Latvijā: Rēzeknē ar vērienu atzīmē Latgales kongresa simtgadi 3 komentāri
 
Latvijā

Rēzeknē ar vērienu atzīmē Latgales kongresa simtgadi

 
Kaspars Krafts/ f64 photo agency

Piektdien, 5.maijā, plkst.10 Latgales kongresa simtgadei veltītos pasākumus Rēzeknē ievadīs dievkalpojums, kuram plkst.11 sekos svinīgs gājiens no katedrāles līdz Latgales kongresam simtgadei veltītajam mākslinieka Visvalža Asara veidotajam piemineklim "Latgales kongresam 100". Gājienā piedalīsies Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas, pašvaldību, robežsardzes, zemessardzes, jaunsardzes pārstāvji un dažādu dzīves gājumu un profesiju ļaudis.

Latgales simtgades kongresa pirmās dienas plenārsēdē Latgales vēstniecībā "Gors" no plkst.14 līdz 17 būs iespēja dzirdēt valsts augstākās amatpersonas, kā arī Egila Levita ziņojumu par 1917.gada kongresa juridisko pusi, vēsturnieces Inese Runces priekšlasījumu par 1917.gada vēsturisko kontekstu, tāpat eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas pārdomas par drošības jautājumiem, Annas Rancānes un Viestura Kairiša viedokļus par latgaliskā izpratni un vērtību mūsdienās.

Anita Vaivode/ f64 photo agency

Pasākums simboliski turpināsies visu nakti, jo no plkst.18 Festivāla parkā "Latgaliešu valodas naktī" būs iespēja dzirdēt gan latgaliešu dažādu stilu mūziķus, gan klausīties latgaliešu dzeju un prozu. Otrajā kongresa dienā, 6.maijā, Latgales simtgades kongresa darbs ritēs piecās sekcijās, skarot Latgales reģionam būtiskus jautājumus tautsaimniecības, tiesību zinātņu, mediju un latgalistikas jomās, diskutējot par problēmjautājumiem un akceptējot kongresa rezolūciju, kas ietvers aktuālākos starpkongresu laikā risināmos uzdevumus Latgales reģiona stiprināšanai un vēsturisko 1917.gada lēmumu īstenošanai praksē. Plānots, ka kongresu apmeklēs arī latgalieši no Sibīrijas.

6.maijā Daugavpilī notiks Tautu forums, kurā tiks akcentēts dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju devums dažādās jomās, jo īpaši uzsverot lomu valsts veidošanā un attīstībā. No plkst.9 Tautu foruma dalībnieki un jebkurš interesents tiks aicināti piedalīties tematiskās brokastīs Daugavpils vēsturiskā centra kafejnīcās, kurās norisināsies "Sarunu Lavka". Savukārt plkst.11 Vienības namā ar Valsts prezidenta uzrunu darbu sāks Tautu forums. Tā saturisko daļu veidos Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētnieki, kuri prezentēs zinātniskus lasījumus par šādām tēmām: "Tautības Latgalē / Daugavpilī. Mazākumtautību loma Latvijas veidošanā", "Vienības namam - 80" un "Izcilu personību devums Daugavpilī - Latvijā - Pasaulē", kam sekos debates, jautājumi un domu apmaiņa.

Vienības laukumā plkst.13 sāksies Baltā galdauta svētki "Latgale svin", uz ko šoreiz ielūgs Daugavpils Nacionālās kultūras biedrības. Pilsētas vēsturiskajā centrā tās piedāvās savas nacionālās virtuves gardumus, cienās daugavpiliešus un pilsētas viesus. Koncertā "Tango virs pilsētas" tiks izpildīta Daugavpilī dzimušā "tango karaļa" Oskara Stroka mūzika. Tajā uzstāsies Daugavpils Akordeonistu orķestris, Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Rihards Mačanovskis, solists Dainis Skutelis un Latvijas čempioni Latīņamerikas dejās "Seniori I" (2015, 2016) Svetlana un Viktors Kisili. Turpinājumā - Franča Trasuna lugas “Nūgrymušõ pile” pirmizrāde Daugavpils teātrī.

Vēsturiskā Latgales kongresa simtgades pasākumu programma ietver arī starptautisko tēlniecības simpoziju un Starptautisko militāro orķestru festivālu Daugavpilī, Tautas mūzikas svētkus Ludzā, Latgales mākslas svētkus Višķos, virkni citu notikumu visā Latgales reģionā.

Komentāri [3]
#
Fabriks 5.maijs 2017 12:22 atbildēt
Baltu tautas okupēja Jersiku.
 
#
Kendjuks 5.maijs 2017 11:34 atbildēt
Interesanti būtu uzzināt informāciju arī par kongresiem: Par Kurzemes, Vidzemes, Sēlijas, Zemgales un Augšzemes pievienošanu Latvijai.
 
