Vides aizsardzībā visvairāk līdzekļu tiek lietots ūdens resursu aizsardzībai
©Scanpix

No vides aizsardzības nozarēm 2014.gadā visvairāk līdzekļu Latvijā tika tērēts ūdens resursu aizsardzībai, liecina Centrālās statistikas pārvaldes Latvijas statistikas gadagrāmatā apkopotā informācija.

Kopumā 2014.gadā ūdens resursu aizsardzībai izlietoti 58 910 eiro, kas ir 39,4% no visa izlietoto līdzekļu apjoma. Otras lielākās izmaksas bija līdzekļi atkritumu savākšanas un pārstrādes iekārtām - 55 116 eiro jeb 36,8% no izlietoto līdzekļu apjoma. Gaisa aizsardzībai izlietoti 17 897 eiro, bet citām nozarēm - 17 748 eiro.

Kopumā līdzekļu izlietojums vides aizsardzībai 2014.gadā bijis 149 671 eiro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2013.gadu izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies - 2013.gadā tie bija 217 390 eiro.

Līdzekļi vides aizsardzībai ietver investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzības pasākumiem. Līdzekļi paredzēti gaisa aizsardzībai, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanai, bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai, vides pētniecībai un attīstībai, kā arī citām vides aizsardzības darbībām.

 
Komentāri Skatīt