Bezdarbniekiem būs jaunas apmācības
 
©F64

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros šī gada laikā plāno izstrādāt elektroniskas apmācības moduli "Finanšu pratība: kā bezdarba situācija ietekmē Tavu nākotni".

Apmācības sniegs zināšanas par valsts un sociālo budžetu, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbošanos, nodokļu nozīmi un to ietekmi uz sociālo garantiju saņemšanas iespējām, to skaitā uz bezdarbnieka pabalsta un vecuma pensijas apmēru. Šādas apmācības domātas, lai bezdarbnieki un darba meklētāji apzinātos nodokļu nomaksas nozīmi, atbildīgi rīkotos ar finansēm un izprastu valsts un ģimenes budžeta veidošanas pamatprincipus.

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsver: "Zināšanas un izpratne par to, kā veidojas cilvēka darba alga un kas to ietekmē, ir nepieciešamas ikvienam cilvēkam. Tikai par savām tiesībām informēts cilvēks var aizstāvēt sevi un būt konkurētspējīgs darba tirgū. Tas ietver arī izpratni par sociālajām iemaksām, kas ir ikvienas darba algas neatņemama sastāvdaļa, ko saņemam nevis šodien, bet brīdī, kas tas visvairāk nepieciešams - slimības, bezdarba brīdī vai sasniedzot pensijas vecumu."

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD veiktajā pētījumā, kurā apkopoti 30 pasaules valstu 2015. gada nacionālo aptauju dati, konstatēts, ka dažās OECD valstīs, tostarp, arī Latvijā un Igaunijā, kur ir augsts finanšu zināšanu līmenis, tomēr praktiskās rīcības trūkumu dēļ ir salīdzinoši zems kopējais finanšu pratības līmenis. Tāpēc šīm valstīm ieteikts meklēt risinājumus finansiālās uzvedības maiņai, lai to nostiprinātu.

NVA direktore Evita Simsone uzskata, ka "šā brīža ekonomiskajā situācijā katram ir jāsaprot, ka izpratne un zināšanas par finansiālo veselību ir valsts labklājības pamats. Budžeta plānošana, uzkrājumu veidošana, izpratne par nodokļu jautājumiem - tās ir pamatlietas, lai mēs justos droši par savu un savas ģimenes finansiālo labklājību ilgtermiņā."

Lai pamatzināšanas finanšu pratībā būtu pieejamas visiem NVA reģistrētajiem klientiem, jau tuvākajā laikā tiks papildināta visiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem obligātās Informatīvās dienas prezentācija ar sadaļu par finanšu pratību. Jau šobrīd NVA Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāti semināri par līdzīgu tēmu: «Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū un valsts garantētās pensijas apmēru» un "Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu."