Savākti nepieciešamie paraksti iniciatīvai par stingri reglamentētu ĢMO audzēšanu Latvijā
 
©f64.lv

Sabiedrības iniciatīvu portālā savākti vairāk nekā 10 000 parakstu, lai pieņemtu stingru ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) audzēšanu reglamentējošu likumu.

Iniciatīva portālā tika ievietota 2014.gada jūnijā, un tās pieteicēja bija Solveiga Strauberga.

Toreiz viņa norādīja, ka jau vairākus gadus Latvijā tirgo ģenētiski modificētus pārtikas produktus, tomēr par ĢMO audzēšanu Latvijā izlemjot pašvaldības un paši ĢMO ražotāji. Līdz ar to tika pieprasīts pieņemt likumu, kurš stingri reglamentētu ĢMO audzēšanu Latvijā.

Iniciatīvas pieteicēja pieprasīja pieņemt likumu, kurš Latvijā atļautu audzēt tikai ne ģenētiski modificētas kultūras, arī ievest un tirgot varētu tikai ģenētiski nemodificētas sēklas.

Likumam būtu jāattiecas gan uz Latvijā, gan ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem un personām. Likumā būtu jāiekļauj prasība visiem tirgotājiem obligāti un ļoti redzamā veidā norādīt, ja kādā produktā vai tā sastāvā ir izmantoti ĢMO, uz sēklu paciņām precīzi norādīt to izcelsmi ar atzīmi, ka tās nav ĢMO. Par likuma pārkāpšanu būtu nosakāms atbilstošs sods gan audzētājiem, gan tirgotājiem. Ienākumus no šiem sodiem vajadzētu ieskaitīt Ģimenes valsts pabalstu budžetā.