā - 200 000 dolāru.

Tikai 2003. gadā Sorosa dāsnums pārorientējies uz tobrīd Sorosa fonds Latvija jaundibināto «Sabiedriskās politikas centru Providus», kuram sākotnēji tika piešķirti 878 000 dolāru, kamēr «NVO centram» - vairs tikai 112 000 dolāru.

Nauda aiziet citus ceļus

Datu bāzē Firmas.lv redzams, ka biedrības Nevalstisko organizāciju centrs vadībā vienmēr ir bijuši pazīstami sorosieši, tomēr I. Paulovičas uzvārda starp tiem nav. Varbūt biedrības atbildīgās amatpersonas aizmirsušas reģistrēt Uzņēmumu reģistrā I. Pauloviču kā «padomes vai valdes» locekli?

Biedrība Nevalstisko organizāciju centrs 2006. gada 23. augustā tika reorganizēta, pievienojot to citai Sorosa tīkla organizācijai - Sorosa fonds Latvija telpās reģistrētajai Latvijas platforma attīstības sadarbībai (LAPAS).

Kā liecina Neatkarīgās rīcībā esošs dokuments, lēmumu par biedrības Nevalstisko organizāciju centrs pievienošanu LAPAS pieņēmuši divi tās vienīgie biedri - Sorosa fonds Latvija un Sorosa tīkla ilggadējā amatpersona Daiga Holma (vēlāk arī - Valda Zatlera preses pārstāve, Zatlera Reformu partijas un šīs partijas ekonomikas ministra Daniela Pavļuta preses sekretāre, šobrīd iekšlietu ministra Riharda Kozlovska padomniece) privātpersonas statusā. Pievienošanas lēmumā nekas nav minēts par biedrības Nevalstisko organizāciju centrs naudas vai mantas nodošanu LAPAS.

Cita starpā, kā liecina Sorosa fonds Latvija atskaites, LAPAS 2006. gadā piešķirti tikai 35 000 dolāru (varbūt tas nozīmē, ka šī organizācija ir finansēta, izmantojot citus naudas avotus?), kamēr «Sorosa favorīti» togad ir bijuši Providus (355 000 dolāru) un Delna (97 000 dolāru) utt.

Nodrošināšana, attīstīšana, paplašināšana...

Savukārt I. Paulovičas pieminētā «Konsultatīvā padome Izglītība visiem» nav nedz sabiedriska organizācija, nedz uzņēmējsabiedrība, bet gan valsts «konsultatīva institūcija», kas, kā teikts Ministru kabineta 2003. gadā apstiprinātajā šīs institūcijas nolikumā, «veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO), ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (turpmāk - UNESCO), Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā».

Citā oficiālā avotā minēts, ka šīs «konsultatīvās padomes sastāvā darbojas 33 valsts, nevalstisko un starptautisko institūciju un privātā sektora pārstāvji, un tās mērķis ir veicināt izglītībā iesaistīto institūciju un organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību mūžizglītības, daudzveidīgu mācīšanās iespēju nodrošināšanas, cilvēku pamatprasmju attīstīšanas, kā arī formālās un neformālās izglītības mijiedarbības paplašināšanas jautājumos».

Publiskos avotos vairāk nekas par šīs padomes darbību nav atrodams.

Visbeidzot I. Paulovičas pieminētā Profesionālo sociālo darbinieku asociācija Uzņēmumu reģistrā tiešām reģistrēta kā «sabiedriskā organizācija», liecina datu bāze Firmas.lv. Tomēr šīs «sabiedriskās organizācijas» likvidācija ir uzsākta jau 2006. gada janvārī un pabeigta 2007. gada rudenī, bet vairāk par to nekas publiski nav zināms.

Komentāri [43]
#
Inita P. 27.augusts 2017 13:39 atbildēt
Kucītei piemirsušies visi sunīši... Laikam jau labi pajāta bõba.
 
#
zagļi jāsoda ! 25.augusts 2017 15:26 atbildēt
vecais plukata šoroš esot tāds pat zaglēns un smerdelis kā rotšidsūdi un cits volstrītas skams.
 
