Ekskluzīva vieta Jūrmalas pludmalē uzņēmējiem izmaksā tikai 5 tūkstošus eiro gadā
Jurmala.lv arhīvs ©jurmala

Šogad Jūrmalā noritējusi pludmales nogabalu nomas tiesību izsole, kurā uzņēmējiem izsolītas astoņu pludmales nogabalu nomas tiesības par kopējo nomas tiesību maksu 42 546 eiro gadā,respektīvi, par vienu pludmalas nogabalu māksājot tikai piecus tūkstošus gadā.

Izsolītie nogabali atrodas aktīvās atpūtas, mierīgās atpūtas un neitrālajās zonās Bulduros, Majoros, Dubultos, un darbu uzņēmēji sāks šovasar. Izsoles mērķis ir sakārtot pludmales zonas apsaimniekošanu un uzņēmējdarbības organizēšanu krasta joslā. nomas līgumā paredzēts, ka nomniekiem jāievēro vides aizsardzības noteikumi un prasības, jāiesaistās Zilā karoga kustības popularizēšanā, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem pilsētā, vēsta Jūrmalas pilsētas dome.

Papildus izsole norisināsies 2017. gada 26.maijā Jūrmalas pilsētas domē.Izsolei tiek piedāvāti 5 pludmales nogabali - 2 nogabali Dubultos, Mellužos, Vaivaros un Kauguros.

Pirmo reizi pludmales nogabalu nomas tiesību izsole, izsolot pludmales nogabalu nomas tiesības uz piecu gadu termiņu, norisinājās 2015.gadā. Kopumā Jūrmalas pilsētas 47 pludmales nogabalos strādā 34 uzņēmēji, piedāvājot sporta, aktīvās un mierīgās atpūtas pakalpojumus, ir izvietojuši vasaras terases un sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

 
Komentāri 1 Skatīt [1]
Skatīt komentārus [1]