Par jauniešu nodarbināšanu darba devēji var saņemt Eiropas naudu
©SCANPIX

Līdz šā gada 10. augustam darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs var iesniegt pieteikumus, lai uz sešiem mēnešiem piedāvātu darba vietu savā uzņēmumā jauniešiem bezdarbniekiem ar profesionālo vai augstāko izglītību.

Pirmo pusgadu NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 eiro apmērā nodarbinātā jaunieša algai (jaunietim ar invaliditāti - 300 eiro). Darba devējam ir jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.

Pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt sešus mēnešus.

Pieteikt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz četrus mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, darba devējs nevar nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1. solis: jāizdrukā pieteikuma forma NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv), sadaļā «Darba devējiem».

2. solis: jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

3. solis: līdz 2017. gada 10. augustam aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu pieteikums jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. 
Komentāri Skatīt