#
Jāsoda gan ! » zagļi jāsoda ! 26.augusts 2017 13:01 atbildēt
Ja Soross tik varens, tad laiks šeit valdošos kremļa pakalpiņus novākt fiziski.
 
#
Neslāvs 24.augusts 2017 12:58 atbildēt
Nekādi nav skaidri Sorosa kunga un viņa veidoto organizāciju nodarījumi. Tikai dotācijas, investīcijas un padomju latviešu un šeit sabraukušo krievu kolonistu civilizēšana. Neticu , ka tam , ko noliek Lembis, ir kaut mazākie neģēlīgie nodomi.
 
#
bnf » Neslāvs 25.augusts 2017 12:49 atbildēt
Ipasi negudram neslavam - tas saucas ietekmes agents, kuru finanse, apmaca un dod regulejumus "it ka nevalstiska organizacija", bet finansu izcelsme ir arvalsts - dotaja gadijuma asv! Protams, ka tas ir slepts balta nama finansejums caur rezima uzticamiem cilvekiem.saja gadijuma soross!
Protams, vida si jezga ir "demokratijas ieviesanas" aizsega, bet istie iemesli varetu but Latvijas valdibas "vadisana" pareizajas sliedes!
nu padoma - kurs savu naudu izmetis kaut kadai suda demokratijai Latvija!
 
#
Neslāvs » bnf 25.augusts 2017 15:27 atbildēt
esmu vecs rusofobs atkritums, nekas vairāk.
 
#
Neslāvs » Neslāvs 26.augusts 2017 13:04 atbildēt
Nekad neesmu krieva bijies, tikai ienīstu no visas sirds. Tātad fobijas nav, bet ir vēlme atriebt.
 
#
Lauku vecis » Neslāvs 26.augusts 2017 11:39 atbildēt
Citadeles uzdāvināšana bija mesli sarosu tīklam no ASV!
Visu Latvijai nav vis Latvijai, bet Levitam un levītiem- sarosiešiem.
 
#
Neslāvs » Lauku vecis 26.augusts 2017 12:57 atbildēt
Pēc tā , kad banku nepārdeva vaņkām, atvēru tur gan savu , gan uzņēmuma rēķinu. Un Levita kungs būs Latvijas prezidents !
 
#
Lauku vecis » Neslāvs 27.augusts 2017 10:10 atbildēt
Nebūs Latvijā , kā Ukrainā par prezidentu Dieva izredzētais. Levits , muļķi Neslāvs , būdams ministrs , radīja apstākļus, ka OLIGARHI VARĒJA SĀKT ŠIVERĒT 'Muļķi , tauta vēlēs prezidentu un ES KĻŪŠU PAR PREZIDENTU UN KĀ ULMANIS 34. GADĀ Dieva izredzētā radītos zociķus sasēdināšu Liepājas nometnē! Skaidrs!
 
#
Neslāvs » Lauku vecis 27.augusts 2017 11:32 atbildēt
Atkorķē savu 2litreni dziras un atslābsti. Jā, un vēlēšanās neaizmirsti nobalsot par VIENOTĪBU , tur nav zociķu. Un , ja sapņo par valsts prezidenta amatu, tad sāc ar iestāšanos šajā partijā, veiksmi.
 
#
H 24.augusts 2017 10:07 atbildēt
Pretīgi. Ir skaidri redzams, ka Melbārde ir marionete vecās Sorosa - Tēpistu kliķes ķetnās. Varas mau.
 
#
U » H 25.augusts 2017 13:05 atbildēt
Diezin vai marionete - viņa ir Sorosa tīkla pārstāve
 
#
Gerasims 23.augusts 2017 19:43 atbildēt
Darbošanās valdēs ir sabiedrisks darbs. Tagad. HA,HA,HA!
 
#
Jevgēņijs » Gerasims 25.augusts 2017 13:08 atbildēt
Pilnīgi piekritu - HA,HA, HA. Turklāt tas nav arguments, kāpēc šāds fakts būtu jāslēpj. EorpPass CV ir noteiktas prasības un darbs sab. organizācijās tur ir jānorāda
 
Skatīt visus 43 komentārus >
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers