Piejūras kāpu vērtību saglabāšanai cer uz izglītotu sabiedrību
 
©Emīls Desjatņikovs, F64 Photo Agency

Lai veicinātu piejūras kāpu vērtību saglabāšanos, viens no priekšnosacījumiem ir izglītots piekrastes apmeklētājs, uzskata projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" autori.

Pēc šo speciālistu domām, vērtību saglabāšanu varētu veicināt ar izglītotiem piekrastes apmeklētājiem, kas ir informēti par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un pārvietojas tikai pa takām, platformām un laipām, būtiski mazinot savu "pēdu nospiedumu" dabā, aģentūru LETA informēja projekta pārstāve Rita Arāja.

Projekta īstenošanas laikā atsevišķos posmos Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastē ir apsekotas dabas vērtības, konstatējot, ka teritorijās kāpu biotopu stāvoklis variē no izcilas līdz zemai kvalitātei. Pētījuma autori gan uzsver, ka ekosistēmu pakalpojumu kartēšana un novērtēšanas process veikts tikai izvēlētajās pilotteritorijās, kas ir neliela izmēra, un dati nav attiecināmi uz visu Saulkrastu un Jaunķemeru piekrasti.

Kartēšanas laikā eksperti secinājuši, ka Jaunķemeru piejūras mežaino kāpu kvalitāte ir izcila, bet priekškāpu un embrionālo kāpu kvalitāte ir zema, jo tur vēl nav rasts labākais apsaimniekošanas risinājums, lai salāgotu peldvietas kvalitātes uzturēšanas prasības ar biotopu netraucētu pastāvēšanu. Kā viens no risinājumiem būtu attīstīt jūras izskaloto aļģu kā resursa izmantošanu.

Savukārt Saulkrastos mežaino piejūras kāpu kvalitāte ir vērtējama no vidēji labas līdz labai, priekškāpu kvalitāte ir laba, bet embrionālo kāpu kvalitāte vērtējama kā vidēja. Tāpēc pie Baltās kāpas drīzumā paredzēts atklāt vides objektus, norādes zīmes un informācijas stendus, kuru uzdevums ir saudzīgi vadīt atpūtniekus caur piekrastes mežu un kāpām.

Šāda ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana teritorijās veikta, lai nākotnē abās teritorijās būtu iespējams īstenot tālredzīgu, dabas resursus saudzējošu teritoriju attīstības plānošanu. Teritoriju attīstības scenāriju izstrāde ir viena no teritoriju plānošanas dokumentu izstrādes metodēm, kas ļauj stratēģiski izvērtēt teritorijas iespējamo izmaiņu radītos ieguvumus un zaudējumus.