VM ģimenes ārstiem piedāvā parakstīt "mierizlīgumu"
 
Attēlam ir ilustratīva nozīme ©F64

Veselības ministrija (VM) ģimenes ārstiem sagatavojusi sava veida "mierizlīgumu" jeb sadarbības memorandu, piedāvājot piecu dienu laikā to saskaņot un ierasties uz "svinīgu" parakstīšanu, tomēr ārsti ar šādu steigu nav apmierināti un pirms jaunu vienošanos parakstīšanas aicina izpildīt iepriekš ministrijas dotos solījumus.

VM sagatavoto memorandu ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju (LĢĀA) un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju plānots parakstīt rīt.

Kā teikts VM sagatavotajā sadarbības memoranda projektā, lai attīstītu primārās veselības aprūpes sistēmu, prioritāra nozīme ir piešķirama primārās veselības aprūpes sistēmas organizācijai un attīstībai atbilstoši pacientu interesēm. VM ir izdalījusi vairākus primārās veselības aprūpes principus, piemēram, to, ka primārā veselības aprūpe ir pieejama visiem iedzīvotājiem. Tāpat uzsvērta veselības aprūpes pēctecība, kā arī sadarbība ar citiem veselības aprūpes "līmeņiem".

Memoranda parakstītājiem arī ir jāizsaka gatavība organizēt viedokļa apmaiņas ne retāk kā reizi trijos mēnešos, kā arī visas puses, parakstot šādu dokumentu, apņemtos regulāri pārskatīt esošās ģimenes ārstu prakšu atbalsta piemaksu sistēmas efektivitāti un izvērtēt iespēju to pilnveidot. Bez jau minētā iesaistītās puses apņemtos pilnveidot ģimenes ārstu prakšu kvalitātes kritēriju sistēmu.

Pēdējais punkts memorandā atzīmēts kā VM apņemšanās: "Veselības ministrs apņemas sekmēt primārajai veselības aprūpei piešķirtā finansējuma palielināšanu."

Minēto sadarbības memoranda projektu VM ģimenes ārstiem nosūtīja pagājušajā piektdienā ar aicinājumu papildinājumus iesūtīt līdz vakardienai, 24.februārim. Savukārt "svinīgā" memoranda parakstīšana notiktu rīt, 26.februārī. Tomēr kā liecina LĢĀA vadītājas Sarmītes Veides un VM e-pasta sarakste, asociācija neplāno sadarbības memorandu parakstīt, pirms ministrija nav izpildījusi iepriekš paustās apņemšanās.

Veide arī uzskata, ka darbam pie sadarbības memoranda jānotiek citādāk, nekā to piedāvāja VM. Viņa aģentūrai LETA sacīja, ka pirms šāda dokumenta izstrādes pusēm ir jāsatiekas un jāvienojas par šāda dokumenta izstrādi, tad jādod savi priekšlikumi, par kuriem pēc tam diskutēt, un "tikai tad nozīmējam dienu, kad mēs to parakstam". Veide kritizēja VM, ka pagājušajā piektdienā ģimenes ārsti tika nolikti fakta priekšā, ka pēc nedēļas "svinīgi" jāparaksta sadarbības memorands.

Veide e-pasta vēstulē ministrijai norāda, ka iepriekš par šādu dokumentu nekādu sarunu nav bijis. Tāpat ģimenes ārste raksta, ka dokumenta projektā uzskaitītie primārās veselības aprūpes sistēmas galvenie principi un attīstības rīcības virzieni ir nokopēti no Ministru kabineta (MK) 2014.gada 25.aprīlī apstiprinātā "Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam". Veide e-pastā pauž neizpratni, kāpēc jāapstiprina tas, kas jau savulaik apstiprināts MK noteikumos.

Savukārt, runājot par apņemšanos regulāri organizēt viedokļa apmaiņas, Veide norāda, ka šādu vienošanos jau savulaik ir parakstījuši sadarbības memorandā ar toreizējo veselības ministru Gundaru Bērziņu un ģimenes ārsti uzskata, ka šāda vienošanās joprojām ir spēkā.

LĢĀA savā atbildes vēstulē vērš uzmanību, ka memorandā iekļautie punkti ir pārāk vispārīgi, kā arī dokumenta projektā nav iekļauti ģimenes ārstiem iepriekš aktualizēti būtiski prioritāri risināmi jautājumi, piemēram, par vienlīdzīgu atalgojuma pieaugumu, kompensācijām prakses slēgšanas gadījumā un atbalstu jaunatvērtajām ārstu praksēm, par ārsta prakses juridisko statusu un e-veselības ieviešanas problēmu jautājumi.

Ģimenes ārsti arī vēlējās noskaidrot, kad veselības ministrs Guntis Belēvičs (ZZS) aicinās ārstus pārrunāt jautājumus, kas skar gan ģimenes ārstu praksēs nodarbināto atalgojumu, gan kapitācijas naudas palielinājumu un piemaksu par kvalitāti. Tāpat mediķi nav saņēmuši VM ziņojuma projektu par vienlīdzīgas darba samaksas pieaugumam nepieciešamo finansējumu. VM gan atbildēja, ka arī šo jautājumu plānots skatīt rītdienas sēdē.

Tomēr, ņemot vērā minēto, LĢĀA nav gatava parakstīt VM sagatavoto sadarbības memorandu, pirms ministrija nav izpildījusi iepriekšējās apņemšanās. Tāpat ģimenes ārsti lūdza Belēviču rakstiski atsūtīt savu redzējumu par asociācijas iepriekš aktualizētajiem jautājumiem. Ja šodienas laikā VM nesniegs atbildes uz ģimenes ārstiem svarīgajiem jautājumiem, tad rīt asociācija šādu sadarbības memorandu neparakstīs, piebilda Veide.

Belēviča tikšanās ar abām ģimenes ārstu asociācijām paredzēta rīt, 26.februārī, plkst.15.30.