Jūrmalas Gada balvas kultūrā
PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU. Lielo atzinību par Jūrmalas kultūras dzīves veidošanu saņēma senioru deju kolektīva Ābelīte vadītājs Andrejs Ušackis ©Publicitātes foto

Jau četrpadsmito reizi astoņās nominācijās, novērtējot Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves spilgtākos notikumus, pasniegtas Jūrmalas Gada balvas kultūrā. Šoreiz par 2016. gada kultūras notikumiem pilsētā.

Kopumā Gada balvai tika izvirzīti piecdesmit deviņi pasākumi. Balvu par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā saņēma senioru deju kolektīva Ābelīte vadītājs Andrejs Ušackis.

Gada balva kultūrā 2016 tika piešķirta diriģentam Jānim Ozolam par pirmā starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa organizēšanu, kas Jūrmalā pulcēja vienpadsmit koru no astoņām valstīm. Kopumā pasākuma tiešraides radio klausījušies vairāk nekā 4000 klausītāju, savukārt klātienē, televīzijā vai internetā kopā pasākumu vērojuši vairāk nekā 20 000 skatītāju. Plānots, ka konkurss kļūs par tradīciju un katru gadu īpaši tam tiks radīts jauns skaņdarbs, kas nozīmīgi papildinās kormūzikas skaņdarbu klāstu. Pirmā konkursa skaņdarba autors ir komponists Rihards Dubra, kura radīto skaņdarbu Hail, O Star of the Ocean atzinīgi novērtēja gan konkursa dalībnieki, gan klausītāji.

Nominācijā Par izcilu kultūras pasākumu par laureāti tika atzīta bērnu un jauniešu izglītojošo koncertprogrammu ciklu Muzikālās pasakas mazajiem un No klasikas līdz popmūzikai Dzintaru koncertzāles producente Karina Bērziņa. Nominācijā Par veiksmīgu jaunradi balva tika piešķirta māksliniekam Aigaram Bikšem par latviešu diriģenta Arvīda Jansona skulptūras izveidi Dzintaru koncertzālē. Nominācijā Par Jūrmalas tēla popularizēšanu par labāko atzina vēsturnieci Ingu Sarmu, Jūrmalas pilsētas muzeja galveno vēstures speciālisti, par nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā, veidojot un vadot starptautisko projektu Ziemeļu zvaigznes jūras krastā. Baltijas kūrortu kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī par ieguldījumu izstādes Dzintaru koncertzālei - 80. Notikumi un personības veidošanā. Nominācijā Par kultūras pieejamības veicināšanu Jūrmalā balvu saņēma Dace Ziemele par izzinošu izstāžu un meistarklašu organizēšanu Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zālē. Nominācijā Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos apbalvots jauniešu deju kolektīvs Zālīte un vadītāja Zanda Pakere par augtākās pakāpes novērtējumu un 1. vietu Latvijā B grupā Deju kolektīvu skatē. Nominācijā Par Jūrmalas bērnu un jauniešu sasniegumiem konkursos, skatēs Latvijā un citur pasaulē balvu saņēma Jūrmalas Mākslas skolas 2. kursa audzēkne Gundega Āboliņa par medaļu The Rose of Lidice keramikas kategorijā 44. starptautiskajā bērnu mākslas izstādē konkursā Lidice2016.

Skatītāju simpātiju balvu ieguva bērnu tautisko deju kolektīva Vizmiņa vadītāja Ineta Tālzeme par jubilejas koncerta No zaļas zāles, no balta zieda… organizēšanu Kauguru kultūras namā.

Svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā Jūrmalas pilsētas dome pasniedza arī pateicības rakstus par ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā Jūrmalā 2016. gadā: mecenātiem Inārai un Borisam Tetereviem par finansiālo atbalstu un sadarbību ar Dzintaru koncertzāli latviešu diriģenta Arvīda Jansona skulptūras izveidei; Jānim Mitrēvicam un radošajai komandai par jaunradi Aspazijas mājas digitālās ekspozīcijas izveidošanā; Dacei Džeriņai par tematiskās vēstures izstādes Bērns kūrortā izveidošanu Jūrmalas pilsētas muzejā; Jolantai Lubējai par izciliem sasniegumiem Korejas Starptautiskajā baleta konkursā, iegūstot 1. vietu vecākajā grupā; Eduardam Švānam par kultūras pieejamības veicināšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā un SIVA rehabilitācijas centrā; Unai Libertei par Fotostudijas Aspazija ieguldījumu nozīmīgu projektu īstenošanā Jūrmalas pilsētā; Intai un Imantam Ozoliņiem par aktīvu darbību kultūras norisēs Jūrmalā un kultūras pieejamības veicināšanu; Diānai Bērzai par pasākumu rīkošanu bērniem Vasaras rīti Mellužos un Kauguros un pasākumu ciklu Mīti un patiesība organizēšanu Kauguru kultūras namā un Ārijai Vanagai par pasākumu cikla Kafija ar Aspaziju rīkošanu un vadīšanu Aspazijas mājā. 
Komentāri Skatīt