Bērnu nama bērni. Ko neizdarīja desmit gados, izdarīs divos
 
©Ekrānšāviņš no avīzes

Nav saprotams, no kā baidās Saeimas deputāti, debatējot Saeimas plenārsēdē par to, vai bērnam līdz trīs gadu vecumam, kurš palicis bez vecāku aprūpes un gādības, īstā vieta ir bērnu nams. Arī bērnam ar invaliditāti.

Pirms desmit gadiem sākušās diskusijas par ģimeniskas vides nodrošināšanu pamestiem un vecākiem atņemtiem bērniem (kas neizbēgami skar bērnu namu tēmu) politiķos joprojām raisa neizpratni - kur tad mēs liksim bērnu, kuru neviens konkrētā brīdī nevēlēsies ņemt. Atbilde ir tikai viena, un tas ir arī politiķu rokās: jārada sistēma, lai bērnu iestāde būtu tikai izeja viskritiskākajā situācijā, bet ne ierasta prakse. Iespējams, Saeima ir spērusi pirmo soli un pieņēmusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumus, paredzot, ka, sākot ar 2019. gadu, bērnu namos vairs nevarēs ievietot bez vecāku aprūpes palikušos bērnus līdz trīs gadu vecumam, tiesa, tas neattieksies uz bērniem ar veselības vai funkcionālajiem traucējumiem.

Diskusiju par šādu priekšlikumu sāka deputāte Inga Bite (Latvijas Reģionu apvienība), kura rosināja likumā paredzēt, ka bērnus līdz trīs gadu vecumam neievieto bērnu namā. «Pašlaik bērnu aprūpēs iestādēs nonāk arī pavisam maziņi bērni, zīdaiņi, tāpēc man ir tāds konkrēts priekšlikums,» teica I. Bite. Saskaņā ar viņas priekšlikumu likuma normai būtu jāstājas spēkā bez pārejas perioda. «Līdz trīs gadu vecumam veidojas cilvēka galvenās rakstura iezīmes, un viena no pamatiezīmēm ir spēja uzticēties, pieķerties un veidot attiecības. Šīs prasmes ir iespējams attīstīt vienīgi tad, ja ir konkrēts cilvēks, kuram pieķerties, uzticēties un ar kuru veidot attiecības. Bērnu namā to nodrošināt nav iespējams. To ir iespējams nodrošināt tikai un vienīgi ģimenē,» sacīja I. Bite. Viņasprāt, Labklājības ministrijai uzstājīgāk ir jāstrādā, lai Latvijā paplašinātos audžuģimenes, kuras var uzņemt pie sevis mazuļus. Turklāt tam jau šāgada budžetā esot piešķirti četri miljoni eiro.

Lai gan jau pašlaik Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka primāri bērnam, kas izņemts no ģimenes, ir jānodrošina ģimene, vairāk par divsimt bērniem līdz trīs gadu vecumam atrodas bērnu iestādēs. Neatkarīgā, viesojoties aprūpes centrā Kalkūni, pārliecinājās, ka vasaras beigās tur bija vairāki zīdaiņi (turklāt bez veselības traucējumiem), kuri bija ievietoti tieši bērnu namā. Savukārt tiesībsarga veiktajā pētījumā atklājās, ka nereti audžuģimenēm uzņemt bērnus krīzes situācijā nemaz nepiedāvā. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Hosams Abu Meri (Vienotība) sacīja, ka šādas normas pieņemšana var radīt riskus bērnu tiesību aizsardzībā, ja «nebūs pakalpojuma, ja nav audžuģimenes vai aizbildņa, kur varētu nodot aprūpēt bērnu - kur bērns paliks? Savā ģimenē?» Viņš uzsvēra, ka pašlaik pie šiem jautājumiem strādā darba grupa. H. Abu Meri papildināja Lolita Čigāne (Vienotība), uzsverot, ka I. Bites priekšlikumā nav pārejas perioda: «Mēs vairākkārt no Labklājības ministrijas esam dzirdējuši, ka audžuģimenes šobrīd tam vēl nav gatavas, bet divu gadu laikā būs gatavas šādai situācijai.»

Diskusijas par šo jautājumu Saeimā bija asas, un sēdes vadītājam pat nācās klaudzināt ar āmuru, piemēram, kad runāja deputāts Juris Viļums (Latvijas Reģionu apvienība): «Cik daudz esam vērti visi mēs, 100 deputāti, un cik vērta visa mūsu valsts, ja nespēj parūpēties par 80 zīdaiņiem gadā?» Deputātiem bija jautājumi - kas notiktu gadījumā, ja bērns ir smagi slims un neviens nevēlas viņu paņemt savā ģimenē? I. Bites priekšlikums par neievietošanu bērnu namos attiecās uz pilnīgi visiem bērniem. Taču Saeima tomēr nolēma, ka tas uz bērniem ar invaliditāti neattieksies un šos bērnus bērnu namos ievietot varēs arī līdz trīs gadu vecumam. Tiesībsargs par šādu deputātu ideju izteicies krasi negatīvi, norādot, ka «tas legalizēs bērnu ar īpašām vajadzībām ievietošanu institūcijās viņu veselības stāvokļa dēļ».

***

Bērni bērnu namos

7281 bērns atradās ārpusģimenes aprūpē

No tiem 1429 bērni aprūpes iestādēs, tajā skaitā 220 bērni līdz trīs gadu vecumam

1232 bērni audžuģimenēs

2661 bērns aizbildņu ģimenēs

2015. gadā 1235 vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības pār saviem bērniem, bet 640 personām tās ar tiesas lēmumu atņemtas

Lielāko daļu no bērniem, kuri no šīm ģimenēm izņemti, uzņēmušas aizbildņu vai audžuģimenes, 440 bērni tomēr ievietoti aprūpes iestādē - sociālās aprūpes centrā vai pašvaldības bērnunamā.

*

Avots: Labklājības ministrija, tiesībsargs