#
Jāzeps 5.maijs 2017 10:16 atbildēt
BET AIZSTĀVIS, SV. GARS,-ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā,-Tas jums visu paskaidros,atgādinās,brīdinās,-kā Es jums Esmu mācījis !!! (Jāņa Evang. 14-26)
REDZI, ES ŠODIEN jūsu priekšā nolieku izvēlei,=svētību vai lāstu,=svētību,ja jūs klausīsit Tā Kunga ,savaa Dieva, baūšļiem,ko Es jums šodien pavēlu,-bet lāstu,-ja jūs neklausīsit Tā Kunga,sava Dieva bašļiem.(5-ā Mozus 11-26) NETAISI SĒV TĒLUS un dievekļus, ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes,ne no tā, kas ūdenī.  Nezemojies un nekalpo tiem, jo es tavs Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas Mani nīst, bet Es daru žēlastību tūkstošiem tiem, kas Mani mīl, un tiem, kas tur Manus baušļus. 2- Mozus 20-1-7.
IZRAĒLA ĶĒNIŅŠ JEHUS pavēleja virsniekiem ielauzties baala elku templī,(baznīcā)un apkaut baala elku priesterus,noplēst baala templi, baala elku atveidus,dievekļus sadedzināt. Viņi baala tempļa vietā iztaisīja atejas bedri,kas ir līdz šai dienai. Tā Kēniņš Jehus iznīcinot elkdievības kalpošanu Izraēlā,- atbrīvoja nāciju no iznīkšanas,nabadzības lasta. (2-ā Kēniņu 10-25)
DAUDZI,KAS BIJA kļuvuši ticīgi,-un labs skaits to,kas bija darbojušies ar okulta satura literatūru, burvju mākslām,dievekļu,ikonu izgatavošanu,=sanesa grāmatas,ikonas un tās sadedzināja visu acu priekšā,=sarēķinot kopējo vērtību,-sanāca piecdesmit tūkstoši sudraba gabalu.( Apust. darbi 19-19) TAI VIETĀ, lai šodien visu darīt pareizi tā,kā to darīja un macīja Jēzus,un pirmās Apustuļu paraugdraudzes, pielūgt Dievu Garā un patiesībā,=dažu konfesiju vadība,sātana ietekmē, ignorējot Dieva Sv.Rakstius,=paaudžu paaudzēs spītīgi turās pie religiskām tradīcijām,fiziskā elementa,= elkiem,dievekļiem,ikonām,smagu krustu publisku staipīšanu,=paturot tautas zem iznīkšanas,sabrukšanas,nabadzības,pat valstiskuma pazaudēšanas lāsta. Laikam tikai ar beisbola nūju veicot fizisku restartu, varētu konfesiju līderiem aktivizēt galvā paklausības funkciju Dievam,=no Baznīcām aizvākt dievekļus un elkus.. SV. GARS caur Ap. Pāvila muti liecina, =brāļi,= mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir,lai viņi tiktu izglābti. Jo es dodu viņiem liecību,ka viņi deg par Dievu,bet bez izpratnes. Jo aplam saprazdami Dieva taisnību,viņi centušies celt savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jo bauslības gals ir Kristus,=Viņā iegūst taisnību ikviens,kas tic Jēzus Vārdiem. Jo,ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi,ka ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem,=tu tiksi izglābts. (Vēst.Rom.-10-nod.)
“PATIESI, PATIESI Es tev saku: ja kas nepiedzimst no jauna, tas nemantos mūžīgo dzīvību.” Nikodēms Jēzum vaicāja: “Kā var piedzimt, vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?” Jēzus paskaidroja,-līdzīgi vējam,dzirdi ka pūš,bet neredzi,=tā arī Sv. Gars,-tevī ienāk,bet tu Viņu neredzi. (mūsdienīgi,-tiek ieinstalēta Dieva bērna genētika) Nikodēms Jēzum jautāja: “Kā tas var notikt.(Jāņa Evanģ. 3-nod.) Sākot ar Romas Pāvestu,Juris Rubenis,Zbigņevs Stankevičs,Jānis Vanags,=un daudzi miljoni ikonu godātāji un bučotāji pasaulē deg par Dievu, bet bez saprasšanas,=nav piedzimuši no augšienes,šis fakts spiež viņiem piekopt okultismu,rīkot krustaceļus,staipīt smagus koka krustus pa Vecrīgu,vilkt bluķi apkārt parlamentam,= iznīkš.lāsta uzlikšana,bučot ikonas,krāsot olas un t.t. Pareizi ir visu darīt tā,kā to darīja Jēzus Kristus,=kā to darīja Apustuļu paraugdraudzēs,=kā māca Bībele. Apust. Pāvila vēst.Galatiešiem-1-8.,= stāv rakstīts,=dubultlāsts tam,kurš sagroza Evanģ. saturu. Paaudzēm nemācot skolās Bībeli,-sātans atņēma cilvēkam izpratni par nepieciešamību pildīt Dieva gribu. Religija ar dievekļu,krustu staipīšanu,bučošanu,=bez paklausības Dievam, grib aizsniegt Dievu. Vai neesam nobrieduši sarīkot talku, ar kravas mašīnām apbraukāt visas LV-Baznīcas, izvākt visu okulto inventāru, ar prieku sadedzināt ugunskuros,cept desiņas un pēc grēku nožēlas,lūgt Dievam=lai noņem no LV- iznīkšanas lāstu,= atjaunot LV- Dieva svētību stāvoklī. KĀPĒC MĒS SPĪTĪGI NEGRIBAM IZPILDĪT DIEVA GRIBU,spītīgi TURAMIES PIE SABRUKŠANAS iznīkšanas LĀSTA? Latgale no Aglonas dēmoniskās dievekļu lāsta ietekmes kā indiāņu zeme atmirst, palikušie no kandžas ar iekrāsotu seju kā indiāņi. (to man atklāja Sv.Gars). Unikāls video=www.youtube.com/watch?v=J4QpCyPfKt8
 
Pievienot komentāru
Vārds *
Komentārs *
